22897_bursa_iklim_deiiklii_201612060938

advertisement
06 ARALIK 2016
BASIN BÜLTENİ
ÇEVRE YATIRIMLARINDA HEDEF; İKLİM DOSTU BURSA
- BURSA’DA 2014 VERİLERİNE GÖRE YILLIK KİŞİ BAŞI 4.61 TON OLAN
KARBONDİOKSİT SALINIMININ 2030 YILINDA 5.37 TONA ÇIKMASI
ÖNGÖRÜLERKEN, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN
HAZIRLANAN BURSA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI KAPSAMINDA
YAPILACAK ÇALIŞMALARLA YÜZDE 20 AZALTIMLA KİŞİ BAŞI KARBON
SALINIMININ 3.70 TON SEVİYESİNDE TUTULMASI HEDEFLENİYOR.
- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ
BAŞKANI
NALAN
FİDAN,
HAYATA
GEÇİRİLEN
ÇEVRE
YATIRIMLARIYLA, SAĞLIKLI BİR DÜNYA, SAĞLIKLI BİR GELECEK VE
SAĞLIKLI KENTLER İÇİN KARBON AYAK İZİNİ AZALTARAK İKLİM
DOSTU BİR BURSA OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.
BURSA - Bursa’da 2014 verilerine göre yıllık kişi başı 4.61 ton olan karbondioksit
salınımının 2030 yılında 5.37 tona çıkması öngörülerken, Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında
yapılacak çalışmalarla yüzde 20 azaltımla kişi başı karbon salınımının 3.70 ton
seviyesinde tutulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanı Nalan Fidan, hayata geçirilen çevre yatırımlarıyla, sağlıklı bir dünya,
sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı kentler için karbon ayak izini azaltarak iklim dostu bir
Bursa oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği
‘İklim Değişikliğiyle Mücadelede Yerel Yönetimler Bileşeni Semineri’ Berussa Otel’de
yapıldı. Seminerin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi
Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdür Yardımcısı Adnan Tan ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof.Dr. Veli Çelik, iklim değişiklikleri yüzünden dünya genelinde yaşanan
sorunların ve bu sorunlara karşı alınacak tedbirlere dikkat çekti.
Çözüm yerelde başlar
Seminer kapsamında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanı Nalan Fidan da Bursa’da iklim değişikliği eylem planı kapsamında yapılan
çalışmalar hakkında bir sunum yaptı. İklim değişikliğinin, küresel ölçekte karşılaşılan
en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu dile getiren Fidan, yaşanan bu küresel
sorununun temelinde kentleşmeyle birlikte fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin
artması, çevreci olmayan ulaşım modellerinin uygulanması, üretim sürecinde çevre
faktörünün göz önünde bulundurulmaması nedeniyle oluşan sera gazlarının yer
aldığını kaydetti. Sera gazı emisyonlarının artışıyla birlikte küresel ısınma ve buna
bağlı olarak iklim değişikliği oluştuğunu hatırlatan Fidan, her ne kadar yaşanan sorun
küresel boyutta olsa da sorunun çözümünün yerelde başladığını vurguladı.
Bursa’nın eylem planı hazır
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumsal ve kent ölçeğinde sera gazı
emisyonu envanteri hesaplanarak Bursa İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlandığını
ifade eden Fidan, 2014 yılı verileri referans alındığında Bursa ili toplam karbon ayak
izinin 12.8 milyon ton olarak hesaplandığını belirtti. Salım envanterinde, en büyük
payı yüzde 32 ile sanayiye ait yakıt ve elektrik tüketiminin aldığını, onu sırasıyla
yüzde 20 ile konutlara ait yakıt ve elektrik tüketimi ve yüzde 19 ile kent ulaşımının
takip ettiğine dikkat çeken Fidan, “Çalışma kapsamında Bursa’nın, Türkiye’nin toplam
sera gazı emisyonunun yüzde 2.7’sini oluşturduğu belirlendi. Eylem planı
kapsamında kentsel gelişim, ulaşım, yenilenebilir enerji, katı atık ve atık su, sanayi,
tarım ve hayvancılık, bilinçlendirme olmak üzere 7 farklı sektör bazında eylemler
öngörüldü. Bursa’da 2014 verilerine göre 4.61 ton olan yıllık kişi başı karbon
salınımının normal şartlarda 2030 yılında 5.37 tona çıkması bekleniyor. Ancak bizim
eylem planımızla enerji verimliliği temelinde alınacak önlemlerle kişi başına yaklaşık
yüzde 20 azaltım sağlanarak salımların 2030 yılında 3,70 tona indirilebileceğini
ortaya koyduk” diye konuştu.
Hedef; İklim dostu Bursa
Hazırlanan eylem planında; 2030 yılına kadar bisiklet kullanımının yüzde 0,5’ten
yüzde 2,5’e çıkarılması, belediye araç filosunun elektrikli araçlarla değiştirilerek örnek
olunması, sokak aydınlatma sistemine PV entegrasyonunun sağlanması, mevcut
ticari ve kamu binalarında enerji etkin yenilemelerin sağlanması, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımım arttırılması, sanayide enerji etkin sistemlerin kullanılması
gibi tedbirler öngörülüyor. Bazı alışkanlıklardan vazgeçerek karbon ayak izinin ve
dolayısıyla küresel ısınmaya etkilerin azaltılabileceği hatta yok edilebileceğini ifade
eden Fidan, “Kullandığımız ürünleri yaptığımız etkinlikleri adım, adım
karbonsuzlaştırabiliriz. Yaşadığımız binaların, kullandığımız elektronik eşyaların,
arabalarımızın verimliliğini arttırarak, karbon salınımını azaltabiliriz. Kullanmadığımız
ışığı, motoru, bilgisayarı, suyu kapatmak en önemli adımlar olabilir. Özellikle toplu
ulaşım araçlarını kullanmak ciddi bir katkı sağlar. Kısa mesafelerde yürümek, bisiklet
kullanmak sağlıklı kentler için küçük ama bir o kadar da etkili yöntemlerdir. Geri
dönüşümlü ürünleri tercih ederek kurumlar için, yenilenebilir doğal enerji kaynakları
üreterek daha az seyahat ederek ve daha çok ağaç dikerek karbon ayakizimizi
azaltabiliriz. Sağlıklı bir dünya, sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı kentler için karbon ayak
izimizi azaltarak iklim dostu bir Bursa olmayı hedefliyoruz” dedi.
BURSA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI
BASIN VE HALKLA İLIŞKILER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Download