Slayt 1

advertisement
Tarih ve Edebiyat Gazetesi
SAYI-2
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ - TÜRK
DİLİ GRUBU
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞUBAT AYI OLAYLARI
Şubat 2013
İşgal kuvvetleri İstanbul’a
girdi.8 Şubat 1919
Mısır fethedildi
Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu 15 Şubat
1517‘de Ridaniye Meydan Muharebesini kazanarak Türk
ordularının başında büyük törenle Kahire'ye girmiştir
Fransa’ya ayrıcalık.
Kapitülasyonlar kabul edildi.
8 Şubat 1919'da işgal kuvvetleri
İstanbul ‘a girmiştir.
Sultan II. Abdülhamid
Öldü. 10 Şubat 1913
Büyük Kış
9 Şubat 1621 de İstanbul
Boğazı dondu.
9 Şubat 1621'de İstanbul Boğazı donmuştu.
Bu tarihte İstanbul ile Üsküdar arasında
yaya gidip gelen İstanbullular olmuştur.
17 Şubat 1926 – Türk Medenî Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul
edildi.
18 Şubat 1952
Başlangıçta 12 devletin iştirakiyle
kurulmuş olan Kuzey Atlantik
Antlaşmasına Londra’da 17 Ekim
1951 tarihinde düzenlenen bir
Protokol
ile
Türkiye
ve
Yunanistan’ın
da katılımları
onaylanmış, Türkiye 18 Şubat
1952′de NATO’ya resmen üye Türkiye NATO'ya üye oldu.
olmuştur.
1 Şubat 1979
Islahat Fermanı ilan edildi.
28 Şubat 1856
Atatürk, Türk vatandaşının, Türk ailesinin sosyal hakları, bibiriyle ilişkilerini uygar ülkelerle bir düzeye getirmenin, yeni
yasalarla sağlanabileceğine inanmaktadır. En yetkili
hukukçularımızı biraraya getirerek bir Bilim Kurumu
kurmuş, 19. yüzyılda topluluğumuzu yöneten, İslam
esaslarına dayanan ve tek hukuk kaynağımız olan
"Mecelle"nin
yerine geçecek, yeni "Türk Medenî
Kanunu"nu hazırlatmaya başlamıştır.
4 Şubat 1934
2 Şubat 1703
Abdi İpekçi öldürüldü.
Kırım Harbi'nin son yıllarına doğru kaleme alınan Islahat Fermanı, Osmanlı
imparatorluğu içinde Müslüman olmayanlara verilen haklar açısından önem taşır.
1856 Islahat Fermanı ile tüm din ve mezheplerin törenleri serbest bırakılmıştır. Din
ve mezhep değiştirme konusunda herhangi bir zorlama yasaklanmıştır. Osmanlı
uyruğunda olan herkesin milliyet farkı gözetilmeksizin devlet memurluğuna kabul
edileceği hükmü getirilmiştir
Japonya’da deprem oldu. Balkan Paktı imzalandı.
200 bin kişi öldü.
İtalya ve Almanya’da kurulan
7 Şubat 1924
KAYBETTİKLERİMİZ
Barış Manço
Halit Fahri Ozansoy
şair-yazar
Doğumu.1891
Ahmet Kabaklı
Ölümü. 23. Şubat. 1971
Gazeteci 24.05.1926
3 Şubat 1999
Öl.08.02.2001
Tarık Buğra Romancı
Doğumu 1918
Ölümü 25 Şubat 1994
Maraş ilimize “kahraman”
ünvanı verildi.
faşist
yönetimlerin yayılmacı ve saldırgan politika
izlemeleri, Balkanlar ve Orta Doğu’yu hedef
alan
politikaları
Avrupa’da devletlerin silahlanmaya hız
vermeleri (1930’lu yılların başından itibaren)
Milletler Cemiyeti’nin
bu
gelişmeleri
engelleyememesi I. Dünya Savaşı’nın
sonunda imzalanan antlaşmaların barışı
koruyamaması
bu
paktın
sebepleri
arasındadır.
Balkan Anlaşma Yasası, 9 Şubat 1934
tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan,
Yugoslavya
ve
Romanya
arasında
imzalanan anlaşmadır.
Download