Word`e Aktar - Adana Gönüllü Gıda Güvenliği Merkezi Derneği

advertisement
TOHUMDA GEN KORUMA
Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Ulusal Gıda Starter
Kültür Gen Bankası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla açıldı. Gıda
güvenliğinin önemine dikkat çeken Çelik, tesiste, gıda endüstrisinin ihtiyaç duyduğu
mayaların yerli kültürden üretileceğini söyledi.
Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası’nın açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımın
son derece önemli ve stratejik bir sektör olduğunun altını çizerek, “Nüfus artıyor, topraklar azalıyor, ihtiyaçlar artıyor. Dünya
insanlığı, küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle karşı karşıya. Bundan dolayı ekmek, gıda, çok önem arz etmeye başladı.
Dünyada bir taraftan da açlık ve yoksulluk söz konusu. Gıdaya erişimde bugün 39 ülkede sıkıntı çekiliyor” dedi.
“Savaşlar gıda ve suya erişim nedeniyle çıkacak”
Suya erişimde 80 ülkede zorluklar yaşandığına dikkat çeken Çelik, şöyle devam etti:
“Önümüzdeki dönem gıdaya, suya erişim çerçevesinde dünya, yeni savaşlarla, çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.
Bundan dolayı tarımın stratejik önemi, her gün daha da artmakta ve bu çerçevede de ülkeler çeşitli önlemler almaktadır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, kendi ülke topraklarını değerlendirdikleri gibi, kendi ülkeleri dışındaki coğrafyalarda
toprak kiralayarak, orada kendi gıda güvenliğini sağlama konusunda büyük çabalar sarf etmektedirler. Bu anlamda
Türkiye, tarım alanında çok ciddi mesafeler kat etti. Geldiğimiz noktada, 161 milyar liralık tarımsal hasılamız, 17 milyar
dolarlık tarımsal ihracatımız var.
Tarımda önemli bir noktaya gelinse de bu yeterli değil. Geleceğimizin gıda açısından
güvende olabilmesi için mutlaka yeni hedefler koymak durumundaydık. Şu anda
2023’e doğru giderken 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla, 40 milyar dolarlık tarımsal
ihracatı gerçekleştirme hedefiyle kollarımızı sıvamış bulunuyoruz.”
300 ova tarımsal sit alanı ilan edilecek
Dünyada toprak kaybının çok hızlı bir şekilde devam ettiğine değinen Çelik, “Ülkemizde de topraklarımızın tarımdan
çıkmaya başladığını gördük. Şu anda 141 ovayı Türkiye’de tarımsal sit alanı ilan ettik. Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı.
Buralara bir çivi dahi çakılamayacak. Bu 141 ova ile kalmayacak, ilk etapta 300 ova tarımsal sit alanı ilan edilecek.” dedi.
oprağı korumanın yanında niteliğinin de önemli olduğunu, bu sebeple herkese,
toprağın niteliği ve fiziki olarak korunmasıyla ilgili görevler düştüğünü belirten Çelik,
“Onun için biz diyoruz ki toprağı yele, sele vermeyelim, düşmanlara da sesleniyoruz;
toprağı ele de vermeyeceğiz Allah’ın izniyle. Topraktan tohuma, tohumdan gübreye,
mazota ve ilaç kullanımına, fidana, fideye, hayvancılığa, desteklemelerin nasıl olması
gerektiğine, üretilen ürünlerin lisanslı depolarda nasıl depolanması gerektiğine,
sulamanın nasıl yapılacağına ve en önemlisi de pazarların bulunması noktasında
kendimize A’dan Z’ye bir yol haritası çıkardık ve topraktan başladık” ifadelerini kullandı.
Gıda güvenliği çok önemli
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünde gıdaların araştırıldığını aktaran Çelik, “Gıdaların güvenliği çok
önemli. Biz fiziki olarak 6 bin 600 teknik elemanımızla Bursa’da ve Türkiye’de satılan gıdaların denetimini yapıyoruz ama
aynı zamanda burada laboratuvarlarda bunlar incelenerek, neyin ne olduğunu, soframıza gelenlerin nasıl ürünler olduğunu
da bir güvenceye alma adına çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunuyoruz.” diye konuştu.
Bakanlık olarak biyoçeşitliliği koruma görevlerinin de bulunduğunu vurgulayan Faruk
Çelik, şunları kaydetti:
“Ülkemizde 4 bin endemik ve 13 bin toplamda bitki türü var. Bu alanda 18 araştırma
enstitümüz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca gen bankalarımızda gen
kaynaklarımızı korumak için de yoğun bir şekilde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ankara
ve İzmir’deki gen bankalarımızda 3 binin üzerinde bitki türüne ait 121 bin adet örneği
muhafaza ediyoruz. Biz, 6 enstitüde bin 200 türe ait 300 bin ‘geofit’ dediğimiz yumrulu
ve soğanlı süs bitkileri gen kaynağını muhafaza ediyoruz; iki enstitüde serma, embriyo
DNA, hücre olmak üzere 5 tür, 30 ırka ait 88 bin gen kaynağını muhafaza ediyoruz.
Bunun yanı sıra 25 ilimizde halk elinde korumaya dönük çok ciddi gen kaynaklarını
muhafaza ediyoruz.”
Gıdaların mikroorganizmaları muhafaza edilecek
Su Ürünleri Gen Bankası’nın yakın zamanda Trabzon’da hizmete açılacağı bilgisini veren Çelik, “Bursa’da açtığımız bu
gen bankası, kredi veren bir banka değil. Geleceğe güvenle bakabilmemiz, sofralarımıza güvenle oturabilmemiz açısından
bu gen bankası önemli. Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası’nı, ‘starter kültürler, kontrollü şartlarda gıda üretiminde
kullanılan faydalı mikroorganizmalar’ diye özetlemek doğru olur. Bu bankada, bu faydalı mikroorganizmaları, Türkiye
genelindeki tüm gıdaların mikroorganizmalarını burada muhafaza edeceğiz. Bu kendi kültürümüzden kaynaklı genler,
Türkiye’ye bu noktadan hizmet eder olacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Tarih: 31.03.2017
Adana Gönüllü Gıda Güvenliği Merkezi Derneği
http://www.3g-m.org/
Download