HO*GÖRÜ - files.eba.gov.tr

advertisement
HOŞGÖRÜ
Gel ne olursan ol yine gel
Hz.Mevlana
Grup 1
Grup 2
Sınıf 1
82
95
Sınıf 2
76
88
Sınıf 3
84
90
" Kardeşini güler yüzle karşılaman, kendi kovandan
kardeşinin kabına su vermen de birer maruftur."
Hz.Muhammed(S.A.V)
"Hediyeleşin, birbirinizi sevin. Birbirinize yiyecek hediye
SmartArt
İçerik
Düzeni
edin. ile
Bu, İki
rızkınızda
genişlik
hasıl eder."
Hz.Muhammed(S.A.V)
• Birinci madde işareti buraya
Görev
1
• İkinci madde işareti buraya
• Üçüncü madde işareti buraya
Grup
A
Görev
3
Görev
2
Kendisi bir defasında beş yüz hurma ağacını birden
dikmiş (İ Hanbel, 5:354) ve bu konuda şunları
söylemiştir: "Bir Müslüman bir ağaç diker de bunun
meyvesinden insan, evcil veya vahşi hayvan, veya
bir kuş yiyecek olsa, yenen şey diken için bir
sadaka hükmüne geçer" (Müslim, "Müsakat", 10)
"Kıyamet kopma anında bile olsa, elinde bir ağaç
filizi bulunan onu mutlaka diksin" (Buharî, elEdebü'l-Müfred, 168) Davarları yapraklarını yesin
diye, bir ağacı sopayla çırpan adama şöyle
müdahalede bulunmuştu: "Biraz ağır ol bakalım,
ağaca vurarak, onu kırıp dökerek değil, tatlılıkla
sallayarak yaprağını dök!" (Üsdü'l-Ğabe, 3:276)
Yüce Allah'ın Mekke'yi Harem bölge yaparak bir
anlamda sit alanı ilân etmesi yanında, O da (sas),
Medine ve Taif'i sit alanı ilân etmişti (Bayraktar,
5:223-227) "Yeryüzü bana mescid kılındı, onun
toprağı temiz ve temizleyicidir," buyuran Hz
Peygamber'in Mekke, Medine, Uhud dağı ve başka
yerlerin sevgisini dile getiren pek çok hadisi vardır
O, gök cisimleriyle de ilgilenmiş, onların doğuş ve
batışlarını dua fırsatı olarak değerlendirmiştir
“Bir kadın, bağlayıp yemek vermediği ve yer haşerelerinin
yemesi için serbest bırakmadığı kedi yüzünden cehenneme
girdi.”
Peygamberimiz
“Küçüklere merhamet
etmeyen, büyüklerimize
saygı göstermeyen,
bizden değildir.”
Hz.Muhammed
Mü'minler birbirlerine muhabbetli ve hayırlıdır, evleri ve bedenleri ayrı olsa da. Facirler ise
birbirlerini aldatıcıdırlar. Evleri ve bedenleri toplu olsa da. Ve birbirleriyle mücadele ederler.
(Hz.Enes r.a)
" Mümin kişi, diğer mümine karşı duvar gibidir, birbirlerini
takviye ederler."
(Nesai kutub-ı sıtte, 2. Cilt , Sf. 374)
HÜSEYİN
KARA
9/B 1296
Download