türkiye ortadoğu ilişkileri ve suriye krizi

advertisement
TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ
VE SURİYE KRİZİ
Prof. Dr. ABDULKADİR BAHARÇİÇEK
[email protected]
I. ORTADOĞU NERESİ?
•
•
•
•
•
•
Jeopolitik Konumu
-Bereketli Hilal
-İlk Medeniyetler
-Semavi Dinler
-Zengin Yer altı Kaynakları
-Petrol
II. BÖLGENİN SİYASİ YAPISI
•
•
•
•
•
Osmanlı Dönemi
Batı Egemenliği
-II. Dünya Savaşı Sonrası
-Yeni Devletlerin Niteliği
-Siyasi Akımlar: Batıcılık, İslamcılık, Milliyetçilik
III: TEMEL SORUNLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ulus-Devlet
Arap-İsrail sorunu
Sınır sorunları
Etnik ayrışmalar
Mezhep Çatışmaları
Su
Kalkınma
Yoksulluk
Dış Müdahaleler
Rejim Sorunu
IV. TÜRKİYE’NİN BÖLGE İLE İLİŞKİLERİ
• -Cumhuriyet Öncesi
• -Cumhuriyet Dönemi:
• 1923-1950 Yok sayma politikası: iki neden:
İdeoloji ve reelpolitika
• 1950-1970 Bölgeyi hatırlama: Kıbrıs ve Batıcı
dış politikanın tıkanması
• 1970 ve sonrası: Milli Görüş anlayışı, Özal ve
ekonomik boyut, Ak Parti Dönemi
ARAP BAHARI
• İÇ NEDENLER: Özgürlük talebi, Baskıcı
yönetimler, İsrail ve Batı yanlısı
rejimler,Ekonomik sorunlar, Yolsuzluklar, yeni
orta sınıfların varlığı.
• DIŞ NEDENLER: İki Kutuplu düzenin sonu, 3.
demokrasi dalgası, bilgi çağı, uluslararası
hukuk, eksen kayması tartışmaları,
küreselleşme, Türkiye etkisi.
SURİYE KRİZİ
• İki kutuplu denge sona erdi
• Ortadoğu’da yeni bir düzen ortaya çıkıyor
• Vekalet savaşları yürütülüyor
TÜRKİYE VE KRİZ
• Türkiye krizin dışında kalabilir mi?
• Türkiye her şeyi kontrol edebilir mi?
• Türkiye denklemin dışında tutulmak isteniyor.
KİM KAZANDI-KİM KAYBETTİ
• Kazananlar: İsrail, Rusya, İran, ABD, Batı,
Diktacı Rejimler, Petrol ve Silah Lobisi
• Kaybedenler: Suriye, Türkiye, Irak, Mısır,
Ortadoğu halkı, İslam Dünyası.
Download