Slayt 1 - BİLİMAR

advertisement
PARA
Para Nasıl Ortaya Çıktı?
Takas Ekonomisi
İlk toplulukların ekonomisi takasa dayanmak
zorundaydı.
Rastlantı Sorunu
Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin takas
etmek istediği mala ihtiyaç duyması, oldukça
düşük bir olasılık
Takas probleminin çözümü, yaygın kullanımı olan bir
metanın, tüketim için değil, başka bir metayla tekrar
takas etmek için elde edilmesidir
Bu şekilde elde edilen metaya PARA denir
PARA, rastlantı problemini çözer
PARA olarak kabul gören metanın değeri, öncekine
göre (yeni bir işlev kazandığı için) bir miktar artar.
Bir toplulukta birden fazla sayıda meta PARA işlevini
görebilir
PARA işlevini gören meta veya metalara özel isimler
verilmesi, niteliklerinin sözleşmelerle belirtilmesi
gerekmez
Aynı topluluk farklı zamanlarda, farklı metaları PARA
olarak kullanabilir
PARA devlet veya bir başka otoritenin
iradesi ile yaratılamaz, bir tasarımın
sonucu değildir.
Ekonomik faaliyeti yürüten birimlerin
tercihleri ile kendiliğinden ve önceden
belirlenemez bir şekilde ortaya çıkar.
PARA kavramı bireyler arasında “güvene”
değil, takasa, bir başka deyişle
“güvensizliğe” dayanır.
Piyasada kendiliğinden oluşan para(lar), doğası
gereği esnektir, değeri düşer ve yükselir, yeri
geldiğinde diğer paralarla ikame edilir
PARA
İŞBÖLÜMÜ
İŞBÖLÜMÜ
BÜYÜK TOPLULUKLAR
İşbölümü olan büyük topluluk =
dolayısıyla;
PARA = MEDENİYET
MEDENİYET
PARA SPEKTRUMU
Tam Kontrol
Sıfır Kontrol
Özel darphanelerde
özgürce basılabilen
madeni para,
parayla ilgili
herhangi bir kanun
yok, serbest
ekonomi
Kısmen karşılıklı
kağıt para, yarıserbest ekonomi
Komuta ekonomisi,
para yok veya
anlamsız
Değerli deniz kabukları, değerli kuş
tüyleri, buğday, kahve çekirdekleri....
İnsanlığın uzun tarihi sonucunda para olmasında
karar kıldığı metalar :
Altın
ve
Gümüş
Sarraflar değerli metallerin standart hale getirilmiş
ünitelerini basarak bildiğimiz madeni paranın ortaya
çıkmasını sağladılar.
Banknotların Ortaya Çıkışı
1) Madeni paraların taşınması zor, bulundurulması
riskliydi. İnsanlar bu yüzden paralarını makbuz
karşılığında sarraflara (bankalara) emanet
ediyorlardı.
2) İnsanlar yaptıkları alışverişlerde bu makbuzları
kullanmaya başladılar
3) Nihayetinde banknot diyebileceğimiz emanet
makbuzları, piyasada metalin kendisiymiş gibi
dolaşmaya başladı.
KISMİ KARŞILIKLI BANKACILIĞIN DOĞUŞU
Zamanla sarraflar makbuz sahiplerinin nadiren gelip
karşılığı olan metalleri talep ettiklerini keşfettiler.
ÖYLEYSE
Karşılığı olmadan da bu makbuzlardan
üretebilirlerdi.
BANKA YA DA SARRAFIN RİSKİ
Makbuz (banknot) sahipleri aynı anda gelip karşılık
talep etmemeliler (bankaya hücum)
Aksi takdirde
Banka iflas eder
Bankaya hücum doğal olarak
her zaman bankanın iflası ile
sonuçlanır.
Üstelik kriz diğer bankalara da
yayılır, onlar da iflas ederler.
Tarihte pek çok “bankaya
hücum” olayı yaşanmıştır.
Hollanda Lale Krizi 1637-1637,
İngiltere South Sea Krizi 1717-1719,
Fransız Missisipi Krizi 1717-1720,
Napolyon sonrası bunalım 1815-1830,
Büyük Bunalım 1929-1939,
Northern Rock Bankası 2007
............ .......... ...............
İki çözüm :
* Mevduat Sigortası
* Merkez Bankası
İLK MERKEZ BANKASI
1694 yılında İskoç asıllı bir
bankacı olan William
Patterson, Bank of
England'ı kurararak ilk
merkez bankası
uygulamasını gerçekleştirir
William Patterson
Bank of england - 1694
•Kral bir önceki borçlarını ödeyemediğinden
kendisi borç senedi çıkaramıyor. İsyanla
karşılaşmamak için vergi de salamıyor.
•Banka, krala ihtiyacı olan borcu, bir takım koşullar
ve tavizler karşılığı sağlıyor.
•Banka, kralın borç senetleri karşılığı banknotlar
basarak piyasaya sürüyor.
Önce Londra’da, daha sonra tüm ülkede geçerli
olmak üzere, banknot basma tekeli Bank of England’a
veriliyor
Paranın üzerinde bu kağıdın sahibine 5 pound (altın)
ödeneceği yazıyor
1716'da Fransa Merkez Bankası, 1893'de İtalya
Merkez Bankası, 1876 Alman Merkez Bankası
Reichsbank vs...
İngiltere örneğinde güçlü bir merkezi devlet, büyük bir
devlet bürokrasisi, yüksek gümrük vergileri ile korunan
yerel ekonomi, ve yine İngiltere örneğinde bir merkez
bankası
* Zayıf bir merkezi devlet, merkeze göre güçlü eyaletler,
merkez bankasız, gümrüksüz serbest ticaret
*
Amerikan İç Savaşı (1861 – 1865) sorunu silahla
çözüyor……..
Büyük muhalefete rağmen, ilk Amerikan Merkez
Bankası, İngiltere örneği ile 1791 yılında 20 yıllık yetki
ile kuruluyor. Yetki 1816'da yenileniyor
Bugün de ayakta olan İlk Amerikan Merkez Bankası binası
Jackson “Şeytan'ın bankasını kapatıyor”
1913'te bugünkü Amerikan Merkez Bankası, yani
“FED” (Federal Reserve) kanunu geçiyor ve FED
doları “yasal para” olarak kabul ediliyor
Amerikan Merkez Bankası : FED
FED'in yönetim kurulu Başkan tarafından atanıyor.
 Hisseleri bankalara ait.
 FED'in karı büyük bölümü hazineye kalacak şekilde
hissedar bankalar ile hazine arasında paylaştırılıyor.

Merkez Bankaları kısmi karşılıklı bankacılık
sistemine destek olarak para hacminin sürekli
şişmesine yol açıyor.
KISMİ KARŞILIKLI BANKACILIK SİSTEMİ :
* Ahmet Bey vadesiz hesabına 1000 TL yatırıyor
• Ahmet Bey'e bir çek defteri veriliyor
• Banka, paranın 900 TL'sini Kemal Bey'e %9 faizle borç veriyor, ve
kasasında her ihtimale karşılık 100 TL bırakıyor.
• Ahmet Bey çocuğunun okul borcu için 1000 TL'lik bir çek kesiyor.
• Gerçekteki 1000 TL paraya karşılık piyasada şu anda 900 TL kağıt
para ve 1000 TL çek olmak üzere 1900 TL var. Para arzında %90'lık
artış
•Kemal Bey 900 TL'yi kendi bankasına yatırıyor.
•Banka 900 TL'nin 90 TL'sini kasasında alıkoyarak 810 TL'sini Ayşe
Hanım'a borç veriyor. Ayrıca Kemal Bey de hesabına karşılık borçlu
olduğu Mustafa Bey'e 900 TL'lik bir çek kesiyor. Piyasadaki para arzı
810 TL daha arttı. 1900 + 810 = 2710 TL
•.............
• En sonda para arzı 10.000 TL’ye kadar çıkabilir
Modern ekonomilerde kullanılan paranın %97'si bankalar
tarafından yaratılan kaydi paradır.
ABD 1774 – 2010 fiyat endeksi
KONJONKTÜR DALGALANMASI
•Merkez Bankasının kredi faizlerini yapay olarak düşürmesi, veya
piyasaya karşılıksız para sürmesi, yatırımcılarda para bolluğu olarak
algılanır.
•Yatırımcılar bu sanal bolluğa aldanarak uzun vadeli yatırımlara
girişirler.
•Yatırımcılar doğal olarak yatırım mallarını talep ederler.
•Ancak tüketiciler de aynı malları talep etmektedirler.
•Yatırım mallarının fiyatları yükselir.
•Yatırımcılar yükselen maliyetleri karşılayabilmek için bankalara
kredi talebinde bulunurlar.
•Faizler yükselir.
•Artık yatırımlar karlı olmaktan çıkmıştır. Yatırımcılar iflaslarını
açıklarlar.
•Piyasada kriz başlar
Merkez Bankalarının Sorunu : Altın
Geçtiğimiz yüzyılın başına kadar merkez
bankaları her ne kadar banknot basma yetkisini
ellerine almışlarsa da, banknotlar karşısında altın
ödeme yükümlülükleri devam etmektedir.
20 yy'in başından itibaren merkez bankalarının
mücadelesi banknotlar karşılığında altın
bulundurma yükümlülüğünden kurtularak
karşılıksız para basabilme yönünde oluyor.
%100 Altın
1914- Özel bankaların banknot karşılığı altın ödeme zorunluluğu
kaldırılıyor
1923 – Kıta Avrupa'sı tamamen, İngiltere kısmen altın standardının
dışına çıkıyor
1931 – İngiltere tamamen altın standardının dışına çıkıyor
1933 - ABD kendi vatandaşları için banknot karşılığı altın ödemesini
durduruyor, vatandaşların altın bulundurmasını yasaklıyor
1945- Altının fiyatı sabitleniyor, ABD dolar karşılığı altın
ödeme sözünde devam ediyor. Dünya paraları dolar vasıtası
ile kısmen altına bağlı
1971- ABD dolar karşılığı altın ödeme sözünden
vazgeçiyor, hiçbir paranın altın ile bağı kalmıyor
% 0 Altın
* 1973 - ........ Dalgalı Kur Dönemi
Bu sistemin yürüyebilmesi için bütün hükümetlerin birbirleri
ile orantılı olarak para basmaları gerekir. Aksi takdirde
ülkelerin dış ticaretlerinde dengesizlikler doğar ve aynı
zamanda insanlar daha istikrarlı olan paraya doğru kaçarlar.
Bu yüzden merkez bankaları sürekli koordine halindedir.
Bugün için merkez bankaları ve hükümetlerin hayali, bu
koordinasyona da gerek bırakmayacak, bütün dünyada geçerli
tek bir kağıt para sistemine geçilmesidir.
Medvedev ilk “milletlerüstü para”yı halka tanıtıyor :
“ G-8 zirvesinde ruble dahil yeni rezerv paraların kullanımının
yanısıra milletlerüstü yeni bir paranın kullanımını da tartıştık”
Medvedev, 10 Temmuz 2009
Merkez bankaları kendilerini “enflasyon savaşçıları” olarak
tanıtır,
ve enflasyondan dolayı halkı suçlarlar. Gerçekte ise para
arzını şişirerek enflasyona yol açan kendileridir.
Normal bir ekonomide üretim arttığı için fiyatlar düşer,
merkez bankaları olan ekonomilerde ise para arzı üretim
artışından fazla olduğu için fiyatlar yükselir.
Altının paranın kağıt para ile ikamesi
1914
•Enflasyon
•Ekonomide devletin payı %5'lerden
%40'lara çıkıyor.
1941
•Vergiler %2-3'lerden %40'lara yükseliyor
•Kamu borçları birikiyor
1971
•Klasik ekonomi unutuluyor. Bundan sonra
ekonomi sosyal bir bilim değil, sadece az
sayıda uzmanın anlayabileceği, kendine
göre bir dili olan matematiksel / istatiksel
bir bilimdir
OTORİTE PARAYLA NASIL OYNAR?
* darphane tekelleştirilir (özel darphaneler yasaklanır)
* darphane hizmeti pahalılaştırılır
* paraya ağırlığı yerine başka bir isim verilir
* piyasadaki ikinci paranın değeri birinci paraya göre sabitlenir. Böylece paranın aslında
belli bir ağırlıkta metal olduğu algısı değiştirilir, paraya verilen isim daha da öne çıkar.
* paranın saflığı düşürülür
* ikinci para piyasadan kendiliğinden silinir
* kısmi karşılıklı bankacılık devreye girer
* devlet bankalardan karşılıksız kağıt para borç alır
* bankaların kriz zamanlarında karşılık ödeme zorunluluğu kaldırılır
* banknot basma işi tekelleştirilir (merkez bankası)
* özel bankalar kasalarındaki altınları, merkez bankasına devrederler
* halkta altının ilkel olduğu algısı oluşturulur., altın unutturulur
* halkın elindeki altın haczedilir, altın bulundurmak yasaklanır
* ülkelerarası altın standardı kaldırılır
* sabit kur uygulamasına geçilir. (1971-1973). İthalat izne bağlanır, yabancı paralar
yasaklanır……..
1971 Nixon altın gişesini kapatıyor
İki soru :
Banknotların altınla zayıf da olsa 1971'e kadar mevcut olan
bağı koparıldıktan sonra;
* milli paraların kullanımı neden devam ediyor?
* uluslararası para dolara güven neden devam ediyor?
* Enerji İhtiyacı
* ABD’nin dünyanın en büyük ticari partneri olması.
Petrol (silah zoru ile) yalnızca dolar ile satıldığından dolayı,
dünyanın bütün ülkeleri kasalarında her daim doları hazır etmek
zorundadırlar.
Dolayısı ile altın gişesinin kapatılması doların konumunu
değiştirmemiştir.
%100 Altın
1914- Özel bankaların banknot karşılığı altın ödeme
zorunluluğu kaldırılıyor
1923 – Kıta Avrupa'sında bazı ülkeler tamamen, İngiltere
kısmen altın standardının dışına çıkıyor
1931 – Avrupa tamamen altın standardının dışına çıkıyor
1933 - ABD kendi vatandaşları için banknot karşılığı
altın ödemesini durduruyor
1945- Altının fiyatı sabitleniyor, ABD dolar
karşılığı altın ödeme sözünde devam ediyor.
Dünya paraları dolar vasıtası ile kısmen altına
bağlı
1971- ABD dolar karşılığı altın ödeme sözünden
vazgeçiyor, hiçbir paranın altın ile bağı kalmıyor
% 0 Altın
1973 petrol krizi
1975 ABD’de altın serbest bırakılıyor
“ milli paraların kullanımı neden devam ediyor?”
* Devletin kasasında altın yerine dolar bulundurması
* Devletin ekonomideki payının %50’lere ulaşması
* Kağıt para alternatiflerinin yokedilmesi
* Kağıt paradaki erimenin (enflasyonun) %10'un altında tutarak
dikkatin alternatiflere yönelmesinin engellenmesi
Dünyayı büyük bir köy gibi düşündüğümüzde, ülke sınırları içinde
paramızı nasıl merkez bankamız basıyorsa, dünya çapında da
ABD basar
ABD banknotlarını kullanmaya devam etmemiz için şunlar
önemlidir;
* ABD doları çok değer kaybetmemeli ve dikkatimiz dolar
alternatiflerine yönelmemeli
* Petrolun dolarla satılması ve petrole olan bağımlılığımızın
devam etmesi
* ABD ekonomisinin (dünya ticaretindeki payının) nispi
büyüklüğünün devam etmesi
REZERV PARA BİRİMLERİ
95
US dollar 59.0%
97
99
01
03
05
07
65.2%
70.9%
70.7%
65.8%
66.4%
64.1% 62.2%
17.9%
19.8%
25.3%
24.3%
26.3% 27.3%
Euro
09
Pound
sterling
2.1%
2.6%
2.9%
2.7%
2.6%
3.6%
4.7%
4.3%
Japanes
e yen
6.8%
5.8%
6.4%
5.2%
4.1%
3.7%
2.9%
3.0%
German
mark
15.8%
14.5%
French
franc
2.4%
1.4%
Swiss
franc
0.3%
0.4%
0.2%
0.3%
0.2%
0.1%
0.2%
0.1%
Other
13.6%
10.2%
1.6%
1.2%
1.9%
1.9%
1.8%
3.1%
SÖMÜRGELER
ABD bütçe açıkları
Ticaret fazlası dolar
ALMANYA
ABD devlet tahvilleri
CİN
$$$
JAPONYA
S ARABİST.
v.d.
ABD halkı
İthalat için dolar ödemesi
KÜRESEL
SERMAYE
?
Müttefik Ülkeler
KÜMÜLATİF CARİ AÇIK (TOPLAM CARİ AÇIK)
KUMULATİF CARİ AÇIK LİGİ
ABD
7335
İSPANYA
773
İNGİLTERE
695
AVUSTRALYA
529
MEKSİKA
263
İTALYA
262
YUNANİSTAN
249
BREZİLYA
220
TÜRKİYE
192
PORTEKİZ
187
POLONYA
182
ABD HANGİ ÜLKELERE BORÇLU ?
(MİLYAR DOLAR)
ÇİN
JAPONYA
İNGİLTERE
PETROL İHR.
OFF-SHORE BANK.
847
821
374
223
150
(Her Çin köylüsü ABD'ye 1000 dolar borç vermiş)
KİŞİBAŞI CARİ AÇIK
AMERİKAN ASKERİ ÜSLERİ
Toplam : Resmi olarak 120 ülkede 720'den fazla üs.
325.000 askerin 75.000'i Almanya'da, 40.000'i Japonya'da, 40.000'i Kore'de
SORUN
* ABD açıkları büyüyor, ABD sürekli para basıyor
* ABD dolara bağımlı, dolar çökerse ABD ekonomisi
de çöker
SORULAR
• Son 20 yılda merkez bankalarının özerkleşmelerinin sebebi
nedir?
• Ortak bir dünya parası? Bunun ABD'ye etkileri?
• Ortak para, ortak – tek bir dünya devleti anlamına gelir
mi?
• ABD daha ne kadar dolar basacak?
• Petrol yerine hangi enerji ikame edilecek, ve bu enerjinin
kontrolü yine ABD'de olacak mı?
• Küresel ısınma iddiasının ABD hakimiyeti ile ilgisi var mı?
• Petrolun bittiği iddiasının ABD hakimiyeti ile ilgisi var mı?
• Devletlerin birbirleri ile ticaretlerinde dolar yerine kendi para
birimlerini kullanmak için yaptıkları anlaşmaların ne gibi sonuçları
olabilir?
GSMH içinde faiz ödemelerinin payı
MS 1000
BURAYA NASIL GELİNDİ ?
Krallar ve Soylular arasındaki mücadele
MERKEZİLEŞME
13-14. yy.
İngiltere, Fransa merkezi devletleri
15. yy.
İspanya birleşiyor
17 yy.
Mutlak monarşiler, merkezi bürokrasi,
1848-1871 İsviçre birliği, İtalyan birliği, Alman birliği
1861-1933
1992 –
ABD merkezi devleti
Avrupa Birliği, tek para, tek devlet
2007 –
Merkez bankaları arasındaki görüşmeler, tek
para birimi, tek dünya devleti ?
MERKEZİ DEVLET
MERKEZİ
KANUN
MERKEZİ
PARA
Parlamento:
Kağıt Kanun
Merkez Bankası
Kağıt Para
MERKEZİ
EĞİTİM
Üniversite finansı,
devlet okulları
Asker bedava, savaş
masraflarını halk
ödüyor
SAVAŞ
DEMOKRATİKLEŞME
Halkın katılımı
yerine, 4
senede bir
göstermelik
olarak
“onayının”
alınması
Savaş sırasında
alınan önlemler
MERKEZİLEŞME
BATININ GERİLEMESİ
* Birey yerine toplum, bireysel irade yerine kolektivizm
* Kağıt para, enflasyonla belirli kesimlerin soyulması
* Savaş dönemi dışında da devlet borçlu
* Devlet milli gelirin büyük bölümüne el koyuyor (%3'ten %50'ye)
* Vergi oranları yükseliyor (%5'lerden %50'lere)
* Doğrudan vergiler
* Devlet hayatın her alanına giriyor, akla gelebilecek her
konuda düzenlemeler yapıyor.
* Uzun vade yerine kısa vade tercih ediliyor
* Aile geriliyor
* Çocuklar kolektif hale geliyor (SSK; devlet okulları vs.)
* Doğum oranı düşüyor
* Suç artıyor, suçlular cezalandırılmıyor
* Zorunlu askerlik
* Savunma harcamaları iki katına çıkıyor
* Devlet-vatandaş ilişkisi sözleşmeye dayanan bir ilişki yerine
baba-çocuk ilişkisine dönüşüyor, kişilerin yerine devlet karar
veriyor
* Özgürlükler kısıtlanıyor
Download