Ülkelerin Nüfus Politikaları Sunumu İndir

advertisement
NÜFUS
Nüfus,
günümüzde
ülkelerin en fazla
üzerinde
durduğu
konulardan
biridir.
NÜFUS
Artan Dünya nüfusu,
bir yandan sınırlı
doğal kaynakları
tüketirken diğer
yandan nüfusun
ülkeler için önemi
giderek artmaktadır.
NÜFUS
Yirminci yüzyılın
ortalarına kadar
ülkeler, nüfusun
fazlalığını güçlü
olmak için gerekli
ve yeterli bir faktör
olarak
görüyorlardı.
NÜFUS
Ancak günümüzde
nüfusun sayısal
fazlalığından daha
çok nitelikleri
üzerinde
durulmaktadır.
NÜFUS
Günümüzde ülkeler aşırı nüfus
artışının sorunlara neden
olması ve buna karşı önlemler
alınması gerektiğinden çeşitli
nüfus politikaları
uygulamaktadır.
NÜFUS
Diğer taraftan bazı
ülkelerde de
nüfusun çok az
artması veya
eksilmesi ülkelerin
varlığını geleceğini
tehdit etmektedir.
NÜFUS
Bu nedenle ülkelerin
uyguladığı nüfus
politikalarında, nüfusun belli
oranda, sorunlara yol
açmadan artışı
hedeflenmektedir.
NÜFUS
Dünya’da genel
olarak uygulanan
üç çeşit nüfus
politikası vardır.
BİRİNCİ POLİTİKA
Nüfus artış hızına
azaltmaya yönelik
olarak uygulanan
nüfus politikası:
Çin, Hindistan ve
Bangladeş gibi
ülkelerde
uygulanır.
İKİNCİ POLİTİKA
Nüfus artış hızını
yükseltmek için
uygulanan nüfus
politikası: Son yıllarda
nüfusu hızla azalan
gelişmiş Avrupa
ülkelerinde uygulanır.
ÜÇÜNCÜ POLİTİKA
Nüfusun nitelik ve
niceliği
iyileştirmek için
uygulanan nüfus
politikası:
özellikle Türkiye
gibi gelişmekte
olan ülkelerde
uygulanır.
JAPONYA
II: Dünya Savaşından
çıkan Japonya’da ilk
önceleri nüfus
politikaları nüfusun
artması yönünde
olmuş, ailelerin çok
sayıda çocuk sahibi
olmaları
özendirilmiştir.
JAPONYA
Bu nüfus
politikası
sonucunda
1947’de ülkenin
nüfus artışı %2
ye yükselmiştir.
JAPONYA
Artış beklenenin
üzerinde olunca
Japonya hükümeti
nüfus artış hızını
düşürmek için 1948’de
çıkardığı yasa ile sıkı
bir aile planlaması
uygulamasına
başlamıştır.
JAPONYA
Bu uygulamanın
sonucunda
1980’lerin başında
nüfus artış hızı
%1’in altına
düşmüştü.
JAPONYA
1990’lı yıllara
gelindiğinde, nüfus
artış hızı çok düşük
seviyelere inince Japon
hükümeti ailelerin
çocuk sahibi olmaları
için yeniden kampanya
başlatmıştır.
JAPONYA
Ancak beklenen
artış
sağlanamamış
2000 yılına
gelindiğinde nüfus
artışı %0,1’ in
altına inmiştir.
ÇİN
Çin,
günümüzde
Dünyanın en
fazla nüfusa
sahip
ülkesidir.
ÇİN
1950’li yıllara
kadar Çin
hükümeti nüfusu
güç olarak
gördüğü için
yayılma politikası
uyguluyordu.
ÇİN
Ancak 1953 yılı
sayımlarda 583 milyon
olarak açıklanınca artış
hızını düşürmek için ilk
önce şehirlerde doğum
kontrol çalışmaları
başlamış ancak yeterli
olmamıştır.
ÇİN
Nüfus artış hızı
düşürülemeyince
1979’da aile
başına tek çocuk
sahibi olma
zorunluluğu
getirilmiştir.
ÇİN
Daha sonra kırsal
kesimlerden
gelen yakınmalar
üzerine 4 yıl
sonra bir çocuk
daha sahip olma
hakkı tanınmıştır.
ÇİN
2004
verilerinde göre
Çinin nüfusu
1,3 milyara
ulaşmıştır.
FRANSA
Günümüzde
Avrupa
ülkeleri en
düşük nüfus
artış hızına
sahiptir.
FRANSA
Bu nedenle
nüfuslarını
arttırmak için
değişik
politikalar
izlemektedirler.
FRANSA
Fransa da
bu
ülkelerden
birisidir.
FRANSA
Fransa’nın
nüfus artış hızı
I. ve II. Dünya
savaşlarından
sonra
düşmüştür.
FRANSA
Ekonomik gelişmeleri
etkisiyle 1950–1975
yılları arsında nüfus
hızlı artmaya
başlamıştır.
FRANSA
Ancak 1975 ten
sonra nüfus
artış hızı gözle
görülür bir
şekilde
düşmüştür.
FRANSA
Fransa, bu durumun getireceği
olumsuz sonuçları engellemek için
1985 yılından itibaren ailelerin daha
fazla çocuk sahibi olmalarına
yönelik afişlerle kampanya
başlatmış ayrıca yabancı işçi
göçüne izin vermiştir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards