Zaman - SABİS

advertisement
PROJE YÖNETİMİ
Faaliyet Planlamasının Yapılması
1
ANAHTAR KAVRAMLAR ve
TERİMLER
•İş Döküm Ağacı / İş Kırılımı Yapısı
•Gantt Şeması
•Kritik Faaliyet
•Faaliyet Planlaması
•Zaman Planlaması
2
ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Bu dersin sonunda proje amacınıza
uygun proje faaliyetlerini belirleyecek,
proje faaliyetlerinizin zaman
planlamasını yaparak sorumlularını
saptayacaksınız.
3
1. Faaliyet Planlaması Nedir?


Faaliyet, projenin amacına ulaşması ve istenilen
dönüşümün sağlanması için, gerekli olan
sonuçlara ulaşmak üzere yapılması gereken
bütün işlerdir.
Her faaliyet somut bir işi tanımlar. Faaliyetlerin
planlanması bir projenin süresini, bütçesini,
insan ve diğer kaynaklarını belirlemek için gerekli
ön adımdır (Yentürk ve Aksakoğlu, 2006:55).
4
1.1. İş Döküm Ağacı

Projede öngörülen dönüşümü sağlamak için
yapılacak ana faaliyetlerin kararlaştırılması, ana
faaliyetlerin ayrıntılandırılarak alt faaliyetlerin
saptanması, ana faaliyetleri gerçekleştirmek ve
kolayca yönetebilmek için gerekli alt adımların
bulunması ve bunların bir ağacın köklerinin
yayılmasına benzetilerek gösterimidir (Yentürk ve
Aksakoğlu, 2006:55).
5
1.1. İş Döküm Ağacı
Proje
Amacı
Ana
Faaliyet
Alt
Faaliyet
Alt
Faaliyet
Ana
Faaliyet
Alt
Faaliyet
Alt
Faaliyet
Alt
Faaliyet
6
1.1.1. İş Kırılımı Örneği Faaliyet
1. Yeni bilgisayar
sisteminin
kurulması
1.2.1.1. Ticaret
birlikleri ile
iletişime geçilmesi
1.1. İhtiyaçların
tanımlanması
1.2. Tedarikçilerin
seçilmesi
1.2.1.
Tedarikçilerin
tanımlanması
1.2.2. Kısa liste
1.2.1.2. Detaylar
için tedarikçilerin
aranması
1.3. Yeni sistemin
uygulanması
1.2.3. Deneme
1.2.1.3.
Uygunluğun
onaylanması
7
1.1.2. İş Kırılımı Örneği Fonksiyonel

1. Yeni bilgisayar
sisteminin
kurulması
1.1.1. Bölüme ait
ihtiyaçların ifade
edilmesi
1.1. Finans
1.2. Bilgi Teknoloji
1.1.2. Bütçenin
hazırlnması
1.1.3. Finansal
gelişimin
raporlanması
1.3. Uygulamalar
8
1.1.3. İş Kırılımı Örneği Fiziksel
1. Yeni
bilgisayar
sisteminin
kurulması
1.1.1. İhtyaçların
belirlenmesi
1.1.2. Kapasite
gerekliliklerini
kontrol et
1.1.
1.2.
Donanım
Yazılım
1.1.3. Sistem
şartnamlerini
hazırla
1.1.4.
Kurma/Yükleme
1.1.5. Test
9
1.2. Faaliyet-Zaman
Planlaması Nedir?

Planlanmış
faaliyetlerin
tamamlanma
sürelerini, diğer ana ya da alt faaliyetlerle
olan ilişkilerini, hangi faaliyetten önce veya
sonra ya da hangi faaliyet ile eş zamanlı
yapılması gerektiğini ve kimin tarafından
yapılacağını
görmek
üzere
yapılan
planlamaya denir (Yentürk ve Aksakoğlu,
2006:56).
10
1.2.1. Gantt Şeması Nedir?

Gantt şeması, belirlenen ana ve alt
faaliyetleri dikey; her faaliyetin ne kadar
süreceğini yatay olarak gösteren şemaya
denir.
11
1.2.1. Gantt Şeması Örneği
Zaman
Faaliyetler
1.Ay
2.Ay
3.Ay
4.Ay
5.Ay
Sorumlular
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
12
1.3. Kritik Faaliyet Nedir?

Kritik
faaliyetler,
projenin
dönüm
noktalarıdır, proje süresinin belirli bir
noktasında
mutlaka
tamamlanması
gereken anahtar faaliyetlerdir. Kritik
faaliyetlerin belirlenmesi, proje zaman
planının doğru olarak yapılabilmesi için
önemlidir.
13
2. Faaliyet Planlamasının
Yapılması







Faaliyet Planlamasının Ana Adımları:
Ana faaliyetlerin belirlenmesi
Alt faaliyetlerin belirlenmesi
Faaliyetlerin sıralandırılması
Faaliyet-zaman planlamasının yapılması
Toplam sürenin ve kritik faaliyetlerin belirlenmesi
Faaliyet sorumlularının belirlenmesi
14
2. Eğitim
Programının
Düzenlenmesi
1. Eğitim
programının
hazırlanması
1.1. Ders
içeriklerinin
oluşturulması
1.1.1. Program
komitesinin
oluşturulması ve
ofisinin kurulması
1.2. Ders
materyalinin
üretilmesi
2.1. İlk
programın
yapılması
2.2. İkinci
programın
yapılması
2.1.1.
Programın
duyurulması
2.2.1.
Programın
duyurulması
2.1.2.
Kayıtların
yapılması
2.2.2.
Kayıtların
yapılması
2.1.3.
Programın
sürdürülmesi
2.2.3.
Programın
sürdürülmesi
1.1.2. İhtiyaç
analizinin
yapılması
1.1.3. Eğitmanler
kurulunun
saptanması
1.1.4. Eğitmenler
kurulunda son
hale getirilmesi
15
E-Posta: [email protected]
16
Download