Kuvvet ve Hareket 1. Test

advertisement
Kuvvet ve Hareket 1. Test
ID
1
Questions
Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir?
()
()
()
()
70 km yolu 1 saatte giden otomobil
1000 km yolu aralıksız giden uçak
Yarım saat yüzen sporcu
3 günde Mısır'a yük götüren gemi
2
Yukarıdaki tabloda bir traktörün birer saniye aralıklarla aldığı yollar
verilmiştir. Tablodaki ölçümlerin yapıldığı sırada traktörün yaptığı hareketle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
3
()
Traktör her geçen saniye hızlanmaktadır.
()
Traktörün sürati her geçen saniye azalmaktadır.
()
Traktörün sürati 10 km/h dir.
()
Traktör sabit süratli hareket yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir.
4
()
m/s
()
km/saat
()
Newton
()
Kilogram
1,5 m/s kaç km/h eder?
5
()
45,5
()
15,5
()
5,4
()
4,4
Aşağıdakilerden hangisi sürat birimidir?
6
7
()
Newton
()
metre/saniye
()
Kilogram
()
Newton/metre
Aşağıda verilen durumlardan hangisi, dengelenmiş kuvvetlere örnek
verilebilir?
()
Market aracını iten çocuk
()
Gökyüzünden düşmekte olan yağmur damlaları
()
Kağnı arabalarıyla yük çeken öküzler
()
Bilek güreşinde elleri hareketsiz kalan güreşçiler
Yer çekimi kuvveti ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi
Question Image
yanlıştır?
8
9
()
Bütün cisimleri Dünya'nın merkezine çeker.
()
Temas gerektiren kuvvetlere iyi bir örnektir.
()
Dünya ile cisimler arasındaki kütle çekimidir.
()
Kütleler üzerindeki etkisi ağırlık olarak bilinir.
Bir cismin ağırlığı aşağıdaki araçlardan hangisiyle ölçülür?
()
Eşit kollu terazi
()
Dinamometre
()
Kronometre
()
Metre
Bir aracın aldığı yolu ve geçen zamanı gösteren grafik yanda verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
()
()
()
()
10
11
Araç sabit süratle hareket etmektedir.
Araç dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır.
Aracın sürati 180 km/s dir.
Araç eşit zaman aralıkklarında eşit yol almaktadır.
Yandaki görselde 4 adet dinamometre görülmektedir. 1N büyüklüğündeki
bir kuvveti hassas şekilde ölçebilmek için hangisi tercih edilmelidir?
()
K
()
L
()
M
()
N
Yandaki görselde bir takoz dinamometreler tarafından çekilmektedir. Takoz
üzerine etki eden net kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
12
()
()
()
()
Hareketli cisimlerin sahip olduğu enerjiye kuvvet adı verilir.
13
()
Doğru
()
Yanlış
Kuvvetin yönü ve doğrultusu vardır.
14
()
Doğru
()
Yanlış
Dengelenmemiş kuvvetler üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır.
()
()
Doğru
Yanlış
15
Durmakta olan bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır.
16
()
Doğru
()
Yanlış
Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisim sabit süratle hareket eder.
17
()
Doğru
()
Yanlış
Dünya ile yeryüzündeki kütleler arasındaki çekim kuvvetine kütle adı verilir.
18
()
Doğru
()
Yanlış
Yer çekimi kuvveti Dünya üzerindeki bütün kütlelere Dünya'nın merkezine
doğru bir çekim kuvveti uygular.
19
()
Doğru
()
Yanlış
Ağırlık bir kuvvettir.
20
()
Doğru
()
Yanlış
Kütle ve ağırlık eş anlamlıdır.
21
()
Doğru
()
Yanlış
Serbest bırakılan cisimlerin yere düşmesinin nedeni yerçekimi kuvvetidir.
22
()
Doğru
()
Yanlış
Bir cismin ağırlığı Dünya ve Ay'da aynıdır.
23
()
Doğru
()
Yanlış
Bir cismin kütlesi bütün gezegenlerde aynıdır.
24
()
Doğru
()
Yanlış
Aşağıdakilerden hangisi ağırlık birimidir?
25
()
Kilogram
()
m/s
()
km/h
()
Newton
Hareketsiz kalan bir cisme etkiyen kuvvetler için aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
()
()
Dengelenmemiş kuvvetler
Daima değişen kuvvetler
26
()
Eşit ve zıt yönlü kuvvetler
()
Aynı yönlü iki kuvvet
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetölçerdir?
27
()
Dinamometre
()
Kronometre
()
Sürat göstergesi
()
Eşit kollu terazi
Dünya'da ağırlığı 50N olan bir cismin ağırlığı, Ay'da daha az olacaktır.
28
()
Doğru
()
Yanlış
Dünya'da kütlesi 40 kg olan bir cismin kütlesi Ay' da daha az olacaktır.
29
()
Doğru
()
Yanlış
Bir cismin ağırlığı farklı gezegenlerde farklı olabilir.
30
31
()
Doğru
()
Yanlış
Yandaki cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur; cisim ne
tarafa hareket eder?:
20 N, Doğu
Yandaki tabloda boş bırakılan yerleri virgüllerle ayırarak, sırasıyla yazınız.:
80,60,6,160
32
Yandaki cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur.:
45
Download