Sivaslı E.

advertisement
ÖZET
Sivaslı E., Solunum Sıkıntısı Olan Yenidoğan Bebeklerde Anjiotensin Konverting
Enzim Gen Polimorfızmi.
Uzmanlık Tezi: Dr. Ercan Sivaslı
Tezin Yapıldığı Yıl: 2005
Tezin Yapıldığı Bölüm: Neonatoloji
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Murat Yurdakök
Çalışmada amacımız, pulmoner ödem ve pulmoner vasküler tonus üzerinde önemli rolü olan
anjiotensin-I'in sentezini sağlayan enzim olan anjiotensin konverting enzim (ACE) gen
polimorfizmi ile hayatının ilk 24 saati boyunca solunum sıkıntısı olan bebekler arasında bir
ilişki olup olmadığını araştırmaktı.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenmiş toplam 87 prematüre bebek çalışmaya alındı. Bu
bebeklerin 41'i solunum sıkıntısı olan hasta grubunu oluşturdu. Solunum sıkıntısı olmayan 46
bebek ise kontrol grubuna alındı. Bebeklerden yaşamın ilk günlerinde herhangi bir kan ürünü
verilmeden önce kan örnekleri alındı. Polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile ACE gen
insersiyon (1) ve delesyon (D) polimorfizmleri araştırıldı.
Hasta grubunda III polimorfizmi, kontrol grubunda DID polimorfizmi yüksek bulundu
(p<O.05). Hastaların oksijen kullanma, hastanede kalış ve ventilasyon süreleri ile ACE gen
polimorfizmi arasında ilişki tespit edilmedi. Ayrıca gebelik yaşına göre normal ve düşük
doğum ağırlığındaki bebekler arasında da ACE gen polimorfizmi farklı değildi. Akciğer
sorunu olan yenidoğanlarda III polimorfizminin sağlıklı yenidoğanlardan daha sık görülmesi,
III genotipinin yenidoğanlarda akciğer ile ilgili sorunların ortaya çıkması açısından bir risk
faktörü olduğunu göstermektedir. Bu genetik predispozisyonu cinsiyet etkilemekte, hasta
erkek bebeklerde III genotipinin predispozisyonu artmaktadır. Bununla birlikte ACE genpolimorfızmi ile hastalıkların şiddeti arasında ilişki olmaması, hastalıkların klinik şiddetinin
belirlenmesinde sadece ACE gen polimorfizminin değil, başka birçok faktöründe etkili
olduğunu düşündürmektedir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards