İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARETE GİRİŞ DERS

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
DIŞ TİCARETE GİRİŞ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
DŞT112774
Ders Saati
3
Bölüm/Program
Dış Ticaret
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Program Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. M. Saim Aşçı
[email protected]
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı 10:00 - 12:00
Cuma 14:00 - 14:00
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler Dış Ticaretin temel bileşenlerini tanıyacak, bu ögelerde ortaya çıkan sorunları
tanımlayıp ihtiyaçlarına uygun çözüm yolları seçebileceklerdir. Bir Dış Ticaret elemanının sahip olması gereken bilgi
birikimi ile bunları kullanma yetisi geliştirerek bu bilgileri uygulayabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1. Dış Ticaret, Dış Ticaretin Yapılma Nedenleri, Küreselleşme ve Dış Ticaret İlişkisini bilmek,
2. Kambiyo ve Gümrük Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,
3. İthalat ve İhracat Kavramlarını ve Genel İşleyişlerini kavrama,
4. İthalat ve İhracat işlemlerinde Teslim Şekilleri hakkında bilgi sahibi olmak,
5. Dış Ticarette Ödeme Şekillerini kavrama,
Genel Yeterlilikler
1. İş Yaşamının gereklerini yerine getiren Dış Ticaret Elemanı yeteneklerine sahip olmak,
2. Dış Ticaretin İlgili Mevzuatına hakim olmak,
3. Dış Ticarette uygulanan Teslim Şekilleri ve Ödeme Şekilleri hakkında bilgi sahibi olmak,
4. Bağımsız, proaktif, girişimci ve yaratıcı fikirler kullanarak gerçek iş ortamında çalışma becerileri geliştirmek.
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Tanışma - Derste İzlenecek Yöntem Hakkında Bilgilendirme - Dış Ticaret ve Yapılma Nedenleri.
2. Dış Ticaret Politikasının Kapsamı
3. Küreselleşme ve Dış Ticaret İlişkisi
4. Kambiyo Mevzuatı
5. Gümrük Mevzuatı
6. Kambiyo ve Gümrük Mevzuatı
7. V İ Z E
8. İthalat Kavramı ve Çeşitleri
9. İhracat Kavramı ve Çeşitleri
10.İhracat ve İthalat İşlemlerinde Teslim Şekilleri
11.İhracat ve İthalat İşlemlerinde Teslim Şekilleri
12.İhracat ve İthalat İşlemlerinde Ödeme Şekilleri
13.İhracat ve İthalat İşlemlerinde Ödeme Şekilleri
14.Dış Ticarette Kullanılan Başlıca Belgeler ve Genel Tekrar
15 F İ N A L S I N A V I
Öğretim ve
Teknikleri
Ders anlatma, Power Point Sunum.
Dersin Koşulları
Sınıf Ortamı
Ders Notu Sunumlar Mebis'e yüklenmektedir.
Kaynaklar Önerilen
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Atabey vd. " Dış Ticarete Giriş - Ders Notları" ISBN 978-605-4579-00-6
Kaynaklar
Download