Erzurum denince Palandöken ve Oltu Taşı dışında

advertisement
ÜNİTE:2
TAM SAYILAR
Toplama ve Çıkarma işlemi
NELER ÖĞRENECEĞİZ?
• TAM SAYILARLA TOPLAMA
İŞLEMİ
• TAM SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
DİKKAT!
AYNI İSE POZİTİFTİR
FARKLI İSE NEGATİFTİR
AYNI OLANLAR TOPLANIR
FARKLI OLANLARDA; MUTLAK
DEĞERCE BÜYÜK OLANDAN
MUTLAK DEĞERCE KÜÇÜK OLAN
ÇIKARILIR VE SONUCA MUTLAK
DEĞERCE BÜYÜK OLANIN İŞARETİ
VERİLİR.
DİKKAT!
 DOSTUMUN DOSTU
DOSTUMDUR.
DÜŞMANIMIN DÜŞMANI
DOSTUMDUR
DOSTUMUN DÜŞMANI
DÜŞMANIMDIR.
DÜŞMANIMIN DOSTU
DÜŞMANIMDIR.
Erzurum denince Palandöken ve Oltu Taşı dışında
akla gelen ilk şey ikliminin sert olmasıdır.Erzurum
il merkezinde 1929’dan bu yana meteoroloji
istasyonu görev yapmaktadır.Yaklaşık 75 yılı
bulan gözlem sonuçlarına göre ilde en soğuk ay
ortalaması -80 C,en sıcak ay ortalaması 190 C,en
düşük sıcaklık-350 C ve en yüksek sıcaklık 350 C
olarak ölçülmüştür.
Geçen slaytın bazı derecelerin önüne –
işareti gelmiştir.Bu “-” işarete negatif
denir.Bu işaret aşağıdaki yerlerde
kullanılabilir.




Zarar yaptığımızda göstermek için,
Deniz seviyesinin altını göstermek için,
Hava durumunu göstermek için,
Borç aldığımız zaman…
Negatif tam sayılar
örnek:
•
•
•
•
Hava durumu:-180 C
Zarar durumları:-20 YTL
Deniz seviyesinin altı:-34 m
Borç durumları:-2 YTL…
Eğer bir sayının önüne “+” işareti geliyorsa
o sayıya pozitif tam sayı denir.Sayıların
önlerine gelmeme durumunda onlarda
pozitif tam sayıdır.
•
•
•
•
•
Deniz seviyesinin üstü
Dağların dorukları
Alınacak
Kâr
Hava durumu
Pozitif tam sayılara örnekler:





Deniz seviyesinin üstü:12
Dağların dorukları:+1000 m
Alınacak:+56 YTL
Kâr:+56 YKR
Hava durumu:320 C
TAM SAYILARLA İLGİLİ BİRKAÇ
BİLGİ:
 Negatif tam sayılarda sayı 0’a ne kadar yakınsa
o sayı en büyüktür.ÖRN: -3  -1
 Pozitif sayılarda sayı 0’dan ne kadar uzaklaşırsa
o kadar büyüktür:ÖRN:1  19
 Negatif tam sayılar 0’dan başlar ve sonsuza
kadar gider.
 Pozitif tam sayılarda 0’dan başlar sonsuza kadar
gider.
NEGATİF TAM SAYILAR VE
POZİTİF TAM SAYILAR
ARASINDAKİ FARKLAR
• NEGATİF TAM
SAYILAR
• Önüne – işareti
gelir.
• 0’a en yakın sayı
yani -1 en
büyüktür.
• POZİTİF TAM
SAYILAR
• Önüne + işareti
gelir veya gelmez.
• 0’a en yakın sayı
yani +1 en
küçüktür.
TAM SAYILARLA
TOPLAMA İŞLEMİ
Aynı topla,farklı çıkar! Ama nasıl?
TAM SAYILARLA
ÇIKARMA İŞLEMİ
Aynı topla, farklı çıkar! Ama nasıl?
DÜŞÜNELİM
????????
5+2=7
(-2)+(+5)=+3
5+1=6
(-2)+(+4)=+2
5+0=5
(-2)+(+3)=+1
5+(-1)=?
(-2)+(+2)=0
5+(-2)=?
(-2)+(+1)=?
5+(-3)=?
(-2)+(0)=?
5+(-4)=?
(-2)+(-1)=?
Yukarıdaki işlemler arasındaki örüntüyü
açıklayınız.
ÖRNEK
• (+5)+(+2)=? İşlemini yapalım
(+5)+(+2)=+7 bulunur.
• (+5)-(+2)=? İşlemini yapalım
(+5)-(+2)=+5-2=+3 bulunur.
• (+7)+(-2)=? İşlemini yapalım
(+7)+(-2)=+7-2=+5 bulunur.
• (-5)-(+2)=? İşlemini yapalım
(-5)-(+2)=-5-2=-7 bulunur.
• (-5)-(-2)=? İşlemini yapalım
(-5)-(-2)=-5+2=-3 bulunur.
ÖRNEK
• (-7)-(-9)=? İşlemini yapalım
(-7)-(-9)=-7+9=+2 bulunur.
• (-5)-(+8)=? İşlemini yapalım
(-5)-(+8)=-5-8=-13 bulunur.
• (+7)+(-7)=? İşlemini yapalım
(+7)+(-7)=+7-7=0 bulunur.
• (+12)-(-12)=? İşlemini yapalım
(+12)-(-12)=+12+12=24 bulunur.
• (+5)-(+12)=? İşlemini yapalım
(+5)-(+12)=+5-12=-7 bulunur.
ÖRNEKLER:
•
•
•
•
5+(+7)=12
(6)+(+9)=15
-4+(-7)=-11
(-5)+(-12)=-17
-9+-10=-19
(7)+(150)=157
-1500+-3000=-4500
ALIŞTIRMALAR
• (-2)+-3=?
(86)+(98)=?
• 8+(9)=?
(97)+0=?
• +567+(876)=?
(-98)-(-68)=?
Yukarıdaki alıştırmaları defterinize yapınız.
Ödev:Çalışma kitabınız ve ders kitabınızdaki
bununla ilgili alıştırmaları yapınız.
DÜŞÜNELİM
????????
4-3=1
4-3=1
4-4=0
4-2=2
4-5=?
4-1=3
4-6=?
4-0=4
4-7=?
4-(-1)=?
4-8=?
4-(-2)=?
4-9=?
4-(-3)=?
Yukarıdaki işlemler arasındaki örüntüyü açıklayınız.
ÖRNEKLER:
•
•
•
•
-5-(-3)=-2
(-9)-(-7)=-2
-9-(-2)=-7
(-20)-(-1)=-19
-90-(-20)=-70
(-30)-(-15)=-15
-1000-(-100)=-900
ALIŞTIRMALAR
• (+12)-(+4)=?
• 12-(2)=?
(-9)-(-6)=?
(2000)-(-1000)=?
=======BİLGİ=======
• Tam sayılarda toplama ve çıkarma
işlemlerinde 2 aynı işaret yan yana
gelmez.
ÖRNEK:
Eski hali:(9)-(-8)=
Yeni hali:(9)-(+8)=+1
=======BİLGİ=======
 Toplama
ve çıkarma işleminde eğer 2
tam sayınında önündeki sembol
farklıysa 2’si arasındaki en büyük
tam sayı hangisiyse onun önündeki
sembol cevaba yazılır ve işlem
yapılır.
ÖRNEK:(+21)+(-12)=+9
DEĞERLENDİRME:
• (98)+12:?
• (89)-(-98):?
(43)-52:?
(+5000)+(-1000):?
ÖDEVİMİZ
• Çalışma kitabı ve ders
kitabımızdaki etkinlikleri
deftere yapmaktır
• Ders kitabı sayfa 60, çalışma
kitabı sayfa 42 ziyarete açık!
ARKADAŞLAR!!!!
Bu slaydı vakit ayırarak izlediğiniz
için sizlere çok teşekkür ederim.
HAZIRLAYAN:
6/A’dan 128 no’lu öğrenciniz
HATİCE KÜBRA ÖZKAN
Download