ETKİLİ İLETİŞİM

advertisement
ETKİLİ İLETİŞİM
HAZIRLAYAN: YILDIZ GÖKALP
Sağlık Slaytları
http://hastaneciyiz.blogspot.com
İnsanlarla Kurulan İlişkide Seçilecek Davranışlar Aradaki
İlişkileri Belirler. Davranışımız Neyse Biz O'yuz.
Dünyadan Alacağımız Karşılık,
Dünyaya Verdiğimiz Tepkiye Bağlıdır (Baltaş ve Baltaş).
İnsan bireysel varlığını ve toplumsal ilişkilerini iletişim yoluyla
sürdüren bir varlıktır.Bu açıdan iletişimin tarihi insanlık tarihi ile
başlar.İlk insanların mağara duvarlarına çizmiş olduğu resimler,
afrika yerlilerinin tamtamla iletişim kurmaları iletişim gereksinimini
gidermek içindir…….
İLETİŞİM
İnsanların toplu halde yaşamaya başlamalarından itibaren,toplumsal
etkileşimlerde rol oynayan, sembolik mesajların karşılıklı ulaştırılmasıyla
bazı anlamları aralarında paylaşmaları sürecidir.
İLETİŞİM







Ne söyleyeceğimizi bilmek
Bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına
Nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek
En iyi nasıl söyleneceğini düşünmek
Olayları basitçe anlatabilmek
Akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek
Dikkati yoğunlaştırmak ve verdiğimiz mesajların alınıp alınmadığını fark
edebilmektir.
İletişim söz konusu olunca şu soruları kendimize
sormalıyız;





Neden iletişim kurmaya ihtiyacım var?
Kiminle/kimlerle iletişim içinde olmalıyım?
Hangi tür iletişim biçimini kullanmam daha uygun olur?
İletişime geçmemi engelleyen faktörler nelerdir?
İletişim kurma becerimi nasıl geliştirmeliyim?
 Shannon ve Weaver’ in iletişim modeli








İşaret
Bilgi kaynağı
Gönderici
Kanal
Gürültü
Alıcı
Hedef
İletişimin çeşitli özellikleri vardır:Bunlar
1.
İletişim aynen tekrar edilmez.Çünkü sürekli olarak değişir.
2.
İletişim dinamiktir,çünkü kendi kendine karmaşık bir düzen
içinde oluşan mesajlardan çok aktif, bir kişinin kasıtlı
hareketlerinden oluşur.
3.İletişim daireseldir,çünkü kişiden diğerine olan anlam zincirini düz
bir çizgi oluşturmaz,başladığı noktaya dönebilir veya daha
önceki bölümleriyle yeniden kesişebilir.
4.İletişim devamlıdır.Çünkü çok zaman kendi başına tek hareketten
ziyade devam eden bir zincir oluşturmaya yöneliktir.
5.İletişim geri alınamaz,çünkü bir kere verilmiş bir mesajın etkilerinin
alıcının dimajından hiç gelmemiş gibi silinmesi mümkün değildir.
6.İletişim karmaşıktır.Çünkü değişik seviyelerde değişik kişisel,
kurumsal,sosyal ve kültürel anlamlar içerir.
Uygun iletişim yöntemini benimseme ve bunu doğru olarak kullanma
hem kişisel ilişkilerde,hem toplumsal yaşamda çok önemlidir….
ETKİLİ İLETİŞİM YOLLARI
 Karşı tarafın anlaması istenilen konu hakkında çok açık fikir sahibi
olmak,kendimizin ve karşımızdaki kişinin iletişim tarzını bilmek
gerekir.
 Kendinizi dinleyen tarafın yerine koyup,söyleyeceklerimizi o kişiye
göre ayarlamalıyız.
 Fikirlerimizi mümkün olan en basit terimlerle ifade
etmeliyiz.Gerekli yerlerde tekrarlar kullanmalıyız.
 Rahatsız edici gürültüleri ortadan kaldırmalı veya azaltmalıyız.
 Açık ve anlamlı olabilmek için her türlü iletişim imkanını kullanmak
gerekir.(beden duruşu,yüz ifadesi….)
 İnsanlar arası olumlu iletişimin sağlanabilmesi için;karşılıklı saygı
ve hoşgörü,fikirlere tekyönlü değil ,çok yönlü bakabilmek ve
karşımızdaki insana değer vermek gereklidir.
 Sakin olmak,duygularımıza kapılmamak ve aceleci davranmamak
çok önemlidir
İLETİŞİMİ ENGELLEYEN ETMENLER
 Kendi düşünce ve fikirlerimizi tek doğru olarak
benimsemek,başkaların fikir,düşünce ve duygularını
önemsememek ve saygı göstermemek.
 Karşımızdaki kişi yada kişileri sürekli yargılamak,eleştirmek ve
suçlamak da iletişimimizi engeller.
 İfadelerimize emir verme,yönlendirme eğiliminde olmak,insan
davranışlarının kabul edilmez olduğu tutum ve davranışları
benimsemek de iletişimin kesilmesine neden olur.
 Karşımızdaki insanın iletişim tarzını bilmemek,sürekli
konuşmalarımızda ahlak dersi veren nasihat eden ifadeler
kullanmak.
 Sözünden dönmek,oyalamak,alay etmek,konuyu saptırmak
iletişimi sürdürmemizi engeller.
İLETİŞİM YÖNTEMLERİ
SÖZLÜ İLETİŞİM
A.)Konuşma
 Ses tonu
 Sözcüklerin seçimi
 Konuşmanın içeriği
 Simgesel dilin kullanılması
 Konuşma hızı
B.)Etkili dinleme
SÖZSÜZ İLETİŞİM
* Sözel Olmayan: Beden Dili
(Yüz ifadeleri, göz iletişimi, yüz ifadeleri, el, kol ve baş hareketleri,
dokunma, alan kullanımı, giyim-kuşam)
* İletişim sürecinde etkileri; Sözcükler % 7 Ses % 38
Beden
dili % 55
* Yüzyüze iletişim,
% 35 sözel
% 65 sözel olmayan
İYİ DİNLEMENİN KOŞULLARI
SESSİZLİK(SÖZ KESMEDEN)
ANLATILMAK İSTENENİ ANLAMAYA ÇALIŞMA
ANLATILANIN ALTINDAKİ DUYGUYU ANLAMAK
KOŞULSUZ KABULLE DİNLEMEK
DÜRÜST OLARAK DİNLEMEK
FİZİKSEL OLARAK DİNLEME
KONUŞANIN YÜZÜNE DOĞRU BAKMAK
BEDEN OLARAK ONA YÖNELMEK
GÖZLE İYİ BİR İLİŞKİ KURMAK
KONUŞANA DOĞRU EĞİK DURMAK
RAHAT OLMAK
ETKİN DİNLEME

ANLATILANLARIN BASİT TEKRARI
ANLATILANIN DUYULDUĞUNA
İLİŞKİN MESAJ
ANLATILANLARIN ÖZETİ
DUYGULARINI DİLE GETİRME BİÇİMİNDEDİR
ETKİN DİNLEMENİN FAYDALARI
KİŞİ KENDİNİ GERÇEKTEN DİNLEYEN KİŞİYE YAKIN HİSSEDER
SORUNU İLK BAŞTAKİ KADAR
ÖNEMLİ GÖRMEYEBİLİR
SORUNUNU DİLE GETİRDİĞİ İÇİN,
ÇÖZÜM YOLLARINI DA DAHA
RAHAT DÜŞÜNEBİLİR
TARİH
İLİŞKİLİ
OLDUĞU
FAKTÖRLER
TANIMLAYICI
FAKTÖRLER
HEMŞİRELİK
TANISI
GİRİŞİMLER
DEĞER
LENDİRM
ME
Yöresel
farklılığa bağlı
dil değişikliği
.İletişimde
güçlük çekme
.Kürtçe
konuşma
İLETİŞİMDE
YETERSİZLİK
.Türkçe
kürtçe bilen
birinden
yardım almak
.Göz teması
Ve beden
dilinin ön
plana
çıkarılması
.Dışsal
uyaranların
azaltılması
.İletişim
kurulacaktı
r
.İletişim
problemler
i ortadan
kalkacaktır
KAYNAKLAR
1.)akademik .maltepe.edu.tr
2.)www.ilkadımdergisi.com
3.)www.rehperlikportalı.com
4.)www.hacettepe.edu.tr
5.)www.cankirivakfi.com
Sağlık Slaytları
http://hastaneciyiz.blogspot.com
Download