faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu

advertisement
Sayı: 2012 – 79
20 Kasım 2012
PARA POLĐTĐKASI KURULU KARARI
Toplantı Tarihi: 20 Kasım 2012
Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri
Erdem Başçı (Başkan), Ahmet Faruk Aysan, Murat Çetinkaya, Turalay Kenç, Necati Şahin,
Abdullah Yavaş, Mehmet Yörükoğlu
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile
Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan faiz oranlarının aşağıdaki gibi belirlenmesine
karar vermiştir:
a)
Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75 düzeyinde sabit
tutulmuştur.
b)
Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5 düzeyinde
sabit tutulmuş; borç verme faiz oranı yüzde 9,5’ten yüzde 9’a, açık piyasa işlemleri
çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz
oranı yüzde 9’dan yüzde 8,5’e düşürülmüştür.
Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde,
Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez
Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulmuş, borç verme faiz oranı yüzde
12,5’ten yüzde 12’ye düşürülmüştür.
Son dönemde açıklanan veriler, iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü
şekilde sürdüğünü teyid etmektedir. Yurt içi nihai talep ılımlı seyretmeye devam etmekte, ihracat
ise küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen artış eğilimini korumaktadır. Bu
doğrultuda, toplam talep koşulları enflasyondaki düşüşü desteklerken cari işlemler açığı
kademeli olarak azalmaya devam etmektedir.
Kurul, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin katkısıyla enflasyonun yılsonunda
Ekim Enflasyon Raporu tahminine kıyasla daha düşük bir düzeyde gerçekleşeceğini
öngörmektedir. Bununla birlikte, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve enerji fiyatlarındaki artışların
dolaylı etkileri orta vadeli enflasyon görünümü açısından yakından izlenmektedir.
Yakın dönemde yaşanan gelişmeler Türkiye ekonomisine yönelik risk iştahının göreli
olarak iyileşmesine neden olsa da, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürmesi nedeniyle
para politikasında her iki yönde de esnekliğin korunmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bu
doğrultuda, alınan tedbirlerin krediler, yurt içi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri
dikkatle takip edilecek, Türk lirası fonlama miktarı gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü
ayarlanacaktır.
Kurul, rezerv opsiyonu katsayıları artırılırken faiz koridorunun ölçülü olarak
daraltılmasının finansal istikrarı destekleyeceği değerlendirmesinde bulunmuştur. Önümüzdeki
dönemde, finansal istikrar açısından gerekli görülmesi halinde politika faizinde ve gecelik
borçlanma faizinde ölçülü bir indirimin gündeme alınabileceği ifade edilmiştir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu
değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
Download