14 Ağustos 2008 Toplantıya Katılan Kurul

advertisement
Sayı: 2008–34
14 Ağustos 2008
PARA POLİTİKASI KURULU KARARI
Toplantı Tarihi: 14 Ağustos 2008
Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri
Durmuş Yılmaz (Başkan), Erdem Başçı, Burhan Göklemez, M. İbrahim Turhan, Abdullah
Yavaş, Mehmet Yörükoğlu
Para Politikası Kurulu (Kurul), Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para
Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı’nda
uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar
vermiştir:
a) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 16,75, borç
verme faiz oranı yüzde 20,25,
b) Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması
çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede
uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 12,75, borç verme faiz oranı
yüzde 23,25,
c) Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri
yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 19,25.
Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğüne
işaret etmektedir. Uluslararası kredi koşullarındaki ve küresel ekonomideki sorunların
toplam talebi sınırlamaya devam edeceği, buna karşılık yurt içi belirsizliklerin azalmasının
iç talebi destekleyeceği tahmin edilmektedir. Bunun yanında, petrol fiyatlarının Temmuz
Enflasyon Raporu’ndaki varsayımların belirgin olarak altında seyretmesi ve diğer emtia
fiyatlarının da düşüş eğiliminde olması yakın dönemde enflasyonu olumlu etkileyecektir.
Bu çerçevede, enflasyonun kademeli bir düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir.
Kurul, Mayıs ayından itibaren gerçekleştirilen parasal sıkılaştırma sonrasında
kısa vadeli faizlerin mevcut seviyesinin enflasyondaki düşüşü desteklediği
değerlendirmesinde bulunmuştur. Bununla birlikte, fiyatlama davranışlarına ilişkin risklerin
ve küresel belirsizliklerin devam etmesi para politikasının temkinli olmasını gerektirmekte
ve verilere duyarlılığını artırmaktadır. Bundan sonraki faiz kararları küresel piyasalardaki
gelişmelere, dış talebe, maliye politikası uygulamalarına ve orta vadeli enflasyon
görünümünü etkileyen diğer unsurlara bağlı olacaktır.
Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin,
Kurul’un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle
vurgulanmalıdır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti sekiz iş günü içinde yayımlanacaktır.
Download