E*it ve Özgür Bir Dünya için, Soma için, Sadece Yasta de*il

advertisement
Eşit ve Özgür Bir Dünya için, Soma için, Sadece Yasta değil, İsyandayız!
Bireylerin, grupların ve toplumların refahının artırılmasını; yoksulluk, eşitsizlik,
ayrımcılık gibi yapısal sorunların olumsuz sonuçlarına karşı top yekün mücadeleyi
esas alan bir bilimsel disiplin ve meslek alanı olarak, Soma’daki katliamda
yaşadığımız kayıplar nedeniyle yastayız, isyandayız.
Sosyal adalet ve insan hakları değerleri ve ilkeleri çerçevesinde çalışan biz sosyal
çalışma bölümü öğretim elemanları olarak, AKP hükümetinin insanı düşünmeden,
rantı merkeze alarak yürüttüğü neo-liberal politikaların, iş ve işçi güvenliğini sadece
maliyet hesabına indirgeyen yaklaşımlarının, özelleştirme ve taşeronlaştırmanın bir
sonucu olarak Soma’daki katliamın yaşandığını biliyoruz. O yüzden sadece yasta
değil, aynı zamanda isyandayız.
Soma’da yaşanan bir iş kazası değil, apaçık bir katliamdır.
Yoksullarla çalışan bizler, yaptığımız ev ziyaretlerinde, o işçi evlerindeki alınterini,
emeğin değerini çok iyi biliriz. Sınıfsal ayrımların keskinleştiği toplumsal yapılarda,
her zaman emeğin ve emekçinin yanında olan bizler, kaybedenlerin hep yoksullar,
işçiler, emekçiler olduğunu da çok iyi biliriz. Ancak biz sosyal çalışmacıların bildiği
çok daha önemli bir şey vardır ki; işçi hareketleri, toplumsal hareketler yükseldiğinde,
sosyal adalet ve insan hakları talepleri etrafında bir ara geldiğimizde ancak, hepimizin
özgür, eşit ve sömürüsüz biçimde yaşayacağımız dünyayı kurabiliriz.
O yüzden biz Türkiye’nin farklı üniversitelerindeki Sosyal Hizmet Bölümlerinde
çalışan öğretim elemanları olarak, Soma’dan gelen haberlerle sadece yasta değil,
isyandayız. Çünkü yoksulluğun, eşitsizliklerin, ayrımcılığın olmadığı bir düzeni ancak
isyanımızla kurabileceğimizi biliyoruz.
Soma’da kaybettiğimiz işçi yakınlarına “sosyal devlet” olmanın tüm gerekleri yerine
getirilmeli, başta AKP Hükümeti olmak üzere tüm sorumlular acilen yargılanmalı,
özelleştirmeler kaldırılarak devlet denetiminin tam olarak sağlanmasının tek yolu olan
yeniden kamulaştırılma sağlanmalı, taşeron sistemi tamamen kaldırılmalı ve iş ve işçi
güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici tüm tedbirler acilen alınmalıdır.
Bizler için bugün kömür karası. Soma’nın kömür karasını mücadelemize
dönüştürüyor, hem yas tutuyor, hem isyan ediyoruz.
İMZALAR
Aslı Ağcaoğlu, Ar. Gör. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Aslıhan Burcu Öztürk, Dr. Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Elif Sinem Arıkan, Ar. Gör. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Erol Karaca, Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Gökhan Topçu, Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Hande Albayrak, Ar. Gör. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Hüsnünur Aslantürk, Ar. Gör. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
İlkay Başak Adıgüzel, Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Nuray Gökçek Karaca, Prof. Dr. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Özge Sanem Özateş Gelmez, Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü
Recep Azmi Özdaş, Ar. Gör. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Recep Recepov, Yrd. Doç. Dr. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Sedat Yağcıoğlu, Araş. Gör. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Selda Altınok, Ar. Gör. Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Semra Saruç, Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Sevgi Kalkan, Doç. Dr. Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Sevil Atauz, Prof. Dr. Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Tahir Emre Gencer, Ar. Gör. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Tuğba Canbulut, Ar. Gör. İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Yunus Serhat Çayir, Uzman Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet Bölümleri Öğretim Elemanları
Download