Toraks Tomografisi Yorumlama

advertisement
TORAKS TOMOGRAFİSİ
YORUMLAMA
Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
Bilgisayarlı Tomografi
- Konvansiyonel BT
(Bir nefeste 1 kesit)
- Spiral BT
(Bir nefeste tüm toraks)
Spiral BT
Multislice BT
Tek kesit BT
1kesit 1 dönüş/san
Çok kesitli BT
4 ila 64 kesit 2 veya
2.5dönüş/san
Hız 4-64 kat artmakta
Dolayısıyle çekim süresi
kısalmakta.
Çok kesitli BT’nin getirdikleri






Sanal bronkoskopi
Nodül hacmi ve takip ile tümör ikiye katlanma
zamanını hesaplama
Alınan ince kesitler ile anatomik ve patolojik
bölgeleri sagital, koronal ve üç boyutlu planda
izleyebilme
Pulmoner emboliyi subsegmental dallarda dahi
görebilme
En küçük nodülleri bile tanıma,
……
Bronkoskopi
BT TERİMLERİ
o
İzodens: Karşılaştırılan doku veya yapı
ile aynı dansitede olma
o
Hipodens: Karşılaştırılan dokuya göre
daha düşük dansitede olma, daha koyu
o
Hiperdens: Karşılaştırılan dokuya göre
daha dens olma, daha açık
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Görüntü kalitesi (cihaza ve filmin pencereleme
özelliğine bağlı)

Raporlama kalitesi (Doktora bağlı)
HER İKİSİ BİR BÜTÜN
Pencere
-1000 HU
0 HU
Parankim penceresi
Saf hava
-1000 HU
Parankim
-800/-600 HU
İnce damarlar
-200 HU
-1000 / -200 HU
Pencere genişliği 800 HU
+2000 HU
Mediasten penceresi
Kemik
250 HU
Kontrastlı kan
200 HU
Kas dokusu
80 HU
Su
0 HU
Yağ
-70 HU
-100 / +250 HU
Pencere genişliği 350 HU
ANJİO BT
Pulmoner emboli
 Aorta ile ilgili anevrizma, diseksiyon,
vaskulit vb.
 Akciğer kanseri veya mediastinal
tümörün vasküler invazyonu amaçlı

PULMONER EMBOLİ
KALP
Kalbin Bilgisayarlı Tomografisi
İntrakardiyak Tümörler
Kalbin Bilgisayarlı Tomografisi
İntrakardiyak Trombüsler
Sağ V
App
Kalbin Bilgisayarlı Tomografisi
Koroner Arterlerlerde Kalsiyum Birikimi
Kalbin Bilgisayarlı Tomografisi
Perikard Patolojileri
TEŞEKKÜRLER
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards