Av. E. Müjde AVCIOĞLU

advertisement
Av. E. Müjde AVCIOĞLU
Stj. Av. Figen ŞAHİN
H.G. Sizi tanıyabilir miyiz?
M.A.1975 Ankara Hukuk mezunuyum.
Serbest avukatlık yapıyorum. 1995’ten
beri kadınlarla ilgili STK’larda görev aldım.
H.G. Neden Gelincik Projesi ve neden bu proje
içindesiniz?
M.A. Kadın hakları benim özel ilgi alanım içine girmektedir. Çünkü Türkiye’deki
kadınların hatta dünyadaki kadınların,
yüzde olarak net bir biçimde veremeyeceğim ama, büyük bir çoğunluğunun
64 Hukuk Gündemi | 2012/1
şiddet gördüğü düşüncesindeyim, ki
zaten bunlara da şahit oluyoruz. Bu
yöndeki çalışmaların Gelincik Projesiyle
de devamlılığını sağlamak istediğim için
bu projenin içindeyim ve rehber avukat
olarak çalışmaktayım.
H.G. Yardım talebinde bulunmak amacıyla
sizinle telefon yoluyla ya da bizzat başvurarak iletişime geçen kadınlara sunduğunuz
çözüm önerileri nelerdir?
M.A. Genel geçer bir şey söylemek pek
mümkün değil. Gelen başvurucunun
durumuna göre değişiyor. Şiddet görüyorsa öncelikli olarak ona sığınma evine
gitmesini ya da şiddet gördüğü eşini
evden uzaklaştırmak amacıyla 6284 sayılı
yasaya dayanarak tedbir kararı çıkarabileceğini önerebiliyoruz. Bu iki ihtimal de
başvurucunun talebine göre şekilleniyor.
Arkasından talep varsa boşanma davası
açılıyor ve bunlar için avukat atanıyor.
H.G. Gelincik Projesinin içinde yer alan rehber avukatlar başvurucu ile nasıl iletişime
geçiyor? Biraz bahsedebilir misiniz?
M.A. Gerek telefonla gerekse Ankara
Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Gelincik
Birimine gelerek bizzat başvuru yapan
başvurucularla önce rehber avukatlar
ilgilenir. Başvurucunun hikâyesi dinlenir, hukuki anlamda ne ya da neler yapılabileceği yönünde bir çözüme kavuştuğumuzda, başvurucunun kendisine
bir avukat tayini yapılır. Zaten bu avukat
yarım saat ya da bir saat gibi bir süre zarfı
içinde ABEM’de olacaktır ve başvurucunun hikâyesi avukatın kendisine de anlatılır. Bu süreçten sonra başvurucu isterse
avukat ile birebir iletişime geçer.
yönelik bilincin olmamasına bağlıyorum.
H.G. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir ve bu
bilinç nasıl oluşur?
M.A. Toplumsal cinsiyet eşitliği her cinsten bireyin eşit olması demektir. Bu öncelikli olarak aileden başlar. Çocuklar yetiştirilirken erkek çocuğa oyuncak olarak
kamyon alınır, eline tabanca tutuşturulur;
kız çocuğuna ise bebek alınıp mutfak
araç gereçleri verilir. Bundan toplumsal
olarak ortaya çıkan sonuç, kız çocuğuna
yüklenen misyon ile erkek çocuğuna
yüklenen misyonun ta çocuk yaşta ayrılmasıdır ki, bu aynen “elinin hamuru ile
erkek işine karışma” mantalitesinin ortaya
çıkmasıdır. Bu bilincin oluşması ise toplumun tüm birimlerinin işbirliği ile gerçekleşebilecek bir durumdur. Bu bilinci,
bilincin başladığı ilk yer olan aile ve daha
sonra okul verecek ki bu şiddet azalsın.
H.G. Son olarak Gelincik Projesi tek bir cümle
ile özetlenecek olursa, ne dersiniz?
M.A. Kadın-kız ayrımına gitmeyen, kadın
ve çocuğu da içine alan, HUKUKİ ACİL
YARDIM HATTI.
H.G. Gelincik Projesi içinde yer alan biri
olarak sizce şiddet tanımı nedir? Şiddetin
büyüğü küçüğü, azı çoğu olur mu?
M.A. Şiddet fiziksel, cinsel, psikolojik ve
ekonomik şiddet olmak üzere çeşitlendirilebilir. Gayet tabi şiddetin büyüğü
küçüğü olmaz, olmamalıdır da. Tek
bir yumruk ya da sözel olarak tek
bir kelime de şiddet kapsamı
içinde değerlendirilir. Bizim için
bunların herhangi biri ile şiddet mefhumu ortaya çıkmışsa
bunun etkisinin azlığı ya da çokluğu önem arz etmez.
H.G. Son yıllarda artış gösteren kadına
yönelik şiddetin sebebini ya da sebeplerini neye bağlıyorsunuz?
M.A. Şöyle bir düşünüldüğünde, sebebini ya da sebeplerini ekonomik sorunlara, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve buna
2012/1 | Hukuk Gündemi 65 Fotoğraf: Ahmet Emre KOLAY
YÜREĞİM
Kuş cıvıltısı
Hasat zamanı
Kurumuş bir yaprağın düşüşü
Buzda paten yapanların sesi
Yüreğim sanki hepsi
Yaşıyor birer birer mevsimleri
Belki de
Dört mevsim konçertosunu Vivaldi’nin
Sanırım
En iyi virtüözünü oynamaya kalkışıyor âlemin.
Stj. Av. Cemâl ÖRENLİ - Bursa Barosu
66 Hukuk Gündemi | 2012/1
Download