2014-2015 Yüksek Öğrenim Bursları : Aşağıda taban puanlar

advertisement
2014-2015 Yüksek Öğrenim Bursları :
Aşağıda taban puanlar belirtilmiştir. Müracaatlar 01
Ekim 2014 de sona erecektir.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
Astronomi ve Uzay Bilimleri
: MF-1 200
İstatistik
: MF-1 295
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
: MF-3 451
HUKUK FAKÜLTESİ
: TM-2 500
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Maliye
: TM-1 374
Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.
: TM-2 402
Uluslararası İlişkiler
: TM-2 405
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
: MF-3 450
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kamu Yönetimi
: TM-2 358
Maliye
: TM-1 349
Uluslararası İlişkiler
: TM-2 390
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
: MF-3 459
FEN FAKÜLTESİ
İstatistik
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
: MF-1 340
Mütercim Tercümanlık (İng.)
: DİL-1 471
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Maliye
: TM-1 364
Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.
: TM-2 393
Uluslararası İlişkiler
: TM-2 395
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Nükleer Enerji Mühendisliği
: MF-4 360
Bilgisayar Mühendisliği
: MF-4 434
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
Moleküler Biyoloji ve Genetik : MF-3 438
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.
:TM-2 415
Uluslararası ilişkiler
: TM-2 450
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Havacılık ve Uzay Mühendisliği : MF-4 474
Metalürji ve Malzeme Müh.
: MF-4 438
Bilgisayar Mühendisliği
: MF-4 494
Yüksek Öğrenim Bursları
Bugüne kadar 500'ün üstünde yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmiştir. Bu öğrencilerin bir
kısmı doktora yapmak üzere yurt dışı eğitim kurumlarına gönderilmiştir. Bu mevcuda her yıl
kontenjanımız ölçüsünde öğrenci ilave edilmektedir. Ayrıca alanında staj yapması gerekenlere staj
olanakları sağlanmakta, maddi ve manevi yardım esirgenmemektedir.
Yüksek Öğrenim Bursları Başvuru Şartları
Vakıf olarak her yıl üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilere katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız
burs verilmektedir. Bursların devamlılığı başarılı olma koşuluna bağlıdır. Vakıf öğrencilerinin başka
bir kuruluştan burs ve yardım almaması gerekmektedir. Ayrıca ara sınıf öğrencileri ve özel
üniversite öğrencilerine burs verilmemektedir. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin
yukarıda yer alan formu doldurup ekim ayı içinde müracaat etmesi gerekmektedir. Müracaatlar
şahsen başvuru veya posta yolu ile yapılmaktadır. Burs talebi kabul edilenler mülakata
çağırılmaktadır.
Başarı Bursları
Vakfımız her öğretim yılında üniversite öğrencilerine Başarı Bursu vermektedir. Burs verilecek
öğrencilerin başarı durumu yanısıra ihtiyacı da gözönüne alınmaktadır. Burs faaliyeti tüm Türkiye
dahilinde hizmet vermektedir. Ayrıca BİLİM ADAMI yetiştirmek üzere Tübitak ile koordineli başarı
bursu, yurtdışına, dil eğitimi, master, doktora eğitimi için gidecek başarılı öğrencilerimize de burs
verilmektedir.
Özel Burs Programı
Vakfımıza, özel burs programlarımızda kullanılmak üzere bağışta bulunabileceğiniz gibi kendi
adınıza bir burs programıda oluşturabilirsiniz.
Yurt Dışı Bilimsel Destek Burs Şartları
Doktora ve doçentlik çalışmaları yapmakta olan Genç Akademisyenlere; yurt dışındaki
üniversitelerden kabul alarak bilimsel çalışma yapacaklara, kısmi maddi destek verilecektir.
Ayrıca yurtdışında, araştırma yapacaklar, uluslararası sempozyum ve seminerlere katılacaklar da bu
destekten faydalanacaklardır.
Destek süresi azami 3 aydır.
I) BAŞVURU BELGELERİ
1- Özgeçmiş.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Resmi kurum doktorlarından alınmış sağlık raporu.
4- Adli sicil kaydı.
II) BURS ŞARTLARI
1- T.C. vatandaşı olmak.
2- Adayların yurtdışındaki üniversitelerin birisinden bilimsel çalışma, kongre, sempozyum ve eğitim
semineri çalışmalarından en az birisi için kabul veya davet belgesi almış olmak.
Download