Charles Darwin - Oxford Handbooks Online

advertisement
Charles Darwin
1
Charles Darwin
"Darwin" kavramı bu maddeye yönlendirilmektedir. Bu kavramın diğer anlamları için Darwin (anlam ayrımı)
sayfasına bakınız.
Charles Robert Darwin
1854'te, 45 yaşında çekilmiş bir fotoğrafında görülen Darwin, henüz Türlerin Kökeni'ni yayımlamamıştı.
Doğum
12 Şubat 1809
Shrewsbury, Shropshire, İngiltere
Ölüm
19 Nisan 1882 (73 yaşında)
Downe, Kent, İngiltere
Milliyeti
İngiliz
Din
Agnostik
Çalıştığı yerler
Kraliyet Coğrafya Cemiyeti
Öğrenim
Edinburgh Üniversitesi
Cambridge Üniversitesi
Önemli başarıları Beagle Yolculuğu
Türlerin Kökeni
Doğal seçilim
Etkilendikleri
Charles Lyell
Etkiledikleri
Thomas Henry Huxley
George John Romanes
Richard Dawkins
Aldığı ödüller
İngiliz Kraliyet Madalyası (1853)
Wollaston Madalyası (1859)
Copley Madalyası (1864)
Ek bilgi
Erasmus Darwin ve Josiah Wedgwood'un torunuydu, kuzini Emma Wedgwood ile evlendi.
İmza
Charles Robert Darwin (12 Şubat 1809 – 19 Nisan 1882), İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi.[I]
İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün
şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur.[1] Darwin'in fikirleri üzerine inşa edilen modern
evrim teorisi, bugün biyoloji biliminin temeli ve birleştirici öğesidir. Evrimin gerçekleştiği gerçeği Charles Darwin'in
yaşadığı dönemde, doğal seçilim teorisinin evrimin ana açıklaması olduğu ise 1930'lu yıllarda bilim dünyası
tarafından kabul görmüştür.[1] Darwin'in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin temelini oluşturmakta, hayatın
Charles Darwin
2
çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal açıklama sunmaktadır.[2]
Darwin'in doğa tarihine duyduğu ilgi, önce Edinburgh Üniversitesi'nde tıp, sonra Cambridge Üniversitesi'nde teoloji
okurken gelişti.[3][4] Beagle gemisinde yaptığı beş senelik yolculuk sırasında, zamanın meşhur jeoloğu Charles
Lyell'ın ortaya attığı, geçmişteki jeolojik süreçlerin bugünkülerle aynı olduğunu savunan teoriyi destekleyecek pek
çok gözlem yaptı ve iyi bir jeolog olarak ünlendi.Vikipedi:Kaynak gösterme Aynı yolculukta, canlıların coğrafi
dağılımı ve fosiller üzerine yaptığı dikkatli gözlemler sonucunda, türlerin birbirine dönüşümüyle ilgilenmeye başladı
ve 1838'de doğal seçilim fikrini geliştirdi.[5] Daha önce benzer fikirlerin "sapkınlık" olarak nitelendirildiğini ve
bastırıldığını görmüş olduğundan, uzun süre fikirlerini en yakın arkadaşları dışında kimseye açmadı.[6] Olası
itirazlara en iyi şekilde cevap verebilmek için araştırma yapmaya ve kanıt toplamaya başladı.[7] 1858'de Alfred
Russell Wallace'dan aldığı bir mektubu okuyunca, Wallace'ın da kendisininkine benzer bir teori geliştirdiğini anladı,
ve nihayet teorisini yayımlamaya karar verdi.[6]
1859'da yayımladığı On the Origin of Species (Türlerin Kökeni Üzerine) adlı kitabı, canlıların ortak atalardan
evrilerek çeşitlendiği fikrinin geniş kabul görmesini sağladı. Daha sonra yayımladığı The Descent of Man, and
Selection in Relation to Sex (İnsanın Türeyişi, ve Cinsiyete Mahsus Seçilim) kitabında insan evrimini ve cinsel
seçilim fikrini inceledi. The Expression of the Emotions in Man and Animals (İnsan ve Hayvanlarda Duyguların
İfadesi) adlı kitabında ise insanların ve hayvanların duygularını ifade ediş şekilleri arasındaki benzerlikleri ortaya
koydu.
Darwin bugün, John Herschel ve Isaac Newton gibi isimlerle beraber Westminster Kilisesi'nde gömülüdür.[8]
Hayatı
Çocukluğu ve gençliği
Darwin, 12 Şubat 1809'da İngiltere'nin Shropshire bölgesindeki
Shrewsbury kasabasında, Robert ve Susannah Darwin'in beşinci
çocuğu olarak The Mount'ta dünyaya geldi.[9] Babası Robert Darwin
ve baba tarafından dedesi Erasmus Darwin, ünlü doktorlardı. Annesi
ise zengin bir çömlek imalatçısı olan Josiah Wedgwood'un kızıydı.
Darwin Temmuz 1817'de, henüz sekiz yaşındayken, annesini kaybetti.
Eylül 1818'de ise Shrewsbury Okulu'nda yatılı öğrenci olarak eğitime
başladı.[10]
1825'te mezun olan Darwin, bir süre babasının yanında stajyer doktor
olarak çalıştıktan sonra İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nin tıp
fakültesine yazıldı. Fakat cerrahlığa bir türlü ısınamadı ve tıp derslerini
boşlamaya başladı. Okulda çalışan Guyana kökenli azledilmiş bir
köleden taksidermi (hayvan doldurma) sanatını öğrendi. Doğa tarihiyle
ilgilenen öğrencilerin kurduğu Plinius Topluluğu'na (Plinian Society)
katıldı. Öğretmeni Robert Edmund Grant'ten Jean-Baptiste Lamarck'ın
evrim teorisini öğrendi ve Grant ile beraber deniz canlılarını inceleyip
Yedi yaşındaki Charles Darwin
ortak atalardan evrilme teorisini destekleyen homoloji (farklı canlı
türlerinde aynı temel yapıya sahip organların bulunması) örnekleri
buldu. Bir başka öğretmeni olan Robert Jameson'dan ise jeoloji ve bitkilerin sınıflandırılması üzerine dersler aldı,
Edinburgh Kraliyet Müzesi'nin bitki koleksiyonunu düzenlemede Jameson'a yardımcı oldu.[11]
Darwin'in tıp eğitimini iyice boşladığını farkeden babası, 1827'de onu Edinburgh'dan alarak Cambridge
Üniversitesi'ne bağlı Christ's College'a yazdırdı. Darwin'in teoloji okuyup bir din adamı olmasını umuyordu. Darwin,
teolojide tıbba kıyasla daha başarılı olsa da (özellikle teolog William Paley'nin, canlıların karmaşıklığını üstün zekâlı
Charles Darwin
bir yaratıcıya bağlayan yazılarını beğeniyordu[12]), asıl ilgi alanı hâlâ doğa tarihiydi. Kuzeni William Darwin Fox ile
beraber böcek toplamaktan hoşlanıyordu. Böceklere olan ilgisi sayesinde botanik profesörü John Stevens Henslow
ile tanışan Darwin, bu profesörle yakın arkadaş oldu ve hem Henslow'un doğa tarihi dersine yazıldı, hem de ondan
özel dersler almaya başladı. Kısmen bu dersler sayesinde, 1831'de 178 kişilik devresinde 10. olarak mezun oldu.
Darwin 1831 yazını, jeoloji profesörü Adam Sedgwick ile beraber Galler'in jeolojik katmanlar haritasını çıkararak
geçirdi.[13]
1831 sonbaharında Henslow, Darwin'i HMS Beagle gemisinin kaptanı Robert FitzRoy ile tanıştırdı. Beagle, Aralık
1831'de FitzRoy'un komutasında iki senelik bir Güney Amerika yolculuğuna çıkacaktı, ve kaptan yolda kendisine
arkadaşlık edecek iyi eğitimli bir doğabilimci istiyordu. Henslow'un tavsiyesi üzerine FitzRoy, Darwin'i gemisine
almayı kabul etti. Darwin'in babası önce bu uzun yolculuğa izin vermediyse de, kayınbiraderinin araya girmesiyle
fikrini değiştirdi.[14]
Beagle yolculuğu
HMS Beagle'ın yolculuğu iki yerine beş yıl
sürdü. Darwin, yolculuk boyunca çok çeşitli
jeolojik oluşumlar, fosiller ve canlılar
keşfetti ve bunlardan örnekler topladı.[1][15]
Fırsat buldukça Cambridge'e keşiflerini
anlatan ayrıntılı mektuplar yazıyor, topladığı
ilginç örnekleri postalıyordu.[16] Bu sayede,
kendisi uzakta olmasına rağmen, İngiliz
doğabilimcileri arasında ünü epey yayıldı.
Darwin'i taşıyan HMS Beagle'ın 1831-1836 yılları arasında izlediği rota
Yolculuk boyunca tuttuğu günlüğüne,
doğabilimsel keşiflerinin yanı sıra, karşılaştığı değişik insan topluluklarıyla ilgili kültürel ve antropolojik
gözlemlerini de yazıyordu. Bu günlüğü 1839'da The Voyage of the Beagle (Beagle Yolculuğu) adıyla
yayımlayacaktı.[17] Denizdeki yolculuğu boyunca defalarca ağır deniz tutması geçirmesine rağmen, hayvanbilim
notlarının büyük kısmı denizde yaşayan omurgasızlarla ilgilidir, ilk notunun konusu durgun suda topladığı bir
plankton kümesi hakkındadır.[15][18]
Yolculuk Darwin için kolay olmadı. Deniz tutmasından fena şekilde etkilendi, Ekim 1833'te Arjantin'de ateşli bir
hastalık geçirdi, Temmuz 1834'te ise And Dağları'ndan Şili'ye dönerken tekrar hasta oldu ve bir ay yataktan
çıkamadı.
Yolculuğun başında Kaptan FitzRoy, Darwin'e Charles Lyell'ın Principles of Geology (Jeolojinin Prensipleri) adlı
kitabını vermişti. Lyell bu kitabında jeolojik oluşumların, bugün de devam eden çok yavaş süreçlerin etkisiyle, çok
uzun çağlar sonucunda oluştuğunu savunuyordu. Darwin, Batı Afrika açıklarındaki Santiago adasında, yüksek
volkanik kaya yamaçlarında mercan ve deniz kabuğu kalıntıları bulunca, bu yamaçların bir zamanlar deniz altında
bulunduğunu, ve Lyell'ın söylediği gibi çağlar boyunca yavaş yavaş yükseldiğini anladı. Darwin yolculuk boyunca
pek çok önemli jeolojik keşif yapacaktı. Patagonya'da gördüğü, deniz kabukluları ve çakıldan oluşan geniş
düzlüklerin yükselmiş sahiller olduğunu tahmin etti, ve Şili'de bir deprem sonrasında deniz seviyesi üstünde kalmış
midye yatakları gözlemleyince, kıyının deprem sonucu yükseldiğini anladı. Benzer şekilde, And Dağları'nın
yamaçlarında, kumlu sahillerde yetişen ağaçlara ve deniz kabuklularına ait fosiller buldu, ve bu yamaçların zaman
içinde yükseldiği sonucuna vardı. Ayrıca Hint Okyanusu'nda bol bol inceleme fırsatı bulduğu atollerin (mercan
adalarının), deniz tabanından yükselen volkanik dağların çevrelerinde oluştuğunu keşfetti.
Darwin Güney Amerika'da, soyu tükenmiş devasa memelilere ait fosiller buldu. Bu fosillerin bulunduğu katmanlarda
modern deniz kabuklularına ait kalıntılar da vardı, yani bu memelilerin soyu yakın zamanlarda, herhangi bir iklim
değişikliği ya da felâket olmadan tükenmişti. (Darwin'in zamanında yaygın görüş, fosillerin Nuh tufanı benzeri
büyük felâketlerde ölen hayvanlar olduğuydu.) Darwin bu hayvanların benzer Afrika ve Avrupa türleriyle akraba
3
Charles Darwin
olduklarını düşündü, oysa İngiliz biyolog Richard Owen 1836'da bu hayvanların modern Güney Amerika türlerine
çok daha yakın olduğunu gösterecek, ve Darwin'in kafasında şekillenmekte olan doğal seçilim fikrine bir destek daha
sağlayacaktı.
Principles of Geology'nin 1832'de çıkan ikinci cildi, Güney
Amerika'daki Darwin'e postalandı. Charles Lyell, bu ciltte evrim
fikrine karşı çıkıyor, biyolojik türlerin dağılımını "yaradılış
merkezleri" fikriyle açıklıyordu. Darwin, bir taraftan bunu
okurken, bir taraftan da daha sonra kendi evrim teorisini
destekleyecek olan çok önemli gözlemler yapıyordu. Galápagos
Adaları'ndan pek çok "alaycıkuş" (mockingbird) örneği topladı, ve
bu kuşların, yaşadıkları adalara göre ufak fizyolojik farklar
gösterdiklerini farketti. Yerel İspanyollar'ın, bir kaplumbağanın
HMS Beagle Tierra del Fuego'da
görünüşüne bakarak hangi adadan geldiğini anlayabildiklerini
öğrendi. (İngiltere'ye dönüş yolculuğunda notlarını düzenlerken,
"alaycıkuşlar ve kaplumbağalar hakkındaki şüphelerim doğruysa, türlerin değişmezliği fikri sarsılacaktır" diye
yazacaktı.) Avustralya'da gördüğü keseli sıçan-kangurular ve ornitorenkler Darwin'i o kadar şaşırttı ki, Dünya
canlılarının iki ayrı yaratıcı tarafından yaratılmış gibi olduklarını düşündü.
Beagle'ın 1826-1830 arasındaki ilk yolculuğu sırasında, Güney Amerika'nın en güney ucundaki Tierra del Fuego'dan
alınmış ve İngiltere'de "medenîleştirilmiş" olan üç Yagan yerlisi, misyonerlik yapmaları için kabilelerine geri verildi.
(Darwin bu kabileleri "sefil ve rezil vahşiler" olarak tanımlıyordu.) Bir sene geçtiğinde, yerliler misyonerlik görevini
bırakmış, eski hayatlarına geri dönmüşlerdi. Darwin, kısmen bu tecrübe sonucunda, insanların hayvanlardan
sanıldığı kadar uzak olmadığını düşünmeye başladı. Darwin, insan toplulukları arasındaki yaşayış farklılıklarını,
ırksal gelişmişlikle değil, kültürel gelişmişlikle açıklıyordu. Güney Amerika'da şahit olduğu kölelik kurumundan
hoşlanmıyor, Avrupalı kolonilerin Avustralya ve Yeni Zelanda'daki yerli halklara verdiği zarardan üzüntü
duyuyordu.
Yolculuğun sonlarına doğru Darwin'in tuttuğu ayrıntılı notları okuyan Kaptan FitzRoy, yolculukla ilgili resmi
raporun doğabilimle ilgili son kısmını Darwin'in yazmasını rica etti.
Evrim teorisinin doğuşu
4
Charles Darwin
Darwin'in seyahatteyken İngiltere'ye yolladığı mektuplar, fosil
örnekleri ve doldurulmuş canlılar, eski öğretmeni Henslow aracılığıyla
İngiliz doğabilimcilerine aktarılıyor, Darwin'in ünü bu sayede gittikçe
yayılıyordu. Beagle 2 Ekim 1836'da İngiltere'ye döndüğünde Darwin
saygın bir doğabilimci olarak tanınmıştı. Darwin, İngiltere'ye ayak
bastığında, önce Shrewsbury'ye gidip akrabalarını ziyaret etti, sonra
Cambridge'e gelerek Beagle yolculuğunda topladığı örneklerin
tanımlanıp sınıflandırılması üzerinde çalışmaya başladı. Henslow, bitki
örneklerini tasnif edip isimlendirmede Darwin'e yardımcı oluyordu,
fakat hayvan örnekleri için Darwin'in uzman zoologlara ihtiyacı vardı.
Babasının parasal desteğiyle Londra'ya gidip zoologlarla görüşmeye
başlayan Darwin, Charles Lyell aracılığıyla Richard Owen adında bir
biyologla tanıştı. Owen, Darwin'in getirdiği fosilleri inceleyerek o güne
kadar bilinmeyen pek çok soyu tükenmiş hayvan türü tanımladı. Bu
türlerin arasında, tembel hayvan benzeri büyük memeliler, hipopotam
1830'ların sonunda yapılmış bir Darwin portresi
benzeri bir otobur memeli (Toxodon) ve armadillo benzeri dev bir
zırhlı memeli (Gliptodon) da vardı. Bu hayvanlar anatomik olarak,
Darwin'in düşündüğü gibi Afrika hayvanlarına değil, Güney Amerika hayvanlarına yakındılar.
Darwin, Aralık 1836'da Güney Amerika kıtasının yükseldiğine dair bir bilimsel makale yazdı, ve Ocak 1837'de
Lyell'ın da desteğiyle bu makalesini Londra Jeoloji Cemiyeti'ne sundu. Aynı gün, Beagle yolculuğunda topladığı kuş
ve memeli örneklerini de Londra Zooloji Cemiyeti'ne sundu. Ornitolog John Gould, Darwin'in tanımlayamadığı ve
değişik türlere ait olduğunu varsaydığı bir grup kuşun aslında birbirine çok yakın 12 yeni ispinoz türü olduğunu
açıkladı. Darwin Şubat 1837'de Coğrafya Cemiyeti Konseyi'ne seçildi, ve bir ay sonra Cambridge'den Londra'ya
taşındı.
5
Charles Darwin
6
Londra bilim çevrelerinde, hayatın ve canlı türlerinin kökeni
sevilen bir tartışma konusuydu. Matematikçi ve filozof Charles
Babbage'ın başını çektiği bir grup, Tanrı'nın Dünya'daki hayatı
özel bir mucize aracılığıyla değil, doğa kanunları aracılığıyla
yarattığını savunuyordu. Darwin'in Edinburgh Üniversitesi'nden
hocası Robert Edmund Grant ve Dr. James Gully gibi bir grup
bilimadamı ise türlerin birbirine dönüşebildiğini iddia ediyor, ama
bu fikirleri yüzünden çoğunluk tarafından sapkınlıkla ve toplumsal
düzeni bozmaya çalışmakla suçlanıyordu.
Mart 1837'de John Gould, Darwin'in farklı adalardan topladığı
alaycıkuşların farklı türlere ait olduklarını açıkladı. İspinozları
hangi adalardan topladığını not etmemiş olan Darwin, Kaptan
FitzRoy'un notlarını inceleyince, Gould'un tanımladığı farklı
ispinoz türlerinin de farklı adalardan geldiğini keşfetti. Nisan
1837'ye gelindiğinde Darwin, anakaradan göç edip farklı adalara
yerleşen kuşların, zaman içinde bir şekilde değişiklik geçirip farklı
türlere dönüştüklerini anlamıştı. Temmuz ayında, her zamanki
günlüğünün yanı sıra, türlerin birbirine dönüşümüyle ilgili
fikirlerini yazdığı gizli bir "B" günlüğü tutmaya başladı, ve bu
günlüğün 36. sayfasına ilk kez bir evrim ağacı çizdi.
Aşırı çalışma, hastalık ve evlilik
Darwin'in 1837'de günlüğüne çizdiği evrim ağacı
Darwin, bir taraftan türlerin dönüşümü üzerinde çalışırken, bir taraftan da Beagle günlüklerini yayıma hazırlıyor, ve
Charles Lyell'ın fikirlerini destekleyecek bir Güney Amerika jeolojisi kitabı yazıyordu. Tüm bunların üstüne, bir de
kendi getirdiği örnekler hakkındaki uzman görüşlerini içerecek geniş kapsamlı bir eser üzerinde çalışmaya başladı.
Sonunda bu yüksek çalışma temposuna dayanamayarak kalbinden rahatsızlandı. Eylül 1837'de doktor tavsiyesi
üzerine çalışmalarına ara verdi ve Shaffordshire'da akrabalarının yanında kalmaya başladı. Kuzeni Emma
Wedgwood da aynı evde kalıyor ve hasta bir akrabaya bakıyordu. Haziran 1838'e kadar Shaffordshire'da kalan
Darwin, türlerin dönüşümü üzerindeki araştırmalarına devam ediyor, uzman görüşü almak için doğabilimcilerin yanı
sıra çiftçiler ve güvercin yetiştiricilerine de danışıyordu. Bir taraftan da kuzeni Emma'dan hoşlanmaya başladığını
farkeden Darwin, günlüğüne yazdığı notlarda evliliğin yararları ve zararlarını karşılaştırıyor, yarar hanesine
"yaşlılıkta arkadaş olur ... köpekten iyidir" gibi notlar düşerken, zarar hanesinde "kitaplar için daha az para" ve
"korkunç bir zaman kaybı" gibi sakıncaları sayıyordu. Sonuçta evlenmeye karar veren Darwin, babasına da
danıştıktan sonra Temmuz 1838'de evlilik teklif etmek için Emma'ya gitti, ama teklifi yapmaya cesaret edemedi.
Charles Darwin
Darwin'in kuzeni ve karısı Emma Wedgwood
(sonradan Emma Darwin)
7
Araştırmalarına Londra'da devam eden Darwin, türlerin dönüşümü
konusunda çok önemli gelişmeler kaydetti. Thomas Malthus'un An
Essay on the Principle of the Population (Nüfus Prensibi Üzerine
Deneme) adlı yazısı Darwin için önemli bir esin kaynağı oldu. Malthus
bu yazısında insan nüfusunun aslında çok büyük bir hızla (her 25 yılda
ikiye katlanarak) çoğalma potansiyeli olduğunu, ama hastalık, savaşlar
ve açlık sayesinde nüfusun kontrol altında tutulduğunu anlatıyordu.
Darwin, aynı prensibin tüm organizmalara uygulanabileceğini farketti.
Tüm canlı türleri, mevcut kaynakların izin verdiğinden çok daha fazla
yavru üretiyor, yavrular arasında "zayıf" olanlar çok geçmeden ölüyor,
"güçlü" olanlar ise hayatta kalarak yeni yavrular meydana getiriyor ve
kendilerini "güçlü" yapan özellikleri yavrularına aktarıyorlardı.
Böylece türler nesilden nesile değişerek çevrelerine daha iyi uyum
sağlıyorlardı. Bu teorisini ilk defa 28 Eylül 1838'de günlüğüne yazdı.
Kasım 1838'de nihayet Emma'ya evlilik teklif eden Darwin, Ocak
1839'da evlendi. Aynı ay içinde, Royal Society'ye (Kraliyet Cemiyeti)
üye olarak seçildi. Darwin çifti, evlilikten hemen sonra Londra'ya yerleşti.
Doğal seçilim teorisinin yayıma hazırlanması
Darwin, doğal seçilim fikrinin temelini atmıştı ama şüpheci meslekdaşlarını ikna etmek için çok çalışması
gerektiğinin farkındaydı. Jeoloji Cemiyeti'nin Aralık 1838'deki toplantısında, evrim fikrini savunan eski hocası
Robert Edmund Grant'e nasıl şiddetle karşı çıkıldığına bizzat şahit olmuştu. Teorisini destekleyecek kanıtlar
bulabilmek için hayvan yetiştiricileri ile görüşmeye ve bitkiler üzerinde deneyler yapmaya devam etti. Mayıs
1839'da Kaptan FitzRoy'un Beagle raporu yayımlandığında, Darwin'in yazdığı kısım o kadar beğenildi ki, sonradan
başlıbaşına bir kitap olarak basıldı.
1842 başlarında Darwin, Lyell'a fikirlerini açıklayan bir mektup yazdı. Her canlı türünün kendi başlangıcı olduğunda
ısrar eden Lyell, jeoloji alanında müttefiki olan Darwin'in bunu inkâr etmesine çok üzüldü. Mayıs 1842'de Darwin'in
mercan kayalıkları üzerine yazdığı eser yayımlandı, aynı sıralarda Darwin, doğal seçilim teorisinin bir
"kabataslağını" kâğıda döktü. Kasım 1842'de Darwin çifti, Londra'nın stresinden uzaklaşmak için şehrin dışındaki
Down House'a geçti. Ocak 1844'te fikirlerini botanist arkadaşı Joseph Dalton Hooker'a açan Darwin, kendisini "bir
cinayeti itiraf ediyormuş gibi" hissediyordu ama Hooker Darwin'in teorisini beğendi. Temmuz'a gelindiğinde,
Darwin'in "kabataslağı" 230 sayfalık bir deneme yazısına dönüşmüştü. Ekim 1844'te anonim olarak yayımlanan ve
insan dahil tüm canlıların ilkel formlardan dönüşerek ortaya çıktığını savunan Vestiges of the Natural History of
Creation (Yaradılışın Doğal Tarihinden İzler) adlı kitap, doğabilimciler tarafından yerden yere vurulunca Darwin
teorisi konusunda ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir kez daha anladı. Kitap, Londra orta sınıfından büyük ilgi
gördü ve türlerin dönüşümü konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Darwin 1846'da üçüncü jeoloji kitabını
yayımladı, ve arkadaşı Hooker'la beraber deniz kabuklularıyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırmaya başladı. 1847'de
Hooker, Darwin'in doğal seçilim üzerine yazdığı uzun denemeyi okudu ve önyargıdan uzak tarafsız eleştiriler sundu,
fakat bir taraftan da Darwin'in yaradılış fikrine karşı çıkmasını sorguladı.
1849'da uzun süredir kötü giden sağlığını düzeltmek umuduyla Malvern'de bir kaplıcaya giden Darwin, iki ay sonra
kendini daha iyi hissetti. 1850 Haziran'ında çok sevdiği kızı Annie ciddi şekilde hastalanınca, kendi kronik kötü
sağlığının kalıtsal olduğunu tekrar düşünmeye başlayan Darwin, Nisan 1851'de Annie'nin ölümüyle iyiliksever bir
Tanrı'ya olan tüm inancını kaybetti.
Deniz kabuklularıyla ilgili çalışmalarının sonuçlarını 1851-1854 arasında yayımladığı bir dizi kitapla anlatan
Darwin, 1853'te bu çalışmasından dolayı Royal Society tarafından madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca bu çalışma, o
zamana kadar jeolog olarak bilinen Darwin'in biyolog olarak da ünlenmesini sağladı. Darwin, deniz kabuklularıyla
Charles Darwin
ilgili çalışmasında, belli bir fonksiyonu olan bir organın, değişen şartlar sonucunda ufak değişimler geçirerek
fonksiyonunu değiştirebileceğine dair kanıtlar gözlemledi. Kasım 1854'te notlarına, ortak bir atadan gelen canlıların,
"doğanın ekonomisinde ayrı ayrı yerlere" adapte olmaları sonucunda anatomik olarak birbirlerinden
uzaklaşabileceklerini yazdı.
Doğal seçilim teorisinin yayımlanması
1856 başlarında Darwin, yumurta ve tohumların deniz suyunu aşıp canlı
türlerini okyanus ötesine taşıyıp taşıyamayacağını inceliyordu. Arkadaşı
Hooker canlıların değişmezliğine olan inancını sorgulamaya başlamıştı
ama Darwin ve Hooker'ın ortak arkadaşı Thomas Henry Huxley evrim
fikrine şiddetle karşı çıkıyordu. Lyell ise Darwin'in fikirlerini ilgiyle takip
ediyor, ama sonuçlarını göremiyordu. Lyell, Borneo'da çalışmakta olan
doğabilimci Alfred Russell Wallace'ın yazdığı bir makaleyi okuduğunda,
Darwin'in fikirleriyle benzerlikler gördü ve Darwin'e bir makale yazması
için baskı yapmaya başladı. Darwin Wallace'ı bir tehdit olarak görmediyse
de bir makale yazmaya başladı. Makaleye ayrıntı üzerine ayrıntı eklemeye
başlayınca, makaleyi Doğal Seçilim başlıklı uzun bir kitaba dönüştürmeye
karar verdi. Kitap için Wallace dahil pek çok meslekdaşıyla yazışıyordu.
Aralık 1857'de Wallace insanın kökenine değinip değinmeyeceğini
sorduğunda, ona "önyargılarla çevrili bu konudan" uzak duracağını
söyledi.
Haziran 1858'de Darwin kitabını henüz yarılamışken Wallace'dan bir
Darwin doğal seçilim teorisini beklediğinden
erken yayımlamak zorunda kalmıştı.
makale aldı. Wallace bu makalede Darwin'in yıllardır kafasında sakladığı
doğal seçilim fikrini anlatıyordu. Oldukça morali bozulan Darwin,
makaleyi arkadaşları Lyell ve Hooker'a yolladı ve Wallace'ın seçeceği herhangi bir dergide yayımlanmasını rica etti.
Darwin'in doğal seçilim fikrini Wallace'dan çok daha önce düşündüğünü ve uzun süredir bu konuda ayrıntılı
araştırmalar yaptığını bilen arkadaşları, Darwin ve Wallace'ın makalelerinin 1 Temmuz 1858'de Linneaus
Cemiyeti'nde (Linneaean Society) ortak bir sunumda okunmasına karar verdiler. Darwin, kızıl hastalığından hayatını
kaybeden küçük oğlunun cenazesi sebebiyle bu sunuma katılamadı.
Teori Linneaus Cemiyeti'nde pek ses getirmedi. Darwin sonradan Dublin'li bir profesörden duyduğu tek bir yorumu
hatırlayacaktı: "Teoride yeni olan her şey yanlış, doğru olan her şey ise eski." Bunun üzerine Darwin, tüm enerjisini
kitabını bitirmeye verdi, ve On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of
Favoured Races in the Struggle for Life (Doğal Seçilim ile Türlerin Kökeni, veya Hayat Mücadelesinde Ayrıcalıklı
Irkların Korunumu Üzerine) 22 Kasım 1859'da ilk defa kitapçılara dağıtıldı. Kısa sürede büyük popülerlik kazanan
ve ilk baskısı tükenen kitap, doğal seçilim fikrini ayrıntılı gözlemlere ve dikkatli mantıksal çıkarımlara dayanarak
savunuyor, bazı olası itirazlara da önceden cevap veriyordu. Kitapta insan evrimine doğrudan değinilmiyor, sadece
teorinin "insanın kökeni ve tarihine de ışık tutabileceği" söyleniyordu. Giriş kısmında yazdığı bir cümle, Darwin'in
teorisini basitçe özetliyordu.
Her canlı türü, yaşaması mümkün olandan daha fazla birey doğurduğundan, ve bunun sonucu olarak sık
sık tekerrür eden bir hayatta kalma savaşı mevcut olduğundan, yaşamın karmaşık ve zaman zaman
değişen koşullarında kendisine fayda sağlayacak herhangi bir değişikliğe sahip olan her canlı, hayatta
kalmada daha yüksek şansa sahip olacak ve doğal olarak seçilecektir. Kuvvetli kalıtım prensibi
sayesinde, seçilen her cins kendi yeni ve değişik formunu yayma eğiliminde olacaktır.
8
Charles Darwin
9
Tepkiler
Darwin'in kitabı çok büyük bir ilgiyle karşılandı ve geniş çaplı bir tartışma
başlattı. Darwin, kitabının yarattığı tartışmaları yakından takip ediyor, kitap
hakkında yayımlanan eleştirileri, yorumları ve karikatürleri özenle kesip
saklıyordu. Kitapta doğrudan yer almayan "insanın hayvandan geldiği"
iddiası, eleştirilerin ana hedefiydi.
İngiltere Kilisesi'ne bağlı nüfuzlu bilimadamları, ki bunlara Darwin'in eski
öğretmenleri Adam Sedgwick ve John Henslow da dahildi, açıkça kitaba karşı
tavır aldılarsa da, pek çok genç doğabilimci kitaba olumlu tepki verdi.
1860'da yedi Anglikan teolog tarafından yayımlanan Essays and Reviews
(Deneme ve Eleştiriler) adlı kitap, Darwin'in teorisini desteklediği için
kiliseden büyük tepki aldı.
Türlerin Kökeni üzerine en meşhur tartışma, Haziran 1860'da British
Association for the Advancement of Science'ın Oxford'daki toplantısında
yaşandı. Oxford piskoposu Samuel Wilberforce Darwin'in kitabını
küçümseyen bir konuşma yapınca, karşısında Darwin'in arkadaşları Joseph
Hooker ve Thomas Huxley'i buldu. Huxley Darwin'i o kadar katı bir biçimde
savunuyordu ki, o günden sonra kendisine "Darwin'in buldogu" lakabı takıldı.
Bu tartışmayla ilgili sıkça anlatılan bir hikâyeye göre, Wilberforce Huxley'e
"maymunluğunuz büyükanne tarafından mı geliyor büyükbaba tarafından
mı?" diye sorunca Huxley, "birikimini önyargı ve yalanlara hizmet etmek için
kullanan kültürlü bir insan olmaktansa maymundan gelmeyi tercih edeceğini"
söyledi.
1871'de Hornet (Eşekarısı) dergisinde
yayımlanmış bir karikatür, Darwin'i
maymun vücuduyla resmediyor.
Darwin hastalığı sebebiyle bizzat katılamadığı bu tartışmaları basından takip
ediyor, yazışmalar aracılığıyla kendisine daha çok destekçi bulmaya
çalışıyordu. Darwin'i kararlı bir biçimde savunan Thomas Huxley, Charles
Lyell ve Joseph Hooker, Richard Owen önderliğindeki muhalif grubu
bastırmayı başarınca, 1864'te Darwin'e Kraliyet Cemiyeti'nin Copley
Madalyası verildi.
Kısa zamanda pek çok baskı yapan ve pek çok dile çevrilen Türlerin Kökeni,
bilimsel konulara yeni yeni merak duymaya başlayan Avrupa orta sınıfının en
çok okuduğu bilimsel kitaplardan biri oldu, zamanının sosyal akımlarını
doğrudan veya dolaylı olarak etkiledi, ve popüler kültürün önemli bir parçası
haline geldi.
Eylül 1871'de Vanity Fair dergisinde
yayınlanan Charles Darwin karikatürü
Ölümü
Hıristiyan inanışına olan bağlılığını yitiren ve bir agnostik (bilinemezci) olduğunu bildiğimiz Charles Darwin 19
Nisan 1882'de öldüğünde, ailesi onu bölgedeki bir kilise avlusuna, çocuklarının mezarlarının yanına gömmeyi
düşünüyordu. Ne var ki, aynı düşünceyi paylaşmayan bazıları çarçabuk harekete geçerek, önde gelen bilim insanları
ve hükümet üyelerini ikna çalışmasına girişti. Amaçları, bu kişileri biraraya getirip İngiltere'nin ünlü kilisesi
Westminster
Abbey'nin
baş
rahibinden
Darwin'in
buraya
gömülmesini
Charles Darwin
10
rica etmelerini sağlamaktı. Baş Rahip George Granville Bradley, “gerekli
onayın canı gönülden verileceği”ni bildirdi. Böylece, agnostik olan Darwin 26
Nisan günü öğleden sonra Westminster Abbey'ye gömüldü. Tabutunu
taşıyanlar arasında eski dostu botanikçi Joseph Hooker, yazılarıyla Darwin'i
kendi kuramını yayımlamaya yönelten genç doğabilimci Alfred Russel
Wallace ve ABD'nin İngiltere büyükelçisi James Russell Lowell da vardı.
Darwin bu kilisenin “Bilginler Köşesi” olarak bilinen bölümünde, Sir Isaac
Newton'un gömülü olduğu yerin birkaç metre ötesinde ve astronom Sir John
Herschel'in yanı başında yatıyor. Darwin, yeryüzündeki canlı türlerinin
değişimini betimlemek için “gizemlerin gizemi” tanımlamasını ortaya atan
büyük filozof Herschel'e, Türlerin Kökeni kitabının girişinde göndermede
bulunmuştu.
Darwin'in 1879 yılında çekilmiş bir
fotoğrafı.
Darwin'in 1869 yılında çekilmiş bir
fotoğrafı.
Darwin'in çocukları
Darwin ilk oğlu William Erasmus Darwin ile birlikte (1842)
Darwin’in çocukları
William Erasmus Darwin
(27 Aralık 1839–1914)
Charles Darwin
11
Anne Elizabeth Darwin
(2 Mart 1841–22 Nisan 1851)
Mary Eleanor Darwin
(23 Eylül 1842–16 Ekim 1842)
Henrietta Emma “Etty” Darwin (25 Eylül 1843–1929)
George Howard Darwin
(9 Temmuz 1845–7 Aralık 1912)
Elizabeth “Bessy” Darwin
(8 Temmuz 1847–1926)
Francis Darwin
(16 Ağustos 1848–19 Eylül 1925)
Leonard Darwin
(15 Ocak 1850–26 Mart 1943)
Horace Darwin
(13 Mayıs 1851–29 Eylül 1928)
Charles Waring Darwin
(6 Aralık 1856–28 Haziran 1858)
Darwin çiftinin on çocuğu oldu. Çocukların ikisi (Mary Eleanor ve Charles Waring) çok küçükken öldü. Ayrıca,
Annie'nin on yaşındayken ölmesi çiftin üzerinde yıkıcı bir etki bıraktı. Darwin, çocuklarına bağlı ve sıradışı derecede
ilgili bir babaydı.[4] Her hastalandıklarında Darwin çocuklarının, eşi ve kuzini olan Emma Wedgwood ile yapmış
olduğu yakın akraba evliliği sebebiyle belirli zayıflıklarla doğmuş olabileceğini düşünüyordu. Darwin bu konuyu
yazılarında ele aldı ve bu durumun diğer bazı organizmalarda ortaya çıkardığı avantajlı sonuçlarla karşılaştırdı[19].
Korkularının aksine Darwin'in hayatta kalan çocukları, büyüdüklerinde seçkin kariyerler elde ettiler ve dikkat çekici
bir aile olan Darwin-Wedgwood Ailesi'nin saygın birer bireyi oldular.[20]
Hayatta kalan yedi çocuktan George, Francis ve Horace, sırasıyla astronom[21], botanist ve inşaat mühendisi olarak
Royal Society üyesi seçildi[22]. Diğer oğlu Leonard ise asker, politikacı, ekonomist ve öjenist olarak çalıştı. Ayrıca
istatistikçi ve evrimsel biyolog Ronald Fisher'ın akıl hocası oldu.[23]
Anma
Darwin'in ismi daha hayatta olduğu dönemde, birçok türe ve
coğrafi cisme verildi. Beagle Kanalı'nin bir bölümünü oluşturan su
parçasına Robert FitzRoy tarafından Darwin Boğazı adı verildi,
çünkü yıkılan bir buzul parçasının yarattığı dalga sebebiyle
teknelerini kaybederek ıssız bir yerde mahsur kalma tehlikesinden,
Darwin ile birlikte hareket eden iki ya da üç kişinin zamanında
müdahalesiyle kurtulmuşlardı.[24] Ayrıca, Darwin'in 25. doğum
günü anısına, And Dağları'nın bu boğazın yakınlarındaki bir
tepesine Mount Darwin adı verildi.[25] Beagle gemisi 1839'da
Avustralya kıyılarını araştırırken, Darwin'in arkadaşı John Lort
Stokes'un fark ettiği doğal bir liman, geminin kaptanı John
Clements Wickham tarafından Port Darwin olarak adlandırıldı.[26]
Burada 1869'da kurulan Palmerston isimli yerleşimin adı 1911'de
Darwin olarak değiştirildi. Avustralya'nın Kuzey Toprakları
bölgesinin başkenti olan[26] bu şehirde Charles Darwin
Üniversitesi[27] ve Charler Darwin Millî Parkı[28] da bulunur.
1964'te kurulan Cambridge Darwin Koleji'ne ise, biraz da Darwin
ailesinin okulun kurulduğu arazinin bir kısmına sahip olması
sebebiyle, ailenin adı verildi.[29]
Darwin 1880 yılında, bilimin birçok alanında büyük
etkiler yaratan evrim düşüncesine yönelik çalışmalarını
halen sürdürüyordu.
Darwin tarafından Galapagos Adaları'nda bulunan kuş türüyle alakalı bir grup tür, ispinozgillere değil de, daha çok
Amerikan kiraz kuşugiller ya da tangargillere yakın olmalarına rağmen, Darwin'in ispinozları adıyla tanındı. Bunun
Charles Darwin
sebebi David Lack'in 1947 bu isimle yayınladığı, bu kuş türünün Darwin'in çalışmalarında büyük öneme sahip
olduğu hakkındaki asılsız efsaneleri körükleyen kitaptı.[30]
1992'de Darwin, Michael H. Hart’ın tarihteki en etkileyici 100 kişi listesinde 16. sırada yer aldı.[31] BBC tarafından
desteklenen ve halka açık düzenlenen En Büyük 100 Britanyalı oylamasında ise 4. oldu.[32] Bank of England'ın
çıkardığı 10 poundluk banknotların üzerindeki Charles Dickens resmi 2001'de Darwin'in resmiyle değiştirildi.
Bankanın bu kararında, Darwin'in etkileyici ve gür sakalının (sahte para basımını zorlaştıracağı için) etkili olduğu
söylendi.[33]
Linnean Society of London, Darwin'in başarıları anısına 1908'den bu yana Darwin-Wallace Madalyası adı altında bir
ödül vermektedir. Evrimin mizahi bir kutlaması olarak her yıl, "kendilerini yok ederek gen havuzumuzu
iyileştiren"[34] kişilere Darwin Ödülü verilmektedir.
Ayrıca 1909 yılından beri Darwin'in doğum günü olan 12 Şubat günü, Darwin Günü olarak kutlanmaktadır.[35]
2009 Anma Etkinlikleri
Darwin'in iki yüzüncü doğum yılı ve Türlerin Kökeni'nin yüz ellinci yayınlanış yıldönümü sebebiyle 2009'da tüm
dünyada çeşitli etkinlikler ve yayınlar planlandı.[36] New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde 2006'da açılan
ve Kuzey Amerika'nın çeşitli kentlerinde tekrarlanan "Darwin" sergisi, Birleşik Krallık geneline yayılmış olan
Darwin200 etkinlik programı çerçevesinde 14 Kasım 2008 - 19 Nisan 2009 tarihleri arasında Londra Doğa Tarihi
Müzesi'nde açık kaldı.[37] Ayrıca Cambridge Üniversitesi'nde Temmuz 2009'da bir festival düzenlenecektir.[38]
Darwin'in doğum yerinde ise, yıl boyunca sürecek etkinliklerden oluşan "Darwin's Shrewsbury 2009 Festival"
hazırlanacaktır.[39]
Birleşik Krallık'ta, üzerinde 1809 DARWIN 2009 yazısıyla çevrelenmiş ve bir maymunla yüz yüze duran Darwin portesi
olan, kenarında ise "ON THE ORIGIN OF SPECIES 1859 (TÜRLERİN KÖKENİ 1859)" yazısı bulunan İki Pound'luk özel anma
parası basıldı. Koleksiyoner sürümleri belirli bir ücret karşılığında dağıtılacak olan para, yıl boyunca bankalardan ve
postanelerden, üzerindeki değer karşılığında temin edilebilecek.[40]
Eylül 2008'de İngiltere Kilisesi, Darwin'in 200. doğum yılının bir fırsat olduğunu söyleyerek, "Seni yanlış
anladığımız, sana karşı gösterdiğimiz ilk tepkide hatalı oluşumuz ve bu sebeple başkalarının da seni yanlış
anlamasına yol açtığımız için..." sözleriyle Darwin'den özür diledi.[41]
Türkiye'de ise TÜBİTAK'ın aylık yayınladığı Bilim ve Teknik dergisinin 2009 Darwin Yılı sebebiyle hazırladığı
Mart 2009 kapağı ve Darwin ile ilgili 15 sayfa, sansüre uğrayıp içeriği değiştirildi ve Bilim ve Teknik dergisinin
Genel Yayın Yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman görevinden alındı.[42][43]
Darwin'in anısına Jon Amiel yönetmenliğinde Yaradılış adında bir film çevrildi. Filmin gösterimini ABD'de üstlenen
firma çıkmadı.
Çalışmaları ve eserleri
Konu hakkında detaylı bir liste için, Charles Darwin'in eserleri başlığına bakınız.
Bugün Darwin özdeşleşen evrim kuramı, aslında çok öncelere dayanır. Öyleki ilk kez MÖ 6. yüzyılda İyonyalı
filozoflar evrimden söz etmişlerdir.[44] Thales, Anaksimandros, Herakleitos, Aristoteles, İbni Haldun gibi pek çok
bilgin, canlılığın oluşumu ve gelişimi konusunda fikirler ortaya atmıştır. Ancak bu konu üzerine en kapsamlı
çalışmaları gerçekleştiren ve olgusal olarak yoklanabilecek bir kuram haline getiren Charles Darwin olmuştur.
Bugün kuram paleontoloji, genetik ve embriyoloji gibi bilimler tarafınca sürekli yenilenmekte ve gelişmektedir.
Ayrıca kendisi tüm çalışmalarını gözlem yoluyla yapıp sunduğu için hala bilim camiasında makbul bir bilim adamı
sıfatı kazanmamıştırVikipedi:Kaynak gösterme.
Darwin üretken bir yazardı. Evrim hakkındaki çalışmaları yayınlanmamış olsa bile, bir yazar olarak Beagle
Yolculuğu isimli kitapla, bir jeolog olarak Güney Amerika hakkında yayınladığı geniş çaplı çalışmalarıyla ve mercan
adalarının nasıl oluştuğu konusundaki bilinmeyenleri çözümlemesiyle, bir biyolog olarak sülükayaklılar hakkında
12
Charles Darwin
yayınladığı eksiksiz çalışmalarıyla, hatırı sayılır bir ün kazanmış olacaktı. Darwin'in eserleri hakkındaki fikirler
genelde Türlerin Kökeni ile ilişkili olsa da, İnsanın Türeyişi ve İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi isimli
eserleri de dikkate değer derecede etkili oldu. Bitkilerde Hareketin Gücü ve son eseri olan Solucanların Faaliyetleri
Yoluyla Sebze Gübresi Oluşumu gibi, bitkiler hakkındaki yenilikçi çalışmalarının da önemi büyüktü.[45]
Notlar
I.
^
Bir doktorun asistanı olarak çalışmış ve iki yıl tıp eğitimi almış olan, daha sonra rahiplik eğitimi alıp taksidermi
üzerine de çalışan Darwin, doğa tarihçisi, yerbilimci, biyolog ve yazar olarak tanınmıştı.
Kaynaklar
• Anonymous (1882), "Obituary: Death Of Chas. Darwin" [46], The New York Times (21 April 1882), erişim tarihi:
2008-10-30
• Arrhenius, O. (October 1921), "Influence of Soil Reaction on Earthworms" [47], Ecology (Vol. 2, No. 4):
255–257, erişim tarihi: 2006-12-15
• Balfour, J. B. (11 May 1882), "Obituary Notice of Charles Robert Darwin", Transactions & Proceedings of the
Botanical Society of Edinburgh (14): 284–298
• Bannister, Robert C. (1989), Social Darwinism: Science and Myth in Anglo-American Social Thought.,
Philadelphia: Temple University Press, ISBN 0-87722-566-4
• Bowler, Peter J. (1989), The Mendelian Revolution: The Emergence of Hereditarian Concepts in Modern Science
and Society, Baltimore: Johns Hopkins University Press, ISBN 0-485-11375-9
• Browne, E. Janet (1995), Charles Darwin: vol. 1 Voyaging, London: Jonathan Cape, ISBN 1-84413-314-1
• Browne, E. Janet (2002), Charles Darwin: vol. 2 The Power of Place, London: Jonathan Cape,
ISBN 0-7126-6837-3
• Darwin, Charles (1835), Extracts from letters to Professor Henslow [48], Cambridge: [privately printed], erişim
tarihi: 2008-11-01
• Darwin, Charles (1839), Narrative of the surveying voyages of His Majesty's Ships Adventure and Beagle between
the years 1826 and 1836, describing their examination of the southern shores of South America, and the Beagle's
circumnavigation of the globe. [[The Voyage of the Beagle|Journal and remarks [49]]. 1832-1836.], III, London:
Henry Colburn, erişim tarihi: 2008-10-24
• Darwin, Charles (1842), "Pencil Sketch of 1842" [50], Darwin, Francis, The foundations of The origin of species:
Two essays written in 1842 and 1844. [51], Cambridge University Press, 1909
• Darwin, Charles (1845), [[The Voyage of the Beagle|Journal of researches [52]] into the natural history and
geology of the countries visited during the voyage of H.M.S. Beagle round the world, under the Command of
Capt. Fitz Roy, R.N. 2d edition], London: John Murray, erişim tarihi: 2008-10-24
• Darwin, Charles; Wallace, Alfred Russel (1858), On the Tendency of Species to form Varieties; and on the
Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection, Zoology 3, Journal of the Proceedings of
the Linnean Society of London, ss. 46-50
• Darwin, Charles (1859), [[On the Origin of Species [53]] by Means of Natural Selection, or the Preservation of
Favoured Races in the Struggle for Life] (1st bas.), London: John Murray, erişim tarihi: 2008-10-24
• Darwin, Charles (1868), The variation of animals and plants under domestication [54], London: John Murray,
erişim tarihi: 2008-11-01
• Darwin, Charles (1871), [[The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex [55]]] (1st bas.), London: John
Murray, erişim tarihi: 2008-10-24
• Darwin, Charles (1872), [[The Expression of the Emotions in Man and Animals [56]]], London: John Murray,
erişim tarihi: 2008-11-04
13
Charles Darwin
• Darwin, Charles (1887), Darwin, Francis, ed., The life and letters of Charles Darwin, including an
autobiographical chapter [57], London: John Murray, erişim tarihi: 2008-11-04
• Darwin, Charles (1958), Barlow, Nora, ed., [[The Autobiography of Charles Darwin [57]] 1809–1882. With the
original omissions restored. Edited and with appendix and notes by his granddaughter Nora Barlow], London:
Collins, erişim tarihi: 2008-11-04
• Desmond, Adrian J. (2004), "Darwin", Encyclopaedia Britannica (DVD bas.)
• Desmond, Adrian; Moore, James (1991), Darwin, London: Michael Joseph, Penguin Group, ISBN 0-7181-3430-3
• Dobzhansky, Theodosius (March 1973), "Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution" [58],
The American Biology Teacher 35: 125–129, erişim tarihi: 2008-11-04
• Eldredge, Niles (2006), "Confessions of a Darwinist" [59], The Virginia Quarterly Review (Spring 2006): 32–53,
erişim tarihi: 2008-11-04
• FitzRoy, Robert (1839), Voyages of the Adventure and Beagle, Volume II [60], London: Henry Colburn, erişim
tarihi: 2008-11-04
• Freeman, R. B. (1977), The Works of Charles Darwin: An Annotated Bibliographical Handlist [61], Folkestone:
Wm Dawson & Sons Ltd, erişim tarihi: 2008-11-04
• Hart, Michael (2000), The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, New York: Citadel
• Herbert, Sandra (1991), "Charles Darwin as a prospective geological author" [62], British Journal for the History
of Science (24): 159-192, erişim tarihi: 2008-10-24
• Keynes, Richard (2000), Charles Darwin’s zoology notes & specimen lists from H.M.S. Beagle. [63], Cambridge
University Press, erişim tarihi: 2008-11-22
• Keynes, Richard (2001), Charles Darwin's Beagle Diary [64], Cambridge University Press, erişim tarihi:
2008-10-24
• Kotzin, Daniel (2004), Point-Counterpoint: Social Darwinism [65], Columbia American History Online, erişim
tarihi: 2008-11-22
• Lamoureux, Denis O. (March 2004), "Theological Insights from Charles Darwin" [66] (PDF), Perspectives on
Science and Christian Faith 56 (1): 2–12, erişim tarihi: 2008-11-22
• Leff, David (2000), About Charles Darwin [67], erişim tarihi: 2008-11-22
• Leifchild (1859), "Review of `Origin'" [68], Athenaeum (No. 1673, 19 November 1859), erişim tarihi: 2008-11-22
• Lucas, J. R. (1979), "Wilberforce and Huxley: A Legendary Encounter" [69], The Historical Journal 22 (2):
313–330, erişim tarihi: 2008-11-22
• Miles, Sara Joan (2001), "Charles Darwin and Asa Gray Discuss Teleology and Design" [70], Perspectives on
Science and Christian Faith 53: 196–201, erişim tarihi: 2008-11-22
• Moore, James (2005) (PDF), Darwin — A 'Devil’s Chaplain'? [71], American Public Media, erişim tarihi:
2008-11-22
• Moore, James (2006), Evolution and Wonder - Understanding Charles Darwin [72], Speaking of Faith (Radio
Program), American Public Media, erişim tarihi: 2008-11-22
• Owen, Richard (1840), Darwin, C. R., ed., Fossil Mammalia Part 1, The zoology of the voyage of H.M.S. Beagle,
London: Smith Elder and Co
• Paul, Diane B. (2003), "Darwin, social Darwinism and eugenics" (:"Darwin, social Darwinism and eugenics") in
Hodge, Jonathan and Radick, Gregory, ed., The Cambridge Companion to Darwin, Cambridge: Cambridge
University Press, ISBN 0-521-77730-5, sayfalar 214–239
• Smith, Charles H. (1999), Alfred Russel Wallace on Spiritualism, Man, and Evolution: An Analytical Essay [73],
erişim tarihi: 2008-12-07
• Sulloway, Frank J. (Spring 1982), "Darwin and His Finches: The Evolution of a Legend" [74], Journal of the
History of Biology 15 (1): 1-53, erişim tarihi: 2008-12-09
• Sweet, William (2004), ''Herbert Spencer'' (http://www.iep.utm.edu/s/spencer.htm), Internet Encyclopedia of
Philosophy [15 Aralık 2006]
14
Charles Darwin
• Wilkins, John S. (1997), Evolution and Philosophy: Does evolution make might right? [75], TalkOrigins Archive,
erişim tarihi: 2008-11-22
• Wilkins, John S. (2008), "Darwin", Tucker, Aviezer, A Companion to the Philosophy of History and
Historiography, Blackwell Companions to Philosophy, Chichester: Wiley-Blackwell, ss. 405-415,
ISBN 1-4051-4908-6
• van Wyhe, John (27 March 2007), "Mind the gap: Did Darwin avoid publishing his theory for many years?" [76],
Notes and Records of the Royal Society 61: 177–205, doi:10.1098/rsnr.2006.0171 [77], erişim tarihi: 2008-02-07
• van Wyhe, John (2008), Charles Darwin: gentleman naturalist: A biographical sketch [78], Darwin Online, erişim
tarihi: 2008-11-17
• van Wyhe, John (2008b), Darwin: The Story of the Man and His Theories of Evolution, London: Andre Deutsch
Ltd (yayın: 1 September 2008), ISBN 0-233-00251-0
• von Sydow, Momme (2005), " (pp. 141-156)" (:" (pp. 141-156)") in David M. Knight, Matthew D. Eddy, ed.,
Science and Beliefs: From Natural Philosophy to Natural Science, 1700–1900, Burlington: Ashgate, ISBN
0-7546-3996-7, sayfalar 141–156 [10 Eylül 2007]
• Yates, Simon (2003), ''The Lady Hope Story: A Widespread Falsehood'' (http://www.talkorigins.org/faqs/
hope.html), TalkOrigins [15 Aralık 2006]
Kaynak notları
[1] van Wyhe, John (2008). "Charles Darwin: gentleman naturalist: A biographical sketch" (http:/ / darwin-online. org. uk/ darwin. html). Darwin
Online. . Erişim tarihi: 2008-11-17.
[2] The Complete Works of Darwin Online - Biography. (http:/ / darwin-online. org. uk/ biography. html) darwin-online.org.uk. Retrieved on
2006-12-15.
Dobzhansky 1973
[3] About Charles Darwin (http:/ / www. aboutdarwin. com/ darwin/ WhoWas. html) Leff, David (2000). Erişim tarihi: 7.12.2008.
[4] Leff 2000.
[5] Desmond & Moore 1991, sayfa 210, 263–274, 284–285.
[6] Charles Darwin Türlerin Kökeni Onur Yayınları Altıncı baskı s.26,27
[7] van Wyhe 2007, sayfa 184, 187
[8] The Burial of Charles Darwin (http:/ / www. aboutdarwin. com/ darwin/ burial. html) AboutDarwin.com. Erişim tarihi: 13.12.2008.
[9] John H. Wahlert, 'The Mount House, Shrewsbury, England (Charles Darwin)', Darwin and Darwinism, 11 June 2001, [[Baruch College
(http:/ / darwin. baruch. cuny. edu/ biography/ shrewsbury/ mount/ )]]
[10] Desmond & Moore 1991, sayfa 12–15
Darwin 1958, sayfalar 21–25 (http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?viewtype=text& itemID=F1497& pageseq=21)
[11] Desmond & Moore 1991, sayfa 42–43
[12] Darwin 1958, sayfa 59–67 (http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?viewtype=text& itemID=F1497& pageseq=61)
[13] Darwin 1958, sayfa 67–68 (http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?viewtype=text& itemID=F1497& pageseq=69)
Browne 1995, sayfalar 128–129, 133–141
[14] Desmond & Moore 1991, sayfa 94–97
[15] keynes 2000, sayfalar ix–xi (http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?viewtype=text& itemID=F1840& pageseq=12)
[16] van Wyhe 2008b, sayfa 18–21
[17] Gordon Chancellor (October 2006). "Darwin's field notes on the Galapagos: 'A little world within itself'" (http:/ / darwin-online. org. uk/
EditorialIntroductions/ Chancellor_Keynes_Galapagos. html). Darwin Online. .
[18] Keynes 2001, sayfalar 21-22 (http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F1925& viewtype=text& pageseq=53)
[19] Desmond & Moore 1991, sayfa 447
[20] The Children of Charles & Emma Darwin. (http:/ / www. aboutdarwin. com/ darwin/ Children. html) AboutDarwin.com. Erişim tarihi: 15
Aralık 2006
[21] O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Charles Darwin" (http:/ / www-history. mcs. st-andrews. ac. uk/ Biographies/ Darwin. html),
MacTutor History of Mathematics arşivi,
[22] "Royal Society Fellows’ Directory" (http:/ / www. royalsoc. ac. uk/ downloaddoc. asp?id=3120) (PDF). . Erişim tarihi: 15 Aralık 2006.
[23] Edwards, A. W. F. 2004. Darwin, Leonard (1850–1943). In: Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press.
[24] FitzRoy 1839, sayfalar 216–8 (http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F10. 2& viewtype=text& pageseq=267)
[25] Leff 2000, sayfa Darwin’s Timeline (http:/ / www. aboutdarwin. com/ timeline/ time_04. html)
[26] "Territory origins" (http:/ / web. archive. org/ web/ 20060918153343/ http:/ / www. ipe. nt. gov. au/ whatwedo/ landinformation/ place/
origins/ palmdarwin. html). Northern Territory Department of Planning and Infrastructure, Australia. . Erişim tarihi: 15 Aralık 2006.
15
Charles Darwin
[27] "Charles Darwin Üniversitesi Ana Sayfası" (http:/ / www. cdu. edu. au/ ). .
[28] Charles Darwin National Park. (http:/ / www. nt. gov. au/ nreta/ parks/ find/ charlesdarwin. html) Northern Territory, Australia Hükümeti.
Erişim: 15 Aralık 2006
[29] Darwin College:About Darwin. (http:/ / www. dar. cam. ac. uk/ visitors/ history. shtml) Darwin College, Cambridge University web sitesi.
Erişim: 10 Aralık 2006
[30] Sulloway 1982, sayfalar 45–47
[31] Hart 2000, sayfalar 82ff
[32] What’s on? BBC Great Britons. (http:/ / www. npg. org. uk/ live/ greatbritop100. asp) National Portrait Gallery. Erişim: 15 Aralık 2006
[33] “How to join the noteworthy”. (http:/ / news. bbc. co. uk/ 1/ hi/ uk/ 1009901. stm) BBC News (7 Kasım 2000). Erişim: 15 Aralık 2006
[34] Darwin Ödülleri (http:/ / www. darwinawards. com) DarwinAwards.com. Erişim: 11 Aralık 2007
[35] http:/ / www. journals. uchicago. edu/ cgi-bin/ resolve?id=doi:10. 1086/ 508076 The 1909 Darwin Celebration
[36] "Darwin Online: Darwin 2009 commemorations around the world" (http:/ / darwin-online. org. uk/ 2009. html). Darwin Online. . Erişim
tarihi: 23 Kasım 2008.
[37] "Darwin 200: Celebrating Charles Darwin's bicentenary" (http:/ / www. darwin200. org/ ). Natural History Museum. . Erişim tarihi: 23
Kasım 2008.
[38] "Darwin 2009 - The Festival" (http:/ / www. darwin2009. cam. ac. uk/ ). Cambridge Üniversitesi. . Erişim tarihi: 23 Kasım 2008.
[39] "Darwin's Shrewsbury 2009 Festival, Birthplace, History and Information" (http:/ / www. darwinshrewsbury. org/ ). .
[40] "House of Commons Hansard Ministerial Statements for 12 July 2007" (http:/ / www. publications. parliament. uk/ pa/ cm200607/
cmhansrd/ cm070712/ wmstext/ 70712m0001. htm). . Erişim tarihi: 23 Kasım 2008.
[41] Good religion needs good science (http:/ / www. cofe. anglican. org/ darwin/ malcolmbrown. html) Rev Dr Malcolm Brown, Director of
Mission and Public Affairs, Church of England. Erişim: 17 Eylül 2008.
[42] "Hürriyet Gazetesi Bilim ve Teknik’te Darwin skandalı" (http:/ / www. hurriyet. com. tr/ gundem/ 11173176. asp?gid=229). .
[43] http:/ / www. seyrusefer. com/ 2009/ 03/ 09/ bilim-ve-teknik-dergisindeki-sansur/
[44] http:/ / enternasyonaltr. net/ ve_digerleri/ Charles_Darwin. htm
[45] Balfour 1882
van Wyhe 2008
Anonymous 1882
[46] http:/ / www. nytimes. com/ learning/ general/ onthisday/ bday/ 0212. html
[47] http:/ / links. jstor. org/ sici?sici=0012-9658%28192110%292%3A4%3C255%3AIOSROE%3E2. 0. CO%3B2-P
[48] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F1& viewtype=text& pageseq=1
[49] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F10. 3& viewtype=text& pageseq=1
[50] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?viewtype=text& itemID=F1556& pageseq=33
[51] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F1556& viewtype=text& pageseq=1
[52] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F20& viewtype=text& pageseq=1
[53] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F373& viewtype=text& pageseq=1
[54] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F880. 1& viewtype=text& pageseq=1
[55] http:/ / darwin-online. org. uk/ EditorialIntroductions/ Freeman_TheDescentofMan. html
[56] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F1142& viewtype=text& pageseq=1
[57] http:/ / darwin-online. org. uk/ EditorialIntroductions/ Freeman_LifeandLettersandAutobiography. html
[58] http:/ / www. 2think. org/ dobzhansky. shtml
[59] http:/ / www. vqronline. org/ articles/ 2006/ spring/ eldredge-confessions-darwinist/
[60] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F10. 2& viewtype=text& pageseq=1
[61] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=A1& viewtype=text& pageseq=1
[62] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?viewtype=text& itemID=A342& pageseq=1
[63] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F1840& viewtype=text& pageseq=1
[64] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?itemID=F1925& viewtype=text& pageseq=1
[65] http:/ / caho-test. cc. columbia. edu/ pcp/ 14008. html
[66] http:/ / www. asa3. org/ ASA/ PSCF/ 2004/ PSCF3-04Lamoureux. pdf
[67] http:/ / www. aboutdarwin. com/ darwin/ WhoWas. html
[68] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?viewtype=image& itemID=CUL-DAR226. 1. 8& pageseq=1
[69] http:/ / users. ox. ac. uk/ ~jrlucas/ legend. html
[70] http:/ / www. asa3. org/ ASA/ PSCF/ 2001/ PSCF9-01Miles. html
[71] http:/ / speakingoffaith. publicradio. org/ programs/ darwin/ moore-devilschaplain. pdf
[72] http:/ / speakingoffaith. publicradio. org/ programs/ darwin/ transcript. shtml
[73] http:/ / www. wku. edu/ ~smithch/ essays/ ARWPAMPH. htm
[74] http:/ / www. sulloway. org/ Finches. pdf
[75] http:/ / www. talkorigins. org/ faqs/ evolphil/ social. html
[76] http:/ / darwin-online. org. uk/ content/ frameset?viewtype=text& itemID=A544& pageseq=1
[77] http:/ / dx. doi. org/ 10. 1098%2Frsnr. 2006. 0171
16
Charles Darwin
[78] http:/ / darwin-online. org. uk/ darwin. html
Dış bağlantılar
• Darwin'in Yaşamı (http://www.evrimteorisi.org//index.php?option=com_content&task=view&id=1&
Itemid=33)
• Cambridge Üniversitesi arşivindeki Darwin'nin mektupları (http://www.lib.cam.ac.uk/Departments/Darwin/)
• Charles Darwin'in internetteki tüm eserleri (http://darwin-online.org.uk/)
• Charles Darwin (http://www.darwinadventure.com)
• Galapagos Adaları (http://www.ecuadors.org/galapagos/islands.htm)
• Galapagos, Charles Darwin (http://www.galapagocruise.com/history.html)
17
Madde Kaynakları ve Katkıda Bulunanlar
Madde Kaynakları ve Katkıda Bulunanlar
Charles Darwin Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=12819525 Katkıda bulunanlar: Abuk SABUK, Agle16, Agnostik Çeviri Grubu, Aguzer, Ankh33, Arinna'l, Aruz,
Atacameño, Aycan, Beeezy, Berfu, Boun18, Cekli829, Cevlik, Cfsenel, Chawol, Cihanstar, Citrat, Cobija, CommonsDelinker, Dbl2010, Delamorena, Denisutku, Dr. Ecco, Dreamer, Dünya
vatandaşı, Düşünenadam, Eko, Eldarion, Elmacenderesi, Esc2003, Eskinat, Euthygenes, Eşref, Filanca, Filozof, Flu, GAWB, Gangleri, Garbino, GilliamJF, Gökhan, Halitekin92, Hcagri,
Homonihilis, Ibrahim Dede, Jimqode, Jose, Kadevra, Karantekyıl, Kemal K., Khadkhall, Khutuck, Kibele, Kuz, Levent, Maderibeyza, Mahsumx, Manco Capac, Mbaran, Mcbarikat34, Melihsen,
Mertulas, Mesutguzel144, Metal Militia, Mimar77, Mskyrider, Mukaddime, Nazif İLBEK, Noumenon, Numbo3, Oekaki, Olağan Şüpheli, Optln, Osmanliyozi66, Pinar, Rapsar, Remataklan,
Robin Hood, Samicik, Selkem, Sorumluyuz, Spas, StreamRunner, Superyetkin, TCP, Takabeg, Tottam100, Tuleytula, Turab.91, Txrazy, Türkischer Junge, Ugur Basak, Utku Tanrivere,
Valentine71, Vikiçizer, Vito Genovese, Vitruvian, Volkan2006, Vozkul, Yabancı, Yazar01, İnkanyezi, 239 anonim düzenlemeler
Resim Kaynakları, Lisanslar ve Katkıda
Bulunanlar
Dosya:Charles Darwin seated crop.jpg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Charles_Darwin_seated_crop.jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar:
Charles_Darwin_seated.jpg: Henry Maull (1829–1914) and John Fox (1832–1907) (Maull & Fox) UNIQ-ref-1-a393aa9e150a7caa-QINU derivative work: Beao
Dosya:Darwinsig.png Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Darwinsig.png Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: Charles Darwin (died in 1882)
Dosya:Charles Darwin 1816.jpg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Charles_Darwin_1816.jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: ALE!, Anne97432,
ArséniureDeGallium, Boo-Boo Baroo, Craigboy, Dave souza, Ecummenic, Finavon, Hystrix, LongLiveRock, Matt314, Mogelzahn, Richard001, Rotational, Wst, Zaphod, 5 anonim düzenlemeler
Dosya:Voyage of the Beagle-en.svg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Voyage_of_the_Beagle-en.svg Lisans: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0
Katkıda bulunanlar: Sémhur ·✉·✍·
Dosya:HMS Beagle by Conrad Martens.jpg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:HMS_Beagle_by_Conrad_Martens.jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar:
Conrad Martens (1801 - 21 August 1878)
Dosya:Charles Darwin by G. Richmond.jpg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Charles_Darwin_by_G._Richmond.jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar:
ArséniureDeGallium, Blurpeace, Infrogmation, Kilom691, Lecen, Marco Cristo, Shakko, Tohma, 3 anonim düzenlemeler
Dosya:Darwin tree.png Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Darwin_tree.png Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: Cayambe, JMCC1, Jappalang, Jrockley,
TimVickers, Trockennasenaffe, Werieth, 2 anonim düzenlemeler
Dosya:Emma Darwin.jpg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Emma_Darwin.jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: Original uploader was Dave souza at
en.wikipedia
Dosya:Charles Darwin.jpg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Charles_Darwin.jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: Dave souza, Duesentrieb, Grook Da
Oger, Przepla, Raul654, Rdsmith4, Scewing, TarmoK, Wolfmann, 1 anonim düzenlemeler
Dosya:Editorial_cartoon_depicting_Charles_Darwin_as_an_ape_(1871).jpg Kaynak:
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Editorial_cartoon_depicting_Charles_Darwin_as_an_ape_(1871).jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: Unknown, The Hornet is no
longer in publication and it is very likely for a 20-year-old artist in 1871 to have died before 1939
Dosya:VanityFair-Darwin2.jpg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:VanityFair-Darwin2.jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: (Source for author: Mark
Bryant, "Going Ape Over Darwin", History Today, 1 April 2008)
Dosya:Darwin restored2.jpg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Darwin_restored2.jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: Bain News Service, publisher.
Dosya:Charles Darwin 01.jpg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Charles_Darwin_01.jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: J. Cameron
Dosya:Charles and William Darwin.jpg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Charles_and_William_Darwin.jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: Photographer
not credited
Dosya:Charles Darwin 1880.jpg Kaynak: http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Charles_Darwin_1880.jpg Lisans: Public Domain Katkıda bulunanlar: Elliott & Fry
Lisans
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
18
Download