Demiryolcu - Türk Ulaşım Sen

advertisement
Türk Ulaşım-Sen
Dost Adres
İzmir – Aydın arasında başladı
bizim hikayemiz..
Ege'nin prensesi İzmir ile Efe'si
Aydın'ı kavuşturduk ilk..
Ayrılık türkülerinin yanık ezgilerine
buhar salsa
da kara trenin
lokomotifi, kavuşmaların,
buluşmaların sembolüdür trenler,
istasyonlar…
Haydarpaşa Garı kimileri için açılıp
açılmayacağı, otel olup olmayacağı
polemik konusu olan rantı yüksek,
taştan bir bina iken; milyonlarca
Anadolu insanı için ise, İstanbul' la
buluşmanın “Şehere” ulaşmanın,
yare kavuşmanın, kurtuluşun ve
umudun sembolüdür..
Kara trenden Mavi trene, Mavi
trenden Yüksek Hızlı Trene uzanan
160 yıllık şanlı bir mazi, bir
medeniyet inşasıdır demiryollarının
hikayesi…
Anadolu'ya her döşenen ray köyleri
kasaba yapmıştır, kasabaları büyük
kent.. Demiryolu'nun gittiği her yer
medeniyetle, kültürle, eğitimle
buluşmuştur aynı zamanda..
T r e n l e r, r a y l a r, m a k a s l a r,
lokomotifler, vagonlar, istasyonlar,
garlar Anadolu'nun bir dönüşüm
hikayesidir, gelişme mücadelesidir.
Yol bekçisi, Sürveyan, Yol Çavuşu,
Makasçı, Makinist, Kondoktör,
İstasyon Şefi, Hareket Memuru,
Gişe Memuru, Revizör, Dispeçer,
Sayman, Puantör, Şef…. Velhasıl
Demiryolcu Anadolu'nun ilk eşrafı,
ilk bürokratı, gelişmeyle yoksulluk
arasındaki ilk ekonomik köprüdür.
Aileler kızlarını “Demiryolcu” ya
vermek için
yetiştirmezler
m i y d i b i r
zamanlar?
Kimbilir kaç
demiryolcu, kaç
genç kızın
rüyalarına girdi,
bir gün kavuşmak
hayaliyle..
Demiryolu tarihi Osmanlı'nın son
döneminin, Cumhuriyetin de
tarihidir bizde..
Türk Ulaşım-Sen
Doğru Adres
Türkiye' de STK' ları bu kadar
güçlü, bu kadar çeşitli, bu kadar
demokrasi kültürünü benimsemiş
başka kurum biliyor musunuz?
Demiryol-İş, DEÇEV, DEMARD,
DEKAD, TUS, BTS, UÇMS…
1.Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı,
Cumhuriyet, Atatürk Devrimleri,
2.Dünya Savaşı, çok partili sistem,
darbeler, demokrasi…
Savaşa giden müfrezeler de katar
katar gitti yurdundan yuvasından,
Savaştan dönen gaziler de katar
katar geldi yuvasına, birer
parçalarını savaş meydanlarında
bırakarak..
Yavrusunu bekleyen Emine Bacı,
cepheden dönene gazilere
“Yavrumu, Memedimi gördünüz
mü?” diye seslenirken, gözleri
umutla vagon pencerelerini
taramıyor muydu, yavrusunu,
Memedini görürüm diye umutla..
Nice Memedin şehadet haberi,
kucakları bomboş kalan Emine
Bacıların sessiz hıçkırıklarında,
istasyonlarda yankılanmadı mı?
Demiryolu tarihi, demokrasinin de
tarihidir bizim ülkemizde..
Saymaya kalksak sayısını
bilemeyiz ama bildiğimiz bir şey
var her demiryolcu en az ortalama
üç STK' ya üyedir..
Demokrasinin beşiği İsveç' teki
ortalamalarla aynı hemen hemen..
Sendikal mücadelenin en şanlısı,
en soylusu, mücadelesi ve
kazanımlarıyla en güçlüsü
Demiryollarında yapılmıştır son 25
yılda…
Sizlerin, bizlerin içinde
olduğumuz, parçası olduğumuz
mücadelemiz…
Kara Trenden – Hızlı Trene
gelinceye kadar bizim hikayemiz
iki demirin üzerinde giden iki
tekerleğin hikayesi değildir
sadece..
Türk Ulaşım-Sen
Dik Durabilenlerin Sendikası
Acıların, sevinçlerin, ayrılıkların,
kavuşmaların, elvedaya sallanan
ellerin, ıslak mendillerin, Yeşil
Çam filmlerinin, Haydarpaşa
Garının,
Kurtuluş Savaşı'nın
Santral Binasının…..
Hülasa koskoca bir geçmiş,
Anadolu'nun şanlı tarihinin
hikayesidir..
Demiryolcu olmak bir ayrıcalık,
demiryolcu dostluğu candan
dostluk, ispirto ocağında
demlenen demli çay, furgonda
bölüşülen
sefertası mönüsü,
çocuklarımızın istikbali, yaşam
felsefefesi, diğer bütün
rütbelerden ayrı tek başına bir
rütbe, bir sıfattı..
Umudun, İstiklal'in, İstikbalin
adıydı; Mutlu, refah dolu bir
istikbale giden uzun ince bir yoldu
demiryolları..
Katarlardan, Marşandizlerden,
Ara trenlerden, posta trenlerinden
250 km hız yapan trenlere geldik
artık..
Temel üstüne temel atıyor, hızlı
tren setlerinden hangi birini
seçeceğimizi bilemiyoruz…
Milyarlarca Dolarlık yatırımlar
yapılıyor demiryollarına, hızlı tren
garları inşa ediyoruz…
Ye p y e n i ş e y l e r y a p a r k e n
“Demiryolcu Ruhunu” da
öldürüyoruz yavaş yavaş..
“Demiryolcu” yok oluyor yavaş
yavaş..
Demiryolcular artık kendisinin
nereye ait olduğunu da bilemiyor
açıkçası..
Türk Ulaşım-Sen
Ulaştırma Sektörünün Lider Sendikası
olduğunu, bazı çekincelerimiz
olmakla birlikte belirli bir düzeyde
anlaşılabilir bulduk ama
Demiryollarını ikiye bölen ve
birbirleriyle iç içe giren hizmetleri
birbirinden ayırmaya çabalayan
anlayışı bir türlü anlayamadık.
- Demiryollarında mı çalışıyorsun?
“ Ya n i ö y l e s a y ı l ı r, a l t y a p ı
kısmında.. Ama taşımacılığın
işlerini yapıyorum aslında..”
“Birbirinden ayırmaya çabalayan”
sözünü bilerek kullandık…
Gelinen noktada iki ayrı kurum
oluşmasına rağmen işler, görevler,
sorumluluklar hala tam olarak ikiye
ayrılabilmiş değil..
“Yok ben taşımacılık tarafındayım
ama eskiden altyapı tarafında
çalışıyordum, şimdi bu tarafta ne
yapacağımı henüz bilmiyorum..”
- Yani demiryolcu değil misin?
“ Ya n i e s k i d e n h e p i m i z
demiryolcuyduk ama şimdi bir
kısmımız altyapıcı, diğer kısmımız
işletmeci…”
- Demiryolcu kalmadı demek
artık…
Özelleştirme, serbestleştirme adı
altında başlatılan sürecin raylı
sistem taşımacılığında yeni
alternatifler üretmeye, rekabeti
geliştirmeye yönelik çabalar
Zamanında “yapmayın, etmeyin”
dedik..
“Bölmekle büyütemezsiniz!”
dedik..
“DEVRİM” deyip, devirmeyin
dedik…
Türk Ulaşım-Sen
İlkeli, Kararlı ve Cesur Sendikacılığın Tek Adresi
Dünya Bankası'nın finanse ettiği,
birkaç yabancı uzmana gelir
kapısı olmaktan başka bir faydası
olmayan bir iki raporla, “ben
yaparım” olur mantığıyla,
demiryollarının tarihini, ruhunu,
hikayesini bilmeyen bir – iki
bürokratın “değişim” hevesiyle icra
edilen “yapılanma” nın
yapılamadığının belgesi bugünkü
hazin halimizdir..
Ya Demiryolcu?
Kim ne yapacak? Bilmiyor…
Belki Demiryolcu ruhu değil ama…
Nasıl yapılacak? Bilinmiyor..
Demiryolcu YOK ARTIK!..
Kime ne olacak? Bilinmiyor…
İyi mi olacak, kötü mü olacak?
Bilinmiyor..
Sadece bildiğimiz:
O artık TCDD' li, diğeri “A.Ş”'li ..
O bizden! Diğeri artık bizden
değil, öbür tarafta…
DEMİRYOLCULAR GELİN DEĞİŞTİRELİM!..
DOST ADRES, DOĞRU ADRES
TUS TA BULUŞALIM...
- Demiryollarında mı çalışıyorsun?
“Yani öyle sayılır, altyapı kısmında.. Ama taşımacılığın işlerini
yapıyorum aslında..”
“Yok ben taşımacılık tarafındayım ama eskiden altyapı tarafında
çalışıyordum, şimdi bu tarafta ne yapacağımı henüz bilmiyorum..”
- Yani demiryolcu değil misin?
“Yani eskiden hepimiz demiryolcuyduk ama şimdi bir kısmımız
altyapıcı, diğer kısmımız işletmeci…
- Demiryolcu kalmadı demek artık…
Download