AVrupa BİRLİĞİ DIŞ TİCARET RAPORU

advertisement
AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ
TİCARET RAPORU
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
TEKSTİL, DERİ, HALI AR-GE ŞUBESİ
OCAK 2017
İÇİNDEKİLER
YÖNETİCİ ÖZETİ ....................................................................................................................................... 1
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN DIŞ TİCARETİ ................................................................................................ 2
AB’nin En Fazla İthalat Yaptığı Ülkeler................................................................................................. 3
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN TEKSTİL + HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİ ......................................................... 4
AB’nin En Fazla Tekstil + Hazırgiyim İthalatı Yaptığı Ülkeler................................................................ 5
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN TEKSTİL SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ .................................................................. 7
AB’nin En Fazla Tekstil İthalatı Yaptığı Ülkeler .................................................................................... 8
EURO BAZINDA TABLOLAR ..................................................................................................................... 9
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN DIŞ TİCARETİ - EURO .............................................................................. 9
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN TEKSTİL + HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİ – EURO ..................................... 10
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN TEKSTİL SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ – EURO.............................................. 11
EURO / DOLAR Paritesi ......................................................................................................................... 12
YÖNETİCİ ÖZETİ
Avrupa Birliği’nin 2014, 2015 yılları ile 2016 yılı Ocak – Eylül döneminin
değerlendirildiği bu çalışmada kaynak olarak Avrupa istatistik ofisi Eurostat
kullanılmıştır. Eurostat’da verilerin Euro olarak tutulması dolayı; veriler TCMB
tarafından açıklanan yıllık (2006 – 2015) ve aylık (Ocak 2015 – Eylül 2016) Euro/Dolar
Paritesinin ortalaması ile çarpılarak Dolar bazında incelenmiştir. Bu nedenle Euro/Dolar
kurunda yaşanan aşırı değişimler AB’nin dış ticaret verileri incelendiğinde keskin fiktif
değişimlere neden olmuştur. Bu durumdan kaynaklanabilecek riskleri bertaraf etmek
adına Euro bazında hazırlanan tablolar da ayrıca verilmiştir.
Avrupa Birliği’nin en büyük tekstil ve hazırgiyim tedarikçilerinden biri olan
Türkiye; Tekstil+Hazırgiyim sektörleri toplamında; AB’nin en büyük 3., tekstil ve
hammaddeleri sektöründe ise 2. Sırada yer almaktadır.
Yapılan çalışmada AB’nin 2015 yılı tekstil + hazır giyim dış ticaret açığının 72
milyar dolar değerinde olduğu, tekstil sektöründeki dış ticaret açığının ise 7 milyar dolar
değerinde olduğu gözlenmiştir.
1
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN DIŞ TİCARETİ
Avrupa Birliği’nin son 10 yıllık dış ticaretine bakıldığında, 2006 - 2015 yılları arası
toplam ihracatının % 37 artarak, 2015 yılında yaklaşık 2 trilyon dolar; toplam ithalatının
ise % 12 artarak 2015 yılında 1,9 trilyon dolar değerinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
AB’nin 2015 yılı dış ticaret fazlası yaklaşık 67 milyar dolar değerindedir.
2016 yılı Ocak - Eylül dönemi AB’nin toplam ithalatı 2015 yılının aynı dönemine
göre kıyaslandığında; AB’nin toplam ithalatı % 2,8 oranında azalarak 1,4 trilyon dolar
değerinde gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Ocak – Eylül dönemleri itibariyle AB’nin
toplam ithalatı paylaşılmaktadır.
2
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
AB’nin En Fazla İthalat Yaptığı Ülkeler
2016 yılı Ocak - Eylül döneminde AB’nin en büyük tedarikçisi Çin’dir. Ocak-Eylül
2016 döneminde AB, Çin’den yaklaşık 283 milyar dolar değerinde ürün ithal etmiş ve
Çin, AB’nin toplam ithalatından % 20 pay almıştır. 2015 yılında ise AB’nin Çin’den
ithalatı yaklaşık 390 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.
2016 yılının Ocak - Eylül döneminde AB’nin en önemli ikinci tedarikçisi, %14,6
pay ile ABD’dir. ABD, bu dönemde bir önceki döneme göre % 0,9 gerilemeyle AB’ye
yaklaşık 207 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 2015 yılında AB’nin
ABD’den ithalatı yaklaşık 277 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.
Türkiye; 2016 yılının Ocak - Eylül döneminde AB’nin en önemli 6. Tedarikçisi
konumundadır. 2016 yılının ilk dokuz ayında AB; Türkiye’den 55 milyar dolar değerinde
ürün ithal etmiş, 2015 yılının aynı dönemine göre ithalat oranı % 8,4 oranında artmıştır.
2016 yılının Ocak – Eylül döneminde AB’nin Türkiye’den ithalatında Türkiye’nin aldığı
pay % 3,9’dur. 2015 yılında ise bu oran % 3,6 değerinde gerçekleşmiştir.
3
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN TEKSTİL + HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİ
Avrupa Birliği’nin son 10 yıllık tekstil + hazır giyim dış ticaretine bakıldığında,
2006 - 2015 yılları arası ihracatı % 14 oranında artarak 48 milyar dolar; toplam ithalatı
ise % 26 oranında artarak yaklaşık 120 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. AB’nin
2015 yılı tekstil + hazır giyim dış ticaret açığı ise 72 milyar dolar değerindedir.
4
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
2016 yılı Ocak - Eylül döneminde AB’nin tekstil + hazır giyim ithalatı aylık bazda
incelenmiş ve aşağıda sunulmuştur.
AB’nin En Fazla Tekstil + Hazırgiyim İthalatı Yaptığı Ülkeler
2016 yılının Ocak – Eylül döneminde AB 92,1 milyar dolar değerinde tekstil ve
hazır giyim ürünü ithal etmiştir.
2016 yılı Ocak - Eylül döneminde AB’nin en büyük tekstil ve hazırgiyim tedarikçisi
ülke, % 34,1 pay ile Çin'dir. Ocak – Eylül döneminde AB, Çin’den bir önceki yılın ilk dokuz
ayına göre % 6,8 gerilemeyle 31,4 milyar dolar değerinde tekstil ve hazır giyim ürünü
ithal etmiştir.
5
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
2016 yılının Ocak - Eylül döneminde AB’nin en önemli ikinci tedarikçisi, % 14,2
pay ile Bangladeş’tir. 2016 yılının ilk üç çeyreğinde AB’nin Bangladeş’ten tekstil ve
konfeksiyon ithalatı % 7,6 oranında artmış ve 13,1 milyar dolar değerinde
gerçekleşmiştir. AB’nin 2015 yılında Bangladeş’ten ithalatı ise 2014 yılına göre % 2,8
artışla 16 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılının Ocak - Eylül döneminde AB’nin en önemli üçüncü tedarikçisi ise
toplam tekstil ve hazır giyim ithalatından almış olduğu %12,9 pay ve yaklaşık 12 milyar
dolarlık ithalat değeri ile Türkiye’dir. AB’nin Türkiye’den tekstil ve konfeksiyon ithalatı
bu dönemde 2015 yılının ilk dokuz ayına göre % 2,1 oranında artmıştır. 2015 yılında ise
AB’nin Türkiye’den tekstil + hazır giyim ithalatı dolar bazında % 13,4 oranında
gerileyerek 15,6 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.
2016 yılının Ocak – Eylül döneminde AB’nin en fazla tekstil + hazır giyim ithalatı
gerçekleştirdiği dördüncü ülke ise 6,5 milyar dolarlık ithalat değeri ile Hindistan’dır.
Hindistan bu dönemde AB’nin toplam tekstil + hazır giyim ithalatından %7,1 pay
almıştır.
2016 yılının Ocak – Eylül döneminde AB’nin tekstil + hazır giyim sektöründe en
büyük beşinci tedarikçisi Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması yapılması gündemde
olan Pakistan’dır. Türkiye’nin iki basamak altında yer alan Pakistan’dan; AB, 2016 yılının
Ocak – Eylül döneminde 4 milyar dolar değerinde tekstil + hazır giyim ürünü ithal
etmiştir. AB’nin toplam tekstil + hazır giyim ithalatından, Pakistan’ın aldığı pay ise %4,4
olarak hesaplanmaktadır.
6
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN TEKSTİL SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ
Avrupa Birliği’nin son 10 yıllık tekstil ve hammaddeleri dış ticaretine ilişkin
tablolar aşağıda sunulmaktadır. AB’nin 2015 yılı itibariyle tekstil ve hammaddeleri
sektöründe dış ticaret açığı ise 7,1 milyar dolar değerindedir.
AB’nin 2016 yılı Ocak - Eylül dönemi tekstil ve hammaddeleri ithalatının 2015
yılının aynı dönemine göre kıyaslandığında tablolar aşağıda sunulmaktadır.
7
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
AB’nin En Fazla Tekstil İthalatı Yaptığı Ülkeler
2016 yılının Ocak – Eylül döneminde AB, 23,4 milyar dolar değerinde tekstil
ürünü ithal etmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre tekstil ithalatı % 1,3 oranında
artmıştır.2016 yılı Ocak - Eylül döneminde AB’nin en büyük tekstil tedarikçisi ülke, %
34,6 pay ile Çin'dir. Ocak – Eylül döneminde AB, Çin’den bir önceki yılın ilk dokuz ayına
göre % 1,4 artışla 8,1 milyar dolar değerinde tekstil ve hammaddeleri ürünleri ithal
etmiştir.
2016 yılının Ocak - Eylül döneminde AB’nin en önemli ikinci tedarikçisi, %16,1
pay ile Türkiye’dir. AB, bu dönemde Türkiye’den 2015 yılının Ocak – Eylül dönemine
kıyasla % 2,6 oranında artışla yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde tekstil ve
hammaddeleri ithal etmiştir. 2015 yılında ise, AB’nin Türkiye’den ithalatı 2014 yılına
kıyasla % 11,3 oranında gerileyerek 4,9 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.
8
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
EURO BAZINDA TABLOLAR
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN DIŞ TİCARETİ - EURO
9
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN TEKSTİL + HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİ – EURO
10
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
YILLAR İTİBARİYLE AB’NİN TEKSTİL SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ – EURO
11
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
EURO / DOLAR Paritesi
12
İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi
Download