Fizyoloji

advertisement
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Hüdai İPEK
Prof. Dr. Mehmet İRİADAM
Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Nurettin AYDİLEK
Fizyoloji
Yüksek Lisans Programı
(05)
S.No:
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
Beden Sıvıları ve Genel Fizyoloji
2
0
3
Kan Fizyolojisi
2
2
3
Dolaşım Fizyolojisi
3
2
4
Solunum Fizyolojisi
2
0
2
Endokrin Fizyoloji
2
0
2
Boşaltım Fizyolojisi
2
0
2
Sinir sistemi Fizyolojisi
3
0
2
ZORUNLU DERSLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SEÇMELİ DERSLER
7.
8.
9.
10.
11.
Egzersiz Fizyolojisi
Çevre Fizyolojisi
Absorbsiyon Fizyolojisi
Görme ve İşitme
Metabolizma
12.
Kümes hayvanları fizyolojisi
13.
Lokal hormonlar
5305597
5305598
5305600
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
0
2
0
3
0
0
Yüksek Lisans Tezi
Fizyoloji
Yüksek Lisans Programı
S.No:
Dersin Kodu
Dersin Adı ve İçeriği
T
U
K
ZORUNLU DERSLER
1.
Beden sıvıları ve Genel Fizyoloji
2
0
2
Fizyolojinin tanımı, homeostazis, homeostazisin korunmasında feed-back mekanizmalar, vücut
fonksiyonlarının regulasyonu ve fizyolojik kontrol sistemleri.
2.
Kan Fizyolojisi
2
2
3
Kan hücreleri ve fonksiyonları, kanama ve pıhtılaşma mekanizması, kan grupları ve Rh faktörü, anemiler,
bağışıklık sistemi hakkında bilgi verilmektedir. Kan hücreleri sayımı, hematokrit, hemoglobin miktarı, akyuvar
formülü, sedimentasyon, kanın pıhtılaşması, frajilite, alyuvar çapının ölçümü.
3.
Dolaşım Fizyolojisi
3
2
4
Kalp ve damarların yapısı, kalbin elektriksel aktivitesi, kalbin kanı pompalama görevi bir kalp siklusunda oluşan
olaylar, kalp atımlarının sinirsel düzenlenmesi, kalp atımlarının hormonal ve kimyasal kontrolü, arterler sistemi
ve blastisite, kan basıncı ve düzenlenmesi, venalar sistemi ve özellikleri, perifer dolaşım ve kontrolü, EKG’nin
kullanım alanları, hayvanlardan ve insanlardan EKG alım teknikleri konularında genel bilgiler verilmektedir
4.
Solunum Fizyolojisi
2
0
2
Solunum organlarının fizyo-anatomik yapısı, solunumun mekaniği, solunum tipleri, akciğer volüm ve
kapasiteleri, akciğerlerde yüzey gerimi, solunum gazlarının vücutta taşınma yolları, solunumun sinirsel kontrolü,
hipoksi ve çeşitleri, oksijenin toksik etkisi, siyanosis, dekomprasyon hastalığı, solunumun ve asit-baz dengesinin
düzenlenmesindeki rolü hakkında genel bilgiler verilmektedir.
5.
Endokrin Fizyoloji
2
0
2
Adeno ve nörohipofiz hormonları, tiroid ve pankreas bezi hormonlarının fizyolojisi ile diğer endokrin bezler ve
aktiviteleri, Üreme organlarının fizyo-anatomik özellikleri, dişide üreme, dişi üreme organları, östrojenin
salınımı ve etkileri, progesteronun salınımı ve etkileri, hayvanlarda östrus siklusu ve düzenlenmesi, üreme
üzerine hipotalamus ve hipofizin etkileri, gebelikte meydana gelen değişiklikler, üreme hormonları ve döl verimi
ilişkisi hakkında bilgi verilmektedir.
6.
Boşaltım Fizyolojisi
2
0
2
Renal, glomerüler ve tübüler fonksiyonlar, filtrasyon, geriemilim ve salgı işlevleri, asit-baz ve sıvıelektrolit dengesinde böbreğin rolü
7
Sinir sistemi Fizyolojisi
3
0
3
Sinir hücresi fizyolojisi, sinaps ve sinaptik ileti, duyu reseptörleri, Merkezi sinir sistemi fizyolojisi: medulla
sipinalis, beyin bölümleri, beyincik, talamus, hipotalamusbeyin kökü, retiküler formasyon, basal ganglion,
limbik sistem, reseptörlerin özellikleri; periferik sinir sistemi; kranial sinirler, omurilik sinirleri, otonom ve
sempatik sinir sistemi fonksiyonları ve refleksler hakkında bilgi verilmektedir.
SEÇMELİ DERSLER
8.
Egzersiz Fizyolojisi
2
0
2
Egzersizin solunum ve dolaşım sistemleri üzerindeki etkileri, kas kasılmasın ve enerji kaynakları,
solunum sisteminin egzersize uyumu, egzersizde, asit-baz dengesi, kan gazları, spor ve beslenme,
yorgunluk mekanizmaları
5312516
9.
Çevre Fizyolojisi
1
0
1
Çevresel kirlenme ve diğer değişimler, hipo- ve hiperbarik ortamın organizma üzerindeki etkileri,
yükseklik ve su altı fizyolojisi, dekomprasyon sendromu. Hava kirliliğinin özellikle solunum sistemi
ve tüm organizma üzerindeki etkileri ile sera gazları hakkında genel bilgiler sunulması.
5312514
10.
Absorbsiyon Fizyolojisi
1
0
1
Midedenin ve rumenin fonksiyonu, bağırsakların fonksiyonu, emilim, dışkılama, karaciğer ve pankreas vb
organların fonksiyonu
5312519
11.
Görme ve İşitme
1
0
1
Retinanın yapısal özellikleri, retinanın nöronal düzenlemesi, fotoreseptörlerin uyarılması, görme yolları,
aydınlık karanlık adaptasyonu, görme alanı, renkli görme, renk körlüğü, sesin timpanik membrandan kohleaya
iletimi, işitme yolları, beyin korteksinin işitmede rolü, işitme anormalikleri.
5312515
12.
Kümes Hayvanları Fizyolojisi
1
0
1
Kanatlılar ile ilgili fizyolojik açıdan yeterli bilgiler edinildiği gibi memeliler ile aralarındaki farklarda ortaya
konulabilecektir.
5312518
13.
Metabolizma
1
0
1
Kan, karaciger, konjugasyon, karbanhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral metabolizmalarının etkileri
5312517
14.
Lokal hormonlar
1
0
1
Lokal hormanların bölgesel etkilerini belirler ve genel hormanların etkileri ile kıyaslanarak etkilerinin
kavranamasına katkı sağlar.
5312512
15.
Homeostasis
1
0
1
Organizma için homeostasisin sağlanmasının ve değişim sınırlarının önemini kavranması, dengenin bozulması
esnasında oluşan durumların düzeltilmesi ve üzerine etkili faktörlerin tanınması sağlanır
16.
Seminer
0
2
0
17.
Uzmanlık Alanı Dersi
3
0
0
18.
Yüksek Lisans Tezi
Download