EK-2 END 333 STAJ II ( Endüstri Mühendisliği Stajı

advertisement
EK-2
END 333 STAJ II ( Endüstri Mühendisliği Stajı ) DEĞERLENDİRME SORULARI
1) İşletmeye ait genel bilgileri veriniz. (Tarihçe, misyon, vizyon, organizasyon şeması, ürün
grupları, akış şeması, kalite politikası, tedarikçileri, müşterileri vb.)
2) İşletmedeki süreçleri tanımlayınız. Süreç iyileştirme faaliyetleri hakkında bilgi veriniz. Hangi
süreçlerin iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu belirtiniz. İyileştirme önerilerinizi sıralayınız.
3) İşletmenin insan kaynakları politikasını açıklayınız. (Personel seçimi, işe alıştırma, işletme içi
eğitim vb.)
4) İşletmede hangi yönetim sistemi/sistemleri (ISO9001:2015 vb.) takip edilmektedir? Yönetim
sistemi kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi veriniz.
5) İşletmede talep tahmini nasıl yapılmaktadır? Bir ürüne ilişkin talep tahmini çalışması yapınız.
6) İşletmenin stok politikası hakkında bilgi veriniz.
7) İşletmedeki üretim planlama faaliyetleri hakkında bilgi veriniz.
8) İşletmedeki envanter yönetimi hakkında bilgi veriniz. Herhangi bir ürün için ekonomik sipariş
miktarını hesaplayınız.
9) İşletmenin üretim sistemini (kesikli/sürekli) açıklayınız.
10) İşletmede gerçekleştirilen İş Etüdü çalışmalarını anlatınız. Seçtiğiniz bir ürüne ilişkin İş Etüdü
çalışması yapınız.
11) İşletmedeki tamir-bakım faaliyetleri hakkında bilgi veriniz. Kullanılan tamir-bakım
formlarından örnek veriniz. Kullanılmıyorsa örnek bir bakım formu oluşturunuz.
12) İşletmedeki kalite kontrol faaliyetleri hakkında bilgi veriniz. Kalite araçlarından en az ikisini
kullanarak uygulama yapınız.
13) Aşağıdaki ergonomik hususlardan en az üç tanesini tüm işletme üzerinde ya da işletmenin
belirli bir bölümünde inceleyiniz ve sonuçlarını tartışarak anlatınız.
a) Aydınlatma, havalandırma, ısıtma, gürültü ve nem gibi etkenler,
b) Ayakta dururken, otururken, taşıma ve yükleme yaparken, ortaya çıkan çalışma
pozisyonları,
c) Üretim hızı nedeniyle yorgunluk ve gerilim,
d) Yapılan işin özellikleri (monotonluk, yaratıcılık, süreklilik, bedensel ve zihinsel gerekleri
vb.),
e) İşçilerin seçimi,
f) Çalışma ve dinlenme sürelerinin düzenlenmesi,
g) Yaşın, tecrübenin ve vardiyada çalışanların üretime etkisi,
h) Özendirme çalışmaları.
i)
İşletmede sağlığa zararlı ortamlarda uzun süre çalışmadan meydana gelen meslek
hastalıklarına rastlanıyor mu (fazla gürültüde çalışmaktan, sağırlık, tozların ya da zehirli
gazların neden olduğu akciğer hastalıkları ya da zehirlenmeler gibi)? Bu gibi durumlara
karşı alınan ve alınabilecek önlemler nelerdir? Belirtiniz.
14) İşletme içerisinden sizin belirleyeceğiniz herhangi bir probleme (doğrusal programlama,
PERT, Ulaştırma modeli vb.) ilişkin matematiksel modeli kurunuz. Modelin amacını, kısıt
koşullarını açıklayarak Excel Solver veya GAMS programında çözerek sonuçları
yorumlayınız.
15) Ele aldığınız herhangi bir sürecin benzetim modelini kurarak, süreci analiz ediniz. Herhangi
bir simülasyon programında çözünüz. Sonuçları yorumlayınız.
16) İşletmenin yerini tesis yer seçimi açısından değerlendiriniz.
17) İşletme içi yerleşim planını değerlendiriniz. Spagetti diyagramını oluşturunuz. Varsa
değişiklik önerilerinizi sununuz.
18) İşletmenin proje yönetimi faaliyetlerini anlatınız. Planlanan ya da yürütülen bir proje için gantt
diyagramı oluşturunuz.
19) Mühendislik Ekonomisi ile ilgili bir uygulama yapınız. (Ekonomik etkinlik ölçümünde
kullanılan yöntemler, fayda maliyet analizi, yenileme analizi, ekonomik ömür analizi,
projelerin karşılaştırılması vb.)
20) İşletmede “Yönetim Bilgi Sistemi” kullanılmakta mıdır? Yöneticiler “Yönetim Bilgi
Sistemleri”nden nasıl faydalanmaktadırlar? İşletmede bilgi akışı nasıl işlemektedir? Örnek bir
Veri Akış Diyagramı (Kaba İlişki, 0-seviye, Alt-seviye) oluşturunuz.
Download