Q = m . L e - files.eba.gov.tr

advertisement
HAL DEĞİŞİMİ VE ISI
 Maddeler hal değiştirirken ısı alır ya da ısı verir. Isı alan maddeyi oluşturan tanecikler hızlanır ve
birbirinden uzaklaşır. Isı kaybeden maddeyi oluşturan tanecikler ise yavaşlar ve birbirine yaklaşır. Bu
nedenle; hal değişimi sırasında maddenin sahip olduğu ısı değişir ancak, sıcaklığı sabit kalır.
 Erime ve Donma

Dışardan ısı alan bir katı madde hemen erimeye başlamaz. Erimenin başlaması için sıcaklığın belli bir
değere kadar yükselmesi gerekir. Katı maddenin erimeye başladığı sıcaklığa erime sıcaklığı nedir.
Örneğin buz 0°C’de, kurşun 327,4°C’de erimeye başlar. Bir maddenin bir gramının erimesi için gerekli olan
ısı miktarına erime ısısı denir. Erime ısısı kısaca Le sembolü ile gösterilir. Birimi joule/g’dır. Bir maddenin
erime ısısı (Le) ile donma ısısı (Ld) eşittir. (Le =Ld)

Kütlesi m olan katı bir maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı;
Q = ısı miktarı
ÖRNEK
m = kütle
Q = m . Le
Le = Erime Isısı
10 gram buzun tamamen erimesi için gerekli ısı miktarını bulalım. (Le = 344,4 joule/g)
m = 10 g
Q = m . Le
Le = 344,4 joule/g
Q = 10 . 344,4
Q=?
Q = 3444 joule ısı gerekir
 Karışım halindeki suyun donma noktası saf suyun donma noktasından daha düşüktür. Bu nedenle kış
aylarında yollar tuzlanır, arabalara antifriz konulur.
 Buharlaşma ve Yoğuşma

Buharlaşma her sıcaklıkta olur, kaynama ise belli bir sıcaklıkta olur. Kaynamanın gerçekleştiği sıcaklığa
kaynama sıcaklığı denir. Örneğin su 100°C’de etil alkol 78°C’de kaynamaya başlar. Bir maddenin bir
gramının buharlaşması için gerekli ısı miktarına buharlaşma ısısı denir. Buharlaşma ısısı kısaca Lb
sembolü ile gösterilir.

Kütlesi m olan sıvı bir maddenin tamamen buharlaşması için gerekli ısı;
ÖRNEK
Q = m . Lb
Kaynama sıcaklığındaki 10 gram suyun tamamen buharlaşması için gerekli ısı miktarını bulalım.
m = 10 g
Q = m . Lb
Lb = 2257 joule/g
Q = 10 . 2257
Q=?
Q = 22570 joule ısı gerekir
 Yaz aylarında üzerine ıslak bez sarılmış toprak testideki su uzun süre ısınmadan kalır, yeni kesilmiş karpuz
bir süre sonra soğur, kolonya döküldükten sonra ferahlık hissi verir, diş tedavisinde ağız içine sıkılan sıvı
ağız içinin soğumasını sağlar.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards