BOLUM 9_EMK_INDUKSIYON_sorular [Uyumluluk Modu]

advertisement
Q29.1
Dairesel bir halka şekilde
görüldüğü gibi sabit bir manyetik
alan içerisine yerleştiriliyor.Buna
göre indüksiyon emk için ne
söylenebilir?
A. indüksiyon emk saat yönünde oluşur.
B. indüksiyon emk saat yönünün tersinde oluşur.
C. indüksiyon emk sıfırdır.
D. Cevap manyetik alanın şiddetine bağlıdır.
A29.1
Dairesel bir halka şekilde
görüldüğü gibi sabit bir manyetik
alan içerisine yerleştiriliyor.Buna
göre indüksiyon emk için ne
söylenebilir?
A. indüksiyon emk saat yönünde oluşur.
B. indüksiyon emk saat yönünün tersinde oluşur.
C. indüksiyon emk sıfırdır.
D. Cevap manyetik alanın şiddetine bağlıdır.
Q29.2
Dairesel bir halka şekilde
görüldüğü gibi azalan bir
manyetik alan içerisine
yerleştiriliyor. Buna göre
indüksiyon emk için ne
söylenebilir?
A. indüksiyon emk saat yönünde oluşur.
B. indüksiyon emk saat yönünün tersinde oluşur.
C. indüksiyon emk sıfırdır.
D. Cevap manyetik alanın şiddetine bağlıdır.
A29.2
A circular loop of wire is in a
region of spatially uniform
magnetic field. The magnetic
field is directed into the plane of
the figure. If the magnetic field
magnitude is decreasing,
A. indüksiyon emk saat yönünde oluşur.
B. indüksiyon emk saat yönünün tersinde oluşur.
C. indüksiyon emk sıfırdır.
D. Cevap manyetik alanın şiddetine bağlıdır.
Q29.3
Dairesel bir halka düz bir
iletkenin yanına yerleştiriliyor.
Düz telden geçen akım şiddeti
artırıldığında halkada oluşacak
emk hangi yönde olur?
A. indüksiyon emk saat yönünde oluşur.
B. indüksiyon emk saat yönünün tersinde oluşur.
C. indüksiyon emk sıfırdır.
D. Yeterli bilgi yok.
A29.3
Dairesel bir halka düz bir
iletkenin yanına yerleştiriliyor.
Düz telden geçen akım şiddeti
artırıldığında halkada oluşacak
emk hangi yönde olur?
A. indüksiyon emk saat yönünde oluşur.
B. indüksiyon emk saat yönünün tersinde oluşur.
C. indüksiyon emk sıfırdır.
D. Yeterli bilgi yok.
Q29.4
Esnek bir halka sabit manyetik
alan içinde şeklide görüldüğü gibi
yukarı ve aşağı yönde
çekildiğinde direnç üzerinden
geçen indüklenmiş akım hangi
yönde olur?
A. R direnç üzerinde aşağıya doğru ve B ile doğru orantılı.
B. R direnç üzerinde yukarı doğru ve B ile doğru orantılı.
C. R direnç üzerinde aşağıya doğru ve B2doğru orantılı.
D. R direnç üzerinde yukarı doğru ve B2.
Q29.4
Esnek bir halka sabit manyetik
alan içinde şeklide görüldüğü gibi
yukarı ve aşağı yönde
çekildiğinde direnç üzerinden
geçen indüklenmiş akım hangi
yönde olur?
A. R direnç üzerinde aşağıya doğru ve B ile doğru orantılı.
B. R direnç üzerinde yukarı doğru ve B ile doğru orantılı.
C. R direnç üzerinde aşağıya doğru ve B2doğru orantılı.
D. R direnç üzerinde yukarı doğru ve B2.
Q29.5
Dikdörtgen halka sabit hızla hareket
etmekte olup düz telden geçen akım
sabit olduğuna göre; halkada oluşacak
indüklenmiş akım için ne söylenebilir?
A. Saat yönünde ve I ile doğru orantılı.
B. Saat yönünün tersi yönde ve I ile doğru
orantılı.
C. sıfır.
D. Saat yönünde ve I2 ile doğru orantılı.
Q29.5
Dikdörtgen halka sabit hızla hareket
etmekte olup düz telden geçen akım
sabit olduğuna göre; halkada oluşacak
indüklenmiş akım için ne söylenebilir?
A. Saat yönünde ve I ile doğru orantılı.
B. Saat yönünün tersi yönde ve I ile doğru
orantılı.
C. sıfır.
D. Saat yönünde ve I2 ile doğru orantılı.
Q29.6
Dikdörtgen halka sabit hızla hareket
etmekte olup düz telden geçen akım
sabit olduğuna göre; halkada oluşacak
indüklenmiş akım için ne söylenebilir?
A. Saat yönünde ve I ile doğru orantılı.
B. Saat yönünün tersi yönde ve I ile doğru
orantılı.
C. sıfır.
D. Saat yönünde ve I2 ile doğru orantılı.
Q29.6
Dikdörtgen halka sabit hızla hareket
etmekte olup düz telden geçen akım
sabit olduğuna göre; halkada oluşacak
indüklenmiş akım için ne söylenebilir?
A. Saat yönünde ve I ile doğru orantılı.
B. Saat yönünün tersi yönde ve I ile doğru
orantılı.
C. sıfır.
D. Saat yönünde ve I2 ile doğru orantılı.
Q29.7
The rectangular loop of wire is being
moved to the right at constant
velocity. A constant current I flows in
the long wire in the direction shown.
What are the directions of the
magnetic forces on the left-hand (L)
and right-hand (R) sides of the loop?
A. L: to the left; R: to the left
B. L: to the left; R: to the right
C. L: to the right; R: to the left
D. L: to the right; R: to the right
A29.7
The rectangular loop of wire is being
moved to the right at constant
velocity. A constant current I flows in
the long wire in the direction shown.
What are the directions of the
magnetic forces on the left-hand (L)
and right-hand (R) sides of the loop?
A. L: to the left; R: to the left
B. L: to the left; R: to the right
C. L: to the right; R: to the left
D. L: to the right; R: to the right
Q29.8
Şekilde bir bobin içerisinde
oluşturulmuş manyetik alan
görülmektedir. Manyetik alan zamanla
artırıldığına göre;
A noktasındaki pozitif noktasal yüke etki
eden elektrik kuvveti hangi yöndedir?
A. Sola
B. Sağa
C. Yukarı
D. Kuvvet etkimez
A29.8
Şekilde bir bobin içerisinde
oluşturulmuş manyetik alan
görülmektedir. Manyetik alan zamanla
artırıldığına göre;
a noktasındaki pozitif noktasal yüke etki
eden elektrik kuvveti hangi yöndedir?
A. Sola
B. Sağa
C. Yukarı
D. Kuvvet etkimez
Q29.9
Şekilde bir bobin içerisinde
oluşturulmuş manyetik alan
görülmektedir. Manyetik alan zamanla
artırıldığına göre;
b noktasındaki pozitif noktasal yüke etki
eden elektrik kuvveti hangi yöndedir?
A. Sola
B. Sağa
C. Yukarı
D. Kuvvet etkimez
A29.9
Şekilde bir bobin içerisinde
oluşturulmuş manyetik alan
görülmektedir. Manyetik alan zamanla
artırıldığına göre;
b noktasındaki pozitif noktasal yüke etki
eden elektrik kuvveti hangi yöndedir?
A. Sola
B. Sağa
C. Yukarı
D. Kuvvet etkimez
Q29.10
Şekilde bir bobin içerisinde
oluşturulmuş manyetik alan
görülmektedir. Manyetik alan zamanla
artırıldığına göre;
c noktasındaki pozitif noktasal yüke etki
eden elektrik kuvveti hangi yöndedir?
A. Sola
B. Sağa
C. Yukarı
D. Kuvvet etkimez
A29.10
Şekilde bir bobin içerisinde
oluşturulmuş manyetik alan
görülmektedir. Manyetik alan zamanla
artırıldığına göre;
c noktasındaki pozitif noktasal yüke etki
eden elektrik kuvveti hangi yöndedir?
A. Sola
B. Sağa
C. Yukarı
D. Kuvvet etkimez
Download