stratejik eylem planı - Kentsel Yenileme/Dönüşüm

advertisement
STRATEJİK EYLEM PLANI
A.Faruk GÖKSU
Çekül Vakfı
Kadıköy Belediyesi
SORUNLAR ve FIRSATLAR
Sorunlar
Fırsatlar
Güvenlik,
İşbirliği
Kirlilik
Katılım
Yapı stokunun durumu
Sahiplilik
Ekonomi
Yeni Yasal Düzenlemeler
Kararlılık
VİZYON
Tarihi Çarşıyı Kadıköy’lülerin yoğun kullanımına yeniden
açmak,
AMAÇ
Ekonomik, fiziksel ve tarihi değer olarak önemini kaybetmeye
başlayan ‘tarihi çarşının’ yeni stratejiler ve yeni bir model
çerçevesinde ‘canlanmasını’ sağlamak.
1.ÇEVRENİN GELİŞTİRİLMESİ
-Yapı
- Fonksiyon
2.KÜLTÜR
BEŞ
- Kültür
- Tarih
ÖNEMLİ
3.EKONOMİK GELİŞME
KARAR
4.KİRLİLİĞİN AZALTILMASI
- Yapısal
- Sektörel
- Cephe
- Sokak
5.GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI
- Yapı
- İnsan
STRATEJİK HEDEFLER
1.
Yeni bir Proje Geliştirme Anlayışı,
•
•
•
2.
Sokak İmaj ve Temalarını Yeniden Ele Almak,
•
•
3.
Balıkçılar sokağı
Antikacılar Sokağı
Canlandırma Koridorları yaratmak,
•
•
4.
Proje ortaklığı
Proje Grubu
Çarşı Fonu
----- sokağı
------sokağı
Yapı Stokunu Yeniden Değerlendirmek,
•
•
Tescilli Yapılar
Kaçak yapılar
1.Yeni bir Proje Geliştirme Anlayışı
 Ortaklık
 Proje Grubu
 Çarşı Fonu
2.Sokak İmaj ve Temaları Yeniden Ele Almak
 Sokak temalarını belirlemek,
 İmaj noktalrı yaratmak
İki yeni
sokak planı
gelecek
3.Canlandırma Koridorları Yaratmak
 Çarşının kullanımı artırmak,
 Ekonomik canlılık kazandırmak
 Hasanpaşa, Yel Değirmeni ve Moda
arasında ilşki kurmak,
Yeni Koridorlar
 -------------- sokak
 -------------- sokak
 -------------- sokak
Yeni sokkları gösteren plan
yer alacak
4.Yapı Stokunun Yeniden Ele Alınması
 Tescilli yapıları kurtarmak,
 Kamu mülkiyetine,
 Yeniyasa imkanlarını kullanmak
Kötü durumdaki
binaların fotosu
konulacak
2005 HEDEFLERİ
1. Bahar Temizliği
- Cephe Estetiği,
•
•
•
Tabela,
Klima,
Kablolar
- Sokak Düzenleme,
• Trafik
• Yönlendirme
• İma
2. Örnek Sokak
- Cephe Estetiği,
•
•
•
•
Tabela,
Klima,
Kablolar
Vitrin
- Sokak Düzenleme,
• Trafik
•
Döşeme
• Aydınlatma
2005 HEDEFLERİ
3. Bina Restorasyonu
- Tellalzade sokak
4. Ekonomik Canlılık
- Vergi Gelirlerinin % -artırılması
Şubat
Ocak
Mart
Nisan
Çarşı Toplantısı
Kaçak Yapıların Tespiti
Altyapı İncelemesi
Tebligat
İmar
Fen İşleri
Çevre-Fen İşleri
Bahar Temizliği (Çarşı Geneli)
Bina Cephelerinin çıkarılması
Proje Grubu
Proje Grubu
Tasarım (renk-tabela-tente)
Proje Grubu
Toplantılar
PG
Projelerin dağıtılması
Uygulama
Örnek Sokak (17-18 Ada)
Röleve çıkarılması
Proe Grubu
Proje Grubu
Tasarım (Cephe-Kent Mobilyaları)
Toplantılar
Uygulama
PG
PG
Mayıs
DEĞERLENDİRME ve İZLEME KRİTERLERİ
o Danışma Kurulu
oAvrupa Birliği Fonları
oYeni Fon
Download