Akredite olmak isteyen kuruluşlar için Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH

advertisement
Akredite olmak isteyen kuruluşlar için
Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Akreditasyonu için Yol Haritası:
AKREDİTASYON, Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında proje yapmak isteyen öncelikle
kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların bu kapsamda proje yapmaya yönelik motivasyonlarının,
idari, mali ve beşeri yeterliliklerinin değerlendirilmesi ile AB komisyonunun veri tabanında
yayınlanmak üzere Kurumumuzca tanınmasına yönelik uygunluk tespiti sürecidir.
Bu kapsamda, Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında proje yapmak isteyen Kurum ve
kuruluşlar Gönderen, Koordinatör ve Ev Sahibi olarak akredite olabilirler.



Koordinatör Kuruluş: Ulusal Ajansa başvuru sunup Yürütme Ajansına karşı tüm projenin
mali ve idari sorumluluğunu taşıyan, Gönderen ve Ev Sahibi Kuruluşlarla işbirliği içinde
projenin koordinasyonunu sağlayan kuruluştur.
Gönderen Kuruluş: Gönüllüye bir Ev Sahibi Kuruluş bulunmasında ve onunla temasa
geçilmesinde yardımcı olan, projeye katılmadan once gönüllünün/lerin bireysel ihtiyaçlarına
ve öğrenme fırsatlarına göre onlara yeterli hazırlığı sağlayan kuruluşlardır.
Ev Sahibi kuruluş: Gönüllüye ev sahipliği yapan ve proje süresince gönüllüye yer, barınma,
cep harçlığı sağlayan kuruluşlardır.
Adımlar:
Öncelikle başvuru yapmak isteyen tüm kurum ve kuruluşların aşağıdaki linkten başvuru
öncesi kayıt işlemi için PIC (Personal Identification Code- Kimlik Tanımlama) kodu almaları
gerekmektedir: http://www.ua.gov.tr/genclik/basvuru adresinde yalnızca birinci aşamanın (1Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi ) gerçekleştirilmesi ile PIC kodu alınması için yeterlidir.
Sonrasında akredite olmak isteyen kurum ve kuruluşların http://online.ua.gov.tr adresinde
bulunan TURNA online başvuru sistemimizden bir kullanıcı adı ve şifre alınması ve sistemden AGH Niyet Beyanı formu’nun (Dikkat: Henüz 2014 yılı için niyet beyanı formu TURNA sisteminde
yayınlanmamıştır) doldurularak 1 suret çıktısının (yasal temsilci ıslak imzalı,kaşe/mühür) aşağıdaki
evraklarla birlikte Başkanlığımıza gönderilmesi,
1- Akreditasyon başvurusu talebine ilişkin hususları ihtiva eden Başkanlığımıza muhatap
imzalı, kaşeli/mühürlü bir dilekçe,
2- Kurum/Kuruluşu temsil edecek olan ve Niyet Beyanında bildirilen Yasal Temsilci ve
Proje Sorumlusuna ilişkin Yetkilendirme Kararı / yazısı,
3- STK’lar için (Dernek ve Vakıflar);
*Kuruluşun onaylı tüzel kişilik belgesi (dernek tüzüğü) ile bağlı olunan İl
Dernekler/Vakıflar Müdürlüğünden alınmış, halen faal olunduğuna dair yazı,
4- Koordinatör kuruluş olarak başvurulması halinde, bir önceki mali yılın 01 Ocak- 31 Aralık
dönemine ait finansal bilgileri ihtiva eden bilanço ve/veya İşletme Hesabı Tablosu. Ayrıca
SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair güncel tarihli yazı.
5- Ev sahibi kuruluş olarak başvurulması halinde, Ev Sahibi olarak gönüllüye yaptırılacak
faaliyetlere ilişkin haftalık en az 35 saatlik detaylı faaliyetleri ihtiva eden taslak program.
Yukarıda belirtilen evrakların eksiksiz gönderilmesi ve başvurunun kabul edilmesi halinde bir
akreditasyon ziyareti yapılacak ve hazırlanan Akreditasyon Raporu ve Komitenin kararları
çerçevesinde talep sonuçlandırılacak, akredite edilmeyi müteakip proje sorumlusu katılımı zorunlu
olan bir eğitime alınacaktır.
Ayrıntılı bilgi için: [email protected]
Download