hatice ateş böceği teknolojisi

advertisement

Gecenin karanlığında otların
arasında veya havada
uçarken parıldayan, yanıp
sönerek sarı-yeşil bir ışık veren
bir böceği görmüşsünüzdür.
Bu ateş böceğidir.

Aslında bu böceğin verdiği
ışığın ateşle de sıcaklıkla da bir
ilgisi yoktur.

Ateş böceğinin karın
bölgesindeki ışık organında
bulunan salgı yapan
özelleşmiş bir hücreden, ışık
elde etmede rol alan iki ana
kimyasal madde
üretilmekledir.

Bunlardan birincisinin
kimyasal yapısı
aydınlatılmış ve yapay
olarak elde edilmiştir.

İkincisinin ise yapısındaki
gizem çözülmesine
rağmen sentetik olarak
üretilmesi hala mümkün
olamamıştır.

Bunun bilimsel adı
‘soğuk ışık’ tır ki
günümüz teknolojisi bu
ışığı henüz yapay olarak
üretmeyi
başaramamıştır.

Kısa bir zaman öncesine
kadar sürtünme veya ısı
olmadan ışık elde etmenin
imkansız olduğuna
inanılıyordu.

Nasıl ki normal bir ampul
kendisine
verilen enerjinin yüzde 4′ünü,
florasan ampul ise yüzde
10′unu ışığa dönüştürebiliyor,
geri kalanını ısı olarak
yayıyorsa, ateş böceğinde
de benzer bir durum
olduğunu sanan bilim
insanları, böceğin bu iş için
kullandığı enerjinin tamamını
ışığa dönüştürebildiğini tespit
edince hayrete düştüler.

Ateş böceklerinin ışığı, karınlarında bulunan
fotosit adlı özel hücrelerde oluşan kimyasal
olaylar sonucunda ortaya çıkar.

Işık hücresi anlamına gelen fotosit bünyesinde
iki ayrı kimyasal madde barındırır (lusiferin ve
lüsiferaz).
Işık hücresine oksijen gönderildiğinde bu
iki kimyasal magnezyum ve ATP adlı iki
yeni kimyasal ile birleşir (ATP bütün
canlıların hücrelerinde enerji olarak
kullandıkları bir bileşimdir).
Bu bileşim çok yüksek
enerjili bir maddeye
dönüşür.
 Bir müddet sonra
enerjisini kaybederek
normal hale döner.
 Bu arada kaybolan
enerji de ışık olarak
açığa çıkar.


Ateş böceğindeki
ışık yayma sistemi
bu kısa anlatım
nedeniyle ilk anda
basit görünebilir.

Ancak gerçekte
bu sistem oldukça
karmaşık ve
aşama aşama
gerçekleşen bir
işlemler dizisinin
sonucunda iş
görür.

Nitekim ateş
böceğinin nasıl
ışık yaydığı,
ancak
1980'lerde Bob
Hillingsworth
adlı bilim
adamının
çalışmaları
sonucunda
anlaşılabilmiştir.

Bu, bizim kullandığımız ışık üreten sistemlere
oranla o kadar başarılıdır ki, bilim adamları
hemen bu sistemi taklit etmek için
çalışmaya başlamışlardır.

Örneğin ortadan kırıldığında ışık yayan
çubuklar ateş böcekleri taklit edilerek
yapılmıştır.

Bir çok biyokimya uzmanı ve doktor da
daha sağlıklı tahliller yapmak için lusiferinin
ışık yaymadaki özelliğinden
yararlanmaktadırlar.
Bu gizemli böceklerin
2 bin çeşidi
olup erkekleri
uçabilirken dişileri
kanatsızdırlar.
 Erkekler dişileri
aramak için geceleri
uçarlar ve ışıklarını
birbirleri
ile iletişim kurmak için
kullanırlar.
 En iyi ışık verimini
gelişmiş dişiler verir.


Ateş böcekleri geceleri 3 saat süreyle ışık
verebilirler.

Genellikle ısırarak zehirledikleri salyangozları
yedikleri için kireçli toprakların olduğu nemli
bölgelerde daha çok görünürler.

Parlamayı sağlayan kimyasal maddeler
sayesinde, kazara onu yiyen bir düşmanı
kusmak zorunda kalır ve bir daha başka
ateş böceği yemeye teşebbüs etmez.
Download