İndir - Web Okulum

advertisement
DİKKAT EKSİKLİĞİ
HİPERAKTİVİTE
BOZUKLUĞU
HAZIRLAYAN:Şahimerdan DURMUŞ
Ulugazi İlköğretim Okulu Öğrt.
İZMİT
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu Nedir?
*Aşırı hareketlilik,
*Dikkat sorunları,
*İstekleri erteleyememe.(Dürtüsellik)
*Bu belirtilerle ortaya
çıkan bir psikiyatrik
bozukluktur…
*Bir çocukta veya gençte
DEHB var denilebilmesi
için bu belirtilerin yedi
yaşından önceden beri bulunması, normal bir kişiden daha çok şiddetli bir
düzeyde görülmesi gereklidir.
DİKKAT EKSİKLİĞİ
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
BELİRTİLERİ
DEHB olan çocuklar üç ayrı grupta yer
alırlar:
**Hem dikkat hem aşırı hareketlilik-dürtüsellik sorunları olanlar.
**Sadece dikkat sorunları olanlar.
**Sadece aşırı hareketlilik-dürtüsellik
sorunları olanlar.
Aşırı Hareketlilik ve Dürtüsellik Belirtileri

ÇOĞU ZAMAN…
AŞIRI HAREKETLİLİK:
*Elleri, ayakları kıpır kıpırdır.Oturduğu yerden kalkar veya kıpırdanıp durur…
*Uygunsuz durumlarda koşuşturup durur ya da tırmanır…
*Skin bir biçimde boş zamanları geçirme etkinliklerine katılma veya oyun oynama
zorluğu vardır…
*Hareket halindedir ya da bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranır…
DÜRTÜSELLİK:
*Sorulan sorulara soru tamamlanmadan cevap verir…
*Sırasını bekleme güçlüğü çeker…
*Başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer…
Dikkat Eksikliği Belirtileri

ÇOĞU ZAMAN…
*Dikkatini ayrıntılara vermez.Ödevlerinde, işlerinde dikkatsizce hatalar
yapar…
*Yaptığı ödevlerde, oyunlarda dikkati dağılır…
*Konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi görünür…
*Ödevlerini veya işlerini tamamlayamaz…
*Üzerine aldığı etkinlikleri, görevleri düzenlemekte zorluk çeker…
*Sürekli beyinsel çabayı gerektiren görevlerden kaçınır.Bunları sevmez…
Bunlarda yer almaya karşı isteksizdir…
*Ödev veya malzemelerini kaybeder…
*Dikkkati dış uyaranlarla kolayca dağılır.
*Günlük etkinliklerde unutkandır…
Eğer sizler çocuğunuzda Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite bozukluğu veya davranış sorunları olduğu konusunda şüphe içindeyseniz:
---Zeki çocuklar böyle olur, büyüdükçe düzelir,
---Enerjisi fazla geliyor, bırakın…
---Biraz sert davranın düzelir…
---Acaba yakında kendiliğinden geçer mi?
………
Diyerek kendinizi oyalamayın, vakit kaybetmeyin.Bir psikiyatrist veya psikoloğa başvurun…
ÖĞRETMENLER
DEHB OLAN ÇOCUKLAR İÇİN NELER
YAPABİLİRLER?
**Çocuğundikkat, hareketlilik, dürtüsellik, söz dinlememe,
davranış bozuklukları konusunda aileyi ve okul rehberliğini bilgilendirmek.
**Ailenin konuyla ilgilenmemesine izin vermemek.
**Çocukla ilgili gözlem ve değerlendirmeleri oldukça objektif yaparak psikiyatristlere hazırlamak.
**Tedavi sürecini dikkatle izlemek, paylaşmak…
**Çocuğun ilacını zamanında almasını sağlamak.
**DEBH olan çocuğa sınıf arkadaşlarının önünde ”bu arkadaşınız hiperaktif”,”davranış bozuklukları var”… gibi etkileyici isimler kullanmamak…
**Sık sık uyarmak yerine aranızda bir işaretleşme şifresi koymak, buşifreyi kullanmak…
**Aşırı hareketleneceğini hissettiğinizde, ona
hareket edebileceği bir iş vermek…
**Çocuğun sınıf içinde etkilenme, alay edilme, dışlanma, suçlanma gibi davranışlarla karşılaşmaması
için gerekli çabayı göstermek.(Sınıfa kabullendirmek…)
**Öğretmen, DEHB olan çocuğa karşı, kabul edici,
sevgi ve saygı duyan, ilgili, hoşgörülü, anlayışlı,
olumlu yönde teşvik edici, yardımcı olmaya çalışan
tutarlı, adil… olumlu tutum içinde olmalıdır…
***DEHB olan bir çocuktan, asla vazgeçmemek gerekir…
ÖNEMLİ…
Eğer sınıfınızda DEHB olan bir öğrenciniz varsa, başarı oranınız yüzde otuz düşmüştür…
Eğer birkaç tane varsa,
Eğer sizi yönetenler bilgisiz, eğitim-öğretim ve çocuk sorunlarından anlamıyorsa,
Eğer sizi teftiş eden müfettişleriniz DEHB dan anlamıyorsa,
Hele öğretmen arkadaşlarınız da bu özel durumu bilmiyorlarsa ,
YANDINIZ!
Siz onlara göre başarısız, sınıfı mahveden, katleden, sınıfa hakim olamayan öğretmensiniz!..
Sakın bu durumdan rahatsız olmayınız!Takdir, teşekkür, iyi rapor endişeniz olmasın…
Bildiğiniz doğru yoldan ayrılmayınız…Şöhret, şov, prestij veya para uğruna bu çocuklardan
asla vazgeçmeyiniz…Ben vazgeçmedim…Yukarıda saydığım hakaretleri de yedim!
Aldırmadım.Şimdi ben mutluyum, çocuklar da…
Öğrenme Bozuklukları ve Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğu
*Öğrenme bozuklukları erkeklerde kızlardan 3-5 kat daha
sıklıkta görülür.Üç grupta toplanır:
*Okuma bozukluğu.
*Matematik bozukluğu
*Yazılı anlatım bozukluğu.
Öğrenme bozukluğu olan çocukların yüzde kırkının okulu
bıraktıkları bilinmektedir.
Bir çocukta öğrenme bozukluğunun olup olmadığı ayrıntılı
değerlendirmeler sonucu belirlenir.
Öğrenme Bozukluğu Nasıl Belirlenir?
*Anne karnından başlayarak sağlık gelişimi normal mi?
*Dil gelişimi zamanında oldu mu?
*Beslenme sorunları var mı?
*Kalıtımsal veya kronik hastalığı var mı?
*Ruhsal ve beyin durumu nasıl?
*Okurken harf atlama, hece atlama gibi hatalar yapıyor mu?
*Kelimeleri başka bir kelimeye benzeterek okuyor mu?
*Yanlış veya ters yazıyor mu?
*Zeka testleri üstün olduğu halde okul başarısı düşük mü?
*El-göz uyumu iyi mi?
Bu araştırmalar, gözlemler, testler sonucu tanı konmalıdır.
Öğrenme Bozukluğunun Tedavisi
*Bu çocuklar normal çocuklar gibi güçlük çekerler.Bu nedenle sorun yaşadıkları alanlarda farklı bireysel bir eğitim verilmelidir.
*Bozukluk ergenlik ve erişkinlik dönemlerine kadar devam ettiği için eğitimin uzun yıllar devam ettirilmesi
gereklidir.
*Genellikle DEHB olan çocuklarda sıkça görüldüğü için,
özel eğitim almaları, gerekirse ilaç kullanmaları, psikiYatrist tedavilerin yapılması gereklidir.
*İlaçların yan etkisi yoktur.Zeka artışı sağlamaz.Ancak
kişinin daha etkili öğrenmesini, ifade etmesini sağlar…
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards