2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ 5 SINIF

advertisement
www.alkanhoca.com
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ 5 SINIF YAZILI SORULARI
1-Bir öğrenci aşağıdaki dallanmış ağaç
etkinliğinde okuduğu sorunun cevabı yönünde
ilerliyor.
Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci kaçıncı
çıkışa ulaşır?
CEVAP:
2-
4-
Bir öğrenci şekildeki gibi düzenek
hazırlıyor.Buna göre öğrenci aşağıdaki
bilgilerden hangisini test etmektedir?
A- Işık boşlukta yayılabilirken, ses yayılamaz.
B- Bir engele çarpan ses dalgaları yansımaya
uğrar.
C- Ses dalgalarının yayılabilmesi için maddesel
ortam gerekir.
D- Işık sesten hızlıdır.
5-Güneş tutulmasını çizerek gezegen sırasını
gösteriniz.
6- Ay tutulmasını çizerek gezegen sırasını
gösteriniz.
Bir araştırmacı şekil1 deki gibi bir plastik
boruyla yanan muma baktığında mumun alevini
görebilirken şekil2 deki gibi bir plastik borudan
baktığında mumun alevini göremiyor.
Buna göre araştırmacı, aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşabilir?
A- Işık ışınları doğrusal olarak yayılır.
B- Bir ışık kaynağından çıkan ışık bir yönde
yayılır.
C- Işık ışınlarının yayılma hızı, ortamın
sıcaklığına bağlıdır.
D-Parlak yüzeyler, üzerine düşen ışığı yansıtır.
3-- Boşaltım sistemi organlarını sırasıyla
yazınız.
……………….-…………….-……… ……….……………….
7- Aşağıdaki tabloda verilen maddeleri saydam,
yarı saydam ve opak olarak işaretleyiniz.
madde
opak
saydam
Yarı
saydam
su
cam
Metal
levha
sis
Yağlı
kağıt
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ 5 SINIF YAZILI SORULARI
8-Sesin yayılma hızları ile ilgili hangi
öğrencinin cevabı doğrudur?
Elif: Katı > sıvı > gaz
Yasin : sıvı > gaz > katı
Hasan : katı > gaz > sıvı
Büşra : sıvı > katı > gaz
CEVAP:
9-
Bu deney düzeneğinde sırayla K ve L
değişiklikleri yapılıyor.
K: Işık kaynağı cisme yaklaştırılıyor.
L: Beyaz perde cisme yaklaştırılıyor.
Bu olaylar sonucunda duvarda oluşan tam
gölgenin boyu nasıl değişir?
K:
L:
10-
12-Bu harlaşma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A- Sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşir.
B- Maddelerin katı halden sıvı hale geçmesidir.
C- Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar.
D- Her sıcaklıkta gerçekleşir.
13-Aşağıdakilerden hangisi sürtünme
kuvvetinin olumsuz etkilerinden biridir?
A- Kıyafetlerimizin aşınması
B- Tahtaya yazı yazmamız
C- Paraşütçülerin güvenle yere inmesi
D- Dağcıların dağa tırmanması
14-Ağır bir dolabı hareket ettirmek isteyen
Mehmet, hangisini yaparsa daha az kuvvet
harcar?
A- Dolabı toprak zemine yerleştirip çekmek
B- Dolabın altını su ile ıslatmak
C- Dolabın altına tekerlek yerleştirmek
D- Dolabın altına plastik bir madde yerleştirmek
15-Atık maddelerin vücut dışına
uzaklaştırılmasına …………….. denir
16-Kuvvet ………………… ile ölçülür.
17Maddelerin ısı alarak hacimce
büyümelerine………………… denir.
Bu hal değişimi şemasında X ve Y hal
değişimleri nelerdir?
X:
Y:
11-Aşağıdaki olayları ısı değişimine göre
işaretleyiniz.
olay
Isı alır
Isı verir
Tenceredeki suyun
kaynaması
Telefon tellerinin yazın
sarkması
Kışın göl sularının
donması
Kışın demir raylarının
büzülmesi
18-Sıcaklık birimi ………… dir.
19-Isı alışverişinde ısının akış yönü ………….
Maddeden …………….. maddeye doğrudur.
20-Saatler
07:00
10:00
12:00
14:00
Hangi saatle gölge boyumuz en kısadır?
CEVAP:
Her soru 5 puandır.
17:00
Download