Osteonekroz - Romatizma Hastalıkları

advertisement
OSTEONEKROZ
Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR
AÜTF İç Hastalıkları ABD – Romatoloji BD
TANIM
•
•
Osteonekroz (ON): kemiğin geçici veya
kalıcı kanlanmasının bozulmasına bağlı
gelişen kemik ölümüdür
ON herhangi bir kemikte gelişebilir; fakat
en sık uzun kemiklerin uçları (epifiz);
femur, kalça, tibia, omuz, ayak bileği
%10 olguda asemptomatik
 En sık ON yeri; femur başı
 Kalça, diz ve omuz
 İnsidans: 1/10 000-20 000
 Her yaşta görülse de 20-50 arası yaşlarda
daha sık

Avasküler nekroz veya aseptik nekroz olarak da adlandırılan osteonekroz, azalmış
kan akımına bağlı kemik hücrelerinin ölümü ağrı ve kemik alanlarında kollapsa neden
olur
PATOLOJİK MEKANİZMA

İnfarktüsün mekanizması:
•
•
•
•
•
İntraluminal tıkanma
Arteriyel duvar hastalığı
Vasküler kompresyon
Damar yapısının fiziksel bozukluğu
Azalmış kan akımı  kemik iskemisi 
kemik infarktı
OSTEONEKROZUN NEDENLERİ

Birçok hastalık veya olaylar osteonekroz
gelişmesine neden olabilir
V IN D I C A T E
Vascular
Infection
Drugs
Inflammatory
Congenital
Trauma
Autoimmune
Endocrine
OSTEONEKROZUN NEDENLERİ










Vasküler: Hemoglobinopatiler
İnfeksiyonlar: Septik emboli
İlaçlar/Toksinler: Alkolizm, kortikosteroid, sigara
İnflamatuar: Pankreatit
Konjenital: Gaucher hastalığı
Otoimmün: SLE. RA
Travma: Radyasyon, dysbarism (vurgun) kırıkları
Endokrin: Cushing hastalığı
Spontan (idyopatik, genetik)
Sıklık sırasına; kortikosteroid>alkolizm>sigara
ON-Direkt Nedenler








Kırık
Dislokasyon
Gebelik
Radyasyon
Kematerapi
Organ transplantasyonu
Hipersensitivite
reaksiyonu
GVHD








Miyeloproliferatif
hastalıklar
Sickle-cell anemi
Koagulasyon faktör eks
(hipofirinoliz, trombofili)
SLE
Gaucher hastalığı
Thalasemi
Dysbarism
KC fonksiyon boz
ON- İndirekt Nedenler
Glukokortikoidler
 Alkol
 Sigara
 İdyopatik
 Genetik Faktörler

ON- Semptomları

Erken evrede asemptomatik iken hem
istirahatta hem de hareketle giderek
artan ağrı
Evre
Bulgular
0
asemptomatik, normal radiografi
I
normal radiografi (anormal MRI)
II
Radyolusens ve skleroz
III
crescent işareti, normal kontür
IV
Subkondral kollaps, düzleşme
V
Dejeneratif eklem hastalığı
Yarımay işareti
MRI- T1 ağırlıklı görüntü
Tedavi- Konservatif
Analjezikler
 Kilo verme
 ROM’ları zorlayıcı egzersizden kaçınma ve
ekleme stres getiren aktivitelerin
azaltılması (zıplama, koşma)
 Elektriksel uyarı-kemik büyümesi

Tedavi-Farmakolojik
Lipid düşürücü ilaçlar
 Bifosfonatlar
 Prostsiklin analogları
 Antikoagülanlar
 Hiperbarik oksijen tedavisi
 Elektromanyetik tedavi
 Elektrik stimülasyonu ve şok dalgaları
(osteoblastik aktiviteyi uyarmak)

Tedavi- Cerrahi
Core dekompresyon
 Osteotomi
 Non-vasülerize kemik greftleme
 Total artroplasti

Download