Solda 5. dereceden vezikoüreteral reflü, sağda vezikoüreteral reflü

advertisement
LOGICIEL
Instructor : Meltem Turhan TÖNDEM
Assistant : Umut EROĞUL
Sponsor Company : TEPE Technology Inc.
OUTLINE
• Problem Definition
• Design Constraints
• Modules of Our Project
• What Has Been Done?
• Future Work
Medical Text Mining on Turkish Radiology Reports
VOİDİNG SİSTOÜRETROGRAFİ TETKİK
Teknik: Eksternal üretral meatus kateterize edilerek mesaneye yerçekimi etkisiyle 200
ml suda erir kontrast madde verilmiş, dolduruluş ve voiding sırasında grafiler elde
edilmiştir.
Bulgular: Mesane trabekülasyonu artmıştır. Ayrıca mesane süperior inferior çapı artmış
olarak izlenmektedir. Dolduruluş esnasında solda 5. dereceden vezikoüreteral reflü
izlenmiştir. Sol üreter ileri derecede dilate ve tortuyöz görünümdedir. Dolduruluş
esnasında sağ üretere vezikoüreteral reflü olduğu izlenmiştir. Sağ üreter de dilate
olarak izlenmekle birlikte kontrast madde kemik pelvisten yukarı çıkmamıştır. Hastanın
sağ böbreğinin US ile değerlendirilmesi önerilir. Hasta spontan voiding yapmış olup,
üretranın kontur ve kalibresi normaldir. Rezidüel idrar izlenmemiştir.
Sonuç: Solda 5. dereceden vezikoüreteral reflü, sağda vezikoüreteral reflü, sağ
böbreğin USG ile değerlendirilmesi önerilir. Mesane süperior inferior çapında ve
trabekülasyonda artış.
VOİDİNG SİSTOÜRETROGRAFİ TETKİK
Teknik:
Eksternal üretral meatus , mesaneye ,
200 ml kontrast ,
voiding , grafiler
Bulgular: Mesane trabekülasyonu
mesane süperior inferior
solda 5. dereceden vezikoüreteral reflü .
Sol üreter ileri derecede dilate ve tortuyöz .
sağ üretere vezikoüreteral reflü .
Sağ üreter de dilate
kemik pelvisten .
sağ böbreğinin US .
spontan voiding,
üretranın kontur ve kalibresi normaldir.
Rezidüel idrar
Sonuç:
Solda 5. dereceden vezikoüreteral reflü,
sağda vezikoüreteral reflü,
sağ böbreğin USG.
Mesane süperior inferior çapında ve trabekülasyonda
Design Constraints
• Accuracy
• Speed
MODULES
•
•
•
•
•
Tokenizer
Morphological Analyzer
Part of Speech Tagging
Information Extraction
Database
TOKENIZER
Morphological Analyzer
•
•
•
•
•
Zemberek
( Free Library )
İzlenmemiştir ( Word )
İzle
( Root )
FIIL
( Part of Speech )
[FIIL_KOK, FIIL_EDILGENSESLI_N,
FIIL_OLUMSUZLUK_ME, FIIL_DONUSUM_MIS,
ISIM_TANIMLAMA_DIR] ( Additionals)
Part of Speech-1
• Bilateral böbreklerde basit kortikal kistler
izlenmiştir.
• Bilateral 
Adjective
• Böbreklerde  Noun
• Basit 
Adverb ( Adjective )
• Kortikal 
Adjective
• Kistler 
Noun
• İzlenmiştir  Verb
Part of Speech-2
• Bilateral böbreklerde  Indirect Object
• Basit kortikal kistler  Subject
• İzlenmiştir 
Predicate
WHAT WE HAVE DONE
•
•
•
•
Tokenizer
Morphological Analyzer
Database
Part of Speech Tagging ( Progressing )
GUI
•
•
•
•
Choose file/directory ( contains reports )
Fin records of a patient
Can see Patients having same illness
Namely Database Operations
FUTURE WORK
•
•
•
•
•
Information Extraction ( develop )
GUI ( develop )
Add more Features
Spell Checker
Increase The Percentage of correct Outputs
THAT IS ALL
• QUESTIONS?
Download