Tel: - SES (Senior Experten Service)

advertisement
Senior Experten Service (SES)
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH
SES Postfach 22 62
53012 Bonn
Gemeinnützige Gesellschaft
Buschstr. 2, 53113 Bonn
+49 (0)228 260 90-0
Fax +49 (0)228 260 90-77
[email protected]
www.ses-bonn.de
SES Başvurunuz
Sayın İlgililer,
SES kıdemli uzman talebinizle ilgili olarak bize yaptığınız başvurunuza teşekkür ederiz.
Başvurunuzun işleme konması ve size uygun bir uzmanın görevlendirilmesi için ekteki formda yer
alan bazı bilgilere ihtiyacımız bulunmaktadır.
Bu bilgiler uzmanın belirlenmesinde temel teşkil etmektedir. İhtiyaçlarınızı, beklentilerinizi,
sorunlarınızı ve hedeflerinizi ne derecede doğru tanımlarsanız size yapacağımız öneriden o
derecede memnun kalacaksınız.
Sizlerden beklediğimiz, formlarda yer alan bilgiler;
1.
2.
3.
Kurum ya da kuruluşunuzla ilgili bilgiler
SES uzamanından beklentileriniz ve görevinin tanımı
Çalışma yeriyle ilgili koşullar ve bilgiler
Lütfen ekteki formları doldurduktan sonra mail, faks ya da posta ile bize gönderiniz. İşbirliğiniz için
şimdiden teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri bildirimde bulunmaktan memnuniyet
duyacağız.
Saygılarımızla
Altay ONUR
Senior Experten Service (SES)
Alman Kıdemli Uzmanlar Servisi Türkiye Yetkili Temsilcisi
e-posta: [email protected] URL: www.sestr.org.tr www.ses-bonn.de
GSM: 0533-743274
Geschäftsführerin: Dr. Susanne Nonnen
Commerzbank Bonn
IBAN: DE54 3804 0007 0259 5353 00
Sparkasse KölnBonn IBAN: DE97 3705 0198 1902 0065 82
Amtsgericht Bonn HRB 3983
BIC: COBADEFF380
BIC: COLSDE33
Kıdemli Uzman Başvuru Formu
1.Başvuru talebinde bulunan firma/kurum bilgileri
Adı:
Telefon:
GSM:
Adresi:
E-Mail:
Web sayfası:
Sorumlu/Yönetim:
SES ile iletişimde bulunacak kişi bilgileri
Telefon:
Adı:
GSM:
Firmadaki / kurumdaki görevi:
E-Mail:
Ticari yapı:
Ortaklık yapısı:
Resmi kurum
Şahıs / Özel şirket
Özel sermaye payı % desi:
Yabancı ortaklık
Yurt dışı merkezli kuruluş
Ait olduğu merkez kuruluşun adı:
Kuruluş tarihi:
Toplam çalışan sayısı:
Eğitimli (diplomalı):
Yarı kalifiye eleman:
Vasıfsız eleman:
Başka bir uluslararası kıdemli uzmanlar servisi ile daha önceden çalıştınız mı?
Eğer çalıştıysanız, hangi kurumla, hangi alanda, hangi konuda işbirliğinde bulundunuz?
Kurumunuz ya da kuruluşunuz başka kuruluşlar ya
da kurumlar tarafından finansal olarak destekleniyor
mu?
İşletmenin ulusal düzeydeki büyüklüğü
(ör. KOBİ sınıfı):
Son üç yıldaki ortalama ciro:
(faaliyette bulunuyorsa)
Hayır
Evet, Destekleyen kurum:
Küçük
Orta
Büyük
50.000 US-$ dan daha az
50.000 – 1 Milyon US-$
1 Milyon US-$ dan fazla
2
Kıdemli Uzman Başvuru Formu
Son üç yıldaki iş sonuçları:
Net kazanç
(varsa)
yüksek
orta
düşük
Net kayıp
Bilanço dengesindeki değişim
Trend:
↗
↘
→
Maliyet yapısı
Yıllık ortalama çalışan maliyeti:
Yıllık ortalama faaliyet giderleri:
Pazar verileri (biliniyorsa)
Genel olarak iç piyasa;
Piyasa payı %
Genel olarak dış piyasa;
İhracat payı %
Hammaddelerin / Yarı mamüllerin temin edildiği yer, menşei ülke ( biliniyorsa):
Temel işinizle ilgili ürünler / hizmetler / görevler nelerdir? :
Müşterileriniz kimdir / Temel hedef gruplarınız kimlerdir?:
Hangi tür teknik ekipman / tesis kullanıyorsunuz?
Lütfen tesislerinizdeki makina ve cihazlarlarla ilgili fotograflar varsa ekleyiniz.
Makine / Ekipman
Tip / İmalatçı
Üretim yılı
3
Kıdemli Uzman Başvuru Formu
2. SES Uzmanlarının göreviyle ilgili bilgiler
Lüfen aşağıdaki soruları mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışınız. Gerektiğinde ek sayfa
kullanarak açıklama yapabilirsiniz. İhtiyacınıza uygun bir uzmanın seçimi için vereceğiniz bu bilgiler
çok önemlidir.
1. Sizce neler daha iyileştirilmelidir?
Neleri değiştirmek istiyorsunuz?
Kurum ya da kuruluşunuzda neye ulaşmak istiyorsunuz?
Proje sonrasında çalışanlarınız neleri daha iyi yapabileceklerdir?
2. Bu çalışma kapsamında daha önceden birşeyler yaptınız mı, evet ise neler
gerçekleştirdiniz?
3. SES uzmanı sizin için ne yapabilir?
SES uzmanı özellikle neyi daha iyi yapabilmelidir?
4. Ana diliniz haricinde SES uzmanı ile hangi dilde iletişim kuracaksınız?
Eğer tercüman kullanacaksanız bu kişi hangi lisan ya da teknik bilgiye sahiptir?
5. SES uzmanı, kadronuzdaki çalışanlardan kaç kişi ile birlikte çalışacaktır?
Toplam:
Bunların içinde
Mesleki eğitimliler:
Yarı kalifiye elemanlar:
Vasıfsız elemanlar:
6. Lütfen şirketinizin güncel organizasyon şemasını bu formla birlikte bize iletiniz.
7. Bunların dışında belirtmek istediğiniz hususlar var mı?
4
Kıdemli Uzman Başvuru Formu
Kuruluşun ya da kurumun SES hizmetinden beklentileri
Uzman ve yönetici düzeyindeki personelin yetkinliklerinin arttırılması
Verimlilik ve etkinliğin arttırılması
İşyerlerinde güvenli çalışma ortamının sağlanması
Yeni devreye alınan yatırımlaeın planlaması ve güvencesi
Ciro artışı
Rekabet özeliklerinde iyileşme
Sosyal standartlara ve İş güvenliğie katkı
Çevre koruma ve kaynak tasarrufuna katkı
Diğer etkiler (Lütfen belirtiniz)
3. Hizmetin verileceği yerle (lokasyon) ilgili bilgiler
1. SES uzmanlarının vereceği hizmet nerede gerçekleşecek (şehir, vilayet, bölge vb)?
2. SES uzmanı nasıl bir yerde ve nerede kalacak?
3. Konaklama yeri ile hizmet verilecek yer arasındaki ulaşım nasıl organize edilecek?
4. Ne tür teknik donanımlar SES uzmanının kullanımına sunulacak?
PC-İşyerinde
Internet/Wifi
Tel/Fax
Yazıcı/Fotokopi
Flipchart/Projektör
5. Hizmetin başlangıcı tercihan ne zaman olmalıdır?
6. SES uzmanının ne kadar süre size destek vermesini istiyorsunuz?
Not: SES destek hizmetleri ilk başvuruda en az üç hafta, en çok altı aylık bir süreyi
kapsayabilir. Belirli şartlar ve gerekçeler altında projenin devamı mümkündür. Bu durumda
hizmet süresi iki haftaya kadar düşebilmektedir.
5
Kıdemli Uzman Başvuru Formu
SES-Kıdemli Uzman ataması için genel şartlar
1. Gönüllük esasına dayalı SES hizmetlerinin hedefi, talepte bulunan kurumun elemanlarının
yetkinliklerinin geliştirilmesi ve prensipte kendisinin çözemediği problemlerine (sorunlarına)
yardımcı olacak rehberlik sağlamaktır. Bu anlamda SES uzmanları bilfiil işçi statüsünde
çalışan kişiler değildirler.
2. Kıdemli uzmanın görev tanımı ve iş hedefleri dikkate alınarak uzman talepleri SES’e
bildirilmelidir. Burada SES benzeri kuruluşlara, benzer isteklerin aynı anda yapılmamasına
özen gösterilmesine SES özellikle dikkat etmektedir.
3. SES uzman desteği üç haftadan az olmamalıdır. Destek süresinin üst sınırı altı aya kadar
çıkabilmektedir. Daha sonraki aşamalarda desteğin devamı mümkündür.
4. Kıdemli uzmanların belirli masraflarının karşılanması gerekmektedir. Bu kapsamda;
projenin organizasyonu, uzmanların seçimi ve hazırlıkları ile uluslar arası seyahat (ekonomi
sınıfı) başlıca masraf kalemleridir. Buna ek olarak, konaklama, yemek, yerel ulaşım ve yerel
para birimi cinsinden uzmana verilecek cep harçlığı müşteri tarafından karşılanmaktadır.
5. Müşteri bu masrafları tamamen ya da kısmen üstlenmektedir. Müşterinin özel durumuna
göre gerekli incelemelerin ardından SES bazı masrafları kendi bütçesinden karşılayabilir.
Bu masraflar Alman Hükümeti destek fonları kapsamında karşılanmaktadır. Bu fonlar, yerel
masrafları karşılamak için kullanılamaz. Bu tür masrafların karşılanması prensipte
müşteriye aittir.
6. Projenin kapsamı ve hedefleri doğrultusunda gönderilecek kıdemli uzmanın belirlenmesi ve
karşılıklı teyidleşmeden sonra Senior Experten Service (SES) ile müşteri arasında bir
sözleşme imzalanır.
7. Bunun yanı sıra SES, hizmet ataması yapılan kıdemli uzman ile görev tanımı ve proje
kapsamına dair ayrı bir sözleşme yapar.
8. Müşteri ile SES-Kıdemli Uzmanı (Senior Expert) arasında herhangi bir iş sözleşmesi
yapılamaz.
9. SES, Kıdemli Uzmanların hizmetlerinden ve faaliyetlerinden dolayı herhangi bir sorumluluk
taşımaz.
SES hizmetlerinden nasıl haberdar oldunuz?
SES-Temsilcisi üzerinden, Temsilcinin adı: SES Türkiye / NETA Kurumsal Hizmetler Ltd.
Medya
Diğer (belirtiniz)
Yukarıda belirtilen talepler SES atamaları için genel şartları tanımlamaktadır.
Başvuran taraf (müşteri) bu genel koşulları kabul ettiğini beyan eder.
Yer / Tarih:
(Matbu harflerle yazınız)
Yetkili İmza / Firma Kaşesi
6
Download