Çiftçi Ümmiye Teyze Köyünde Tiyatro Kurdu Ardından da Film Çekti

advertisement
BD TEMMUZ 2016
Çiftçi
Ümmiye
Teyze
Köyünde
Tiyatro Kurdu
Ardından da
Film Çekti
Yazan:
SABRİYE AŞIR
İ
Arslanköy Meydanından,
New York Film Festivali’ne
Uzanan Köy İmecesi
lkokul mezunu Ümmiye Koçak,
yaşadığı köyde bir tiyatro topluluğu kurdu. 11 oyun yazan ve 500’e
yakın tiyatro oyunu oynayan Koçak,
yazdığı ve yönettiği ‘Yün Bebek’
filmiyle de, New York Avrasya Film
Festivali’nde ödül aldı.
Adana’nın Çelemli Köyü’nde
1957 yılında dünyaya gelen Ümmiye Koçak, 10 çocuklu bir ailenin 6.
118
çocuğuydu. Okumayı çok istemesine rağmen, ekonomik güçlükler
nedeniyle ilkokuldan sonra okula
gönderilmedi. Yine de vazgeçmeyen
Koçak, okuduğu kitaplarla kendisini
geliştirdi.
Evliliğinin ardından Mersin’in
Arslanköy Köyü’nde yaşamaya
başlayan Koçak, kadınların bahçe-tarla ve evlerine sıkışıp kalmala-
BD TEMMUZ 2016
Ümmiye Koçak, köyde
yaşayan kadınlarla
birlikte ‘Arslanköy
Kadınlar Tiyatro
Topluluğu’nu kurdu ve
ekibiyle birlikte
Türkiye’nin
çeşitli illerinde
500’e yakın oyun
sahneledi.
Ümmiye Koçak sahnelediği oyunlardan
birinde
rını kabullenemedi. İlkin, köydeki
kadınları temizlik ve çocuk bakıcılığı gibi farklı işler de yapabilmeleri
için yönlendiren Koçak, bununla
yetinmedi ve bir karar verdi: “Köyde doğdum, köyde büyüdüm, köyde
yaşıyorum. Köylü olmaktan gurur
duyuyorum. Hayal kurdum ve peşinden gittim. Yılmadan, bıkmadan
hep okudum. Üretmeyi, çalışmayı
ve başarmayı çok seviyorum. Kendi
kendime, ‘Burada yaşayan kadınların sesini Mersin’e duyurmalıyım’
dedim.”
Arslanköy’e gelen tiyatrodan
etkilenen Ümmiye Koçak, o gün
köyünde izlediği tiyatro oyunundan
sonra tüm gece heyecandan uyuyamadı. Ne yapacağını bulmuştu.
Köyde yaşayan kadınların ona anlattığı sorunları, baskıyı ve şiddeti,
tiyatro ile anlatacaktı… Gündüz
bağ-bahçede çalışan, akşamları ise
tiyatro oyunu kitapları okumaya
başlayan Koçak, köyde yaşayan kadınlarla birlikte ‘Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu kurdu ve
ekibiyle birlikte Türkiye’nin çeşitli
illerinde 500’e yakın oyun sahneledi. Koçak, yaptığı çalışmalarla pek
‘Yün Bebek’ adlı filmin afişi
119
BD TEMMUZ 2016
Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu
bir oyun sonrasında
çok girişimcilik ve tiyatro
ödülü aldı.
sırtlarında ve zaman zaman
eksi 20 dereceyi bulan
zorlu iklim şartlarında
endisi de 11 tiyatro
tamamlandı.
oyunu ve 9 öykü
Gerçek bir öykünün
yazan Ümmiye Koçak, bu
anlatıldığı ‘Yün Bebek’,
öykülerinden birini senar49. Antalya Altın Portakal
yo haline getirerek, ‘Yün
Film Festivali’ndeki galaBebek’ isimli filmi çekti.
sının ardından, New York
Ümmiye Koçak
Kadına karşı şiddet sorunuAvrasya Film Festivali’nde
köylü olmaktan
nu ele aldığı ‘Yün Bebek’
Ümmiye Koçak’a ‘Sinemagurur duyduğunu
filmini çekebilmek için,
söylüyor.
da en iyi Avrasyalı Kadın
tarlada çalışarak kazandığı paraları
Sanatçı’ ödülünü kazandırdı.
biriktiren Koçak, projeyi iki yılda
Hedefi köylü kadınların yaşabitirdi. Oyuncu kadrosunun tamadıklarını Mersin’e anlatabilmek,
mını Arslanköylü Kadınlar Tiyatro
seslerini duyurabilmekti ama…
Topluluğu üyeleri ve bölgede yaÜmmiye Koçak, Arslanköylü kadınşayan insanların oluşturduğu ‘Yün
ların sesini kilometrelerce uzaklara
Bebek’in çekimleri, Toroslar’ın
taşımayı başardı. •
K
Ümmiye Koçak’ın Yazdığı oyunlar: Erik Eşkisi, OzonTapakası, Kara Kuyu, Doktor Beleş
Turunçgil Hayattır, Çicekler Solmasın, Hasret Çiçekleri
Ödülleri: Adana Uluslar Arası Tiyatro Festivali Ödülü, Ankara Uluslar Arası Tiyatro Festivali
Ödülü, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Girişimcilik Ödülü, Bornova Uluslar Arası Kadın
Sanatcıları Festivali Ödülü, Toros Koleji Eğitime Destek Ödülü, Sivil Toplum Örğütleri (kader)
Kadında Şiddete Hayır Destekleme Ödül, Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MESİAD)
Yılın Sanat Ödülü, TİKAV- 2012 Anneler Okulu projesine destek ödülü, Samsun sivil toplum
örgütü girişimcilik ödülü, New York Avrasya Film Festivali: Sinemada En İyi Kadın Sanatçı ödülü
120
Download