Varsa (X) olarak işaretleyiniz

advertisement
Dersin Adı-Kodu:
İMM-3010 İMMÜNOLOJİNİN ESASLARI
Programın Adı:
İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI
(DOKTORA)
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
42
Proje/Alan
Çalışması
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
42
3
9
TÜRKÇE
ZORUNLU
YOK
Dersin
İçeriği
İmmünolojinin prensipleri ve temel immünoloji konuları
Dersin Amacı
İmmünolojinin prensiplerininve temel immünoloji konularının anlatılması
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
İmmünolojinin prensiplerininve temel immünoloji konularının öğrenilmesi
-
-
Janeway C.A., Jr., Travers P., Walposrt M., Shlomchik M.J. :
Immunobiology- The Immune System in Health and Disease, Chruchil
Livingstone- Garland Science-Taylor & Francis Group,New York, 2005.
Roitt I., Brostoff J., Male D. : Immunology, Sixth edition, MosbyHarcourt Publishers Ltd., Edinburgh, 2001.
Abbas A.K., Lichtmann A.H. : Cellular and Molecular Immunology,
Fifth-updated edition, Saunders-Elsevier Science, Philadelphia, 2005.
Goldsby R.A., Kindt T.J., Osborne B.A. : Janis Kuby Immunology,
Fourth edition, W.H. Freeman & Company, New York, 2000.
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X1
30
X1
20
X1
50
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Prof. Dr. Cemalettin AYBAY, [email protected]
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Temel immünolji
İmmün sistem hücreleri
İmmün sistem dokuları
İnflamasyon
Antijenler
Antikorlar
Ödev
Ara sınav
Doğal immün sistem
Kazanılmış İmmün sistem
Hücresel Bağışıklık
Humoral bağışıklık
Aşılar
Dönem sonu sınavı
Download