2.hafta ödev cevapları

advertisement
1-Aritmetik java örneği kodu (versiyon 1)
// Bu programda ekrandan okutulan +,-,/,* işlem karakterleri String olarak okutuluyor String
//olarak okutulduğu zaman if şartında “ ” (çift tırnak) ile sorgulanması gerekir
package hesapmakinesi;
import java.util.Scanner;
public class hesap {
public static void main(String[] args) {
double sayi1,sayi2,sonuc;
String kr;
Scanner oku=new Scanner(System.in);
System.out.println("İlk sayınızı giriniz");
sayi1=oku.nextDouble();
System.out.println("ikinci sayınızı giriniz");
sayi2=oku.nextDouble();
System.out.println("Yapılacak işlemin türünü giriniz"); //+, - / veya * şeklinde
kr=oku.next();
if (kr.equals("+"))
{
sonuc=sayi1+sayi2;
System.out.println("Toplama işleminizin sonucu"+sonuc);
}
else if (kr.equals("-"))
{
sonuc=sayi1-sayi2;
System.out.println("Çıkarma işleminizin sonucu"+sonuc);
}
else if(kr.equals("/"))
{
sonuc=sayi1/sayi2;
System.out.println("Bölme işleminizin sonucu"+sonuc);
}
else if ( kr.equals("*"))
{
sonuc=sayi1*sayi2;
System.out.println("Çarpma işleminizin sonucu"+sonuc);
}
}
}
F.Ü Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Aritmetik Java örneği
Hafta2 Ödev Cevabı
1
2- Aritmetik java örneği( Versiyon 2)
// Burada String tipinde okunan işlem karakteri char dizisine çevrilerek kontrol ediliyor. Burda ise ‘ ’
//tek tırnak ifadesi ile sorgulama yapmamız mümkün
package hesapmakinesi2;
import java.util.Scanner;
public class hesap2 {
public static void main(String[] args) {
double sayi1,sayi2,sonuc;
String kr;
char kr1[];
Scanner oku=new Scanner(System.in);
System.out.println("İlk sayınızı giriniz");
sayi1=oku.nextDouble();
System.out.println("ikinci sayınızı giriniz");
sayi2=oku.nextDouble();
System.out.println("Yapılacak işlemin türünü giriniz"); //+, - / veya * şeklinde
kr=oku.next();
kr1=kr.toCharArray();
if (kr1[0]=='+')
{
sonuc=sayi1+sayi2;
System.out.println("Toplama işleminizin sonucu"+sonuc);
}
else if (kr1[0]=='-')
{
sonuc=sayi1-sayi2;
System.out.println("Çıkarma işleminizin sonucu"+sonuc);
}
else if(kr1[0]=='/')
{
sonuc=sayi1/sayi2;
System.out.println("Bölme işleminizin sonucu"+sonuc);
}
else if ( kr1[0]=='*')
{
sonuc=sayi1*sayi2;
System.out.println("Çarpma işleminizin sonucu"+sonuc);
}
}
}
F.Ü Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Aritmetik Java örneği
Hafta2 Ödev Cevabı
2
3- Aritmetik java örneği (3. versiyon)
// Bu versiyonda ise sayılar ve işlem kullanıcıdan diyalog kutuları ile alınmaktadır. Bunun için
//joptionPane.ShowInputDialog ve joptionPane.ShowMessageDialog kullanılıyor
package hesapmakinesi3;
import java.util.Scanner;
import javax.swing.JOptionPane;
public class hesap3 {
public static void main(String[] args) {
double sayi1,sayi2,sonuc=0;
String kr;
sayi1=Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("İlk sayınızı giriniz"));
sayi2=Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("İkinci sayınızı giriniz"));
kr =JOptionPane.showInputDialog("İşleminizin türünü giriniz");
if (kr.equals("+"))
{
sonuc=sayi1+sayi2;
JOptionPane.showMessageDialog(null, sonuc, "sonucunuz",
OptionPane.INFORMATION_MESSAGE, null);
}
else if (kr.equals("-"))
{
sonuc=sayi1-sayi2;
JOptionPane.showMessageDialog(null, sonuc, "sonucunuz", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,
null);
}
else if(kr.equals("/"))
{
sonuc=sayi1/sayi2;
JOptionPane.showMessageDialog(null, sonuc, "sonucunuz",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, null);
}
else if ( kr.equals("*"))
{
sonuc=sayi1*sayi2;
JOptionPane.showMessageDialog(null, sonuc, "sonucunuz", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,
null);
}
}
}
F.Ü Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Aritmetik Java örneği
Hafta2 Ödev Cevabı
3
Download