Fiziksel Gelişim Bozukluğu İle Doğan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı

advertisement
Doç. Dr. Hayriye ÜNLÜ
Hedefler
 Fiziksel Gelişimi Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Olan
Ailelere Profesyonel Yaklaşım Sunabilme,
 Başlıca Fiziksel Bozuklukları Sıralayabilme
 Fiziksel Bozuklukların Tanı ve Tedavisini
Açıklayabilme
 Fiziksel Bozukluğu Olan Çocukta Uygun Hemşirelik
Yaklaşımı Sunabilme
Yarık Damak
Uyum ve Uyumsuzluğu
Belirlemede Majör Faktörler
 Ailenin doğumdan önce bu olaya hazır olması
 Her bir Ebeveynin krizle baş etme yöntemleri
 Ailenin bu tür anomalilere ilişkin önceki bilgileri ve
duyguları
 Anomalinin uzun süreli sonuçları
 Ebeveynlerin iletişime açık olmaları
 Anomalinin herediter olup olmadığı
 Anomalinin neden olduğu mali yük ve ailenin destek
kaynaklarının olup /olmaması
Keder Sürecinde Tepkiler
Defekt Tanısı
Şok
İnkar
Öfke
Depresyon
UYUM
Hemşirenin Aileye Yeterli Destek
Sağlayabilmesi İçin;
 Ailenin duygularını serbestçe ifade
etmelerine izin vermesi
 Bakımında karşılaşılan sorunların
çözümüne yardımcı olma
 Çocuğun olumlu yönlerine ve gösterdiği
gelişmelere dikkati çekme gereklidir.
Amelia
Kol ve bacaklardan
birinin veya
tümünün
bulunmamasıdır.
Hemimelia
 Bir
extremitenin
yarısının
olmaması
Fokomelia
Extremitenin proksimal
kısımlarının olmaması
distal kısımların ise
gövdeye yakın olması
Clubfoot(Yumru Ayak, Talipes
Deformiteleri)
 Talipes: Ayak ve ayak bileği
 Varus : İçe dönme
 Valgus: Dışa dönme
 Equinus: Ayağın plantar flexiyonu (ayak sırtının ayak
tabanına doğru bükülmesi) ile belirgin şekil
bozukluğu(yürürken topuk yere değmez)
 Calcaneus: Ayak parmaklarının topuktan daha
yukarıda olması (ayağın yukarıya dönük olması)
Talipes Equınovarus
Ayak aşağı ve içe
doğru
bükülmüştür
Talipes Calcaneovalgus
Ayak dorsal
fleksiyondadır
ve laterale doğru
bükülmüştür.
Çocuk içe basarak
yürür
Talipes Calcaneovarus
Ayağın yukarı
ve içe dönmesidir.
Topuk üzerinde
yürüme vardır
Talipes Varus
Topuğun içe doğru
bükülmesi nedeni ile
oluşur çocuk sadece
ayak tabanının dış
kısmı ile yere basar.
Talipes Valgus
Topuğun dışa dönmesi
nedeni ile gelişir. Çocuk
ayak tabanının iç kenarı ile
yere basar
Talipes Equinovalgus
Ayağın aşağı ve dışa
dönmesi ile oluşur.
Planter fleksiyon vardır.
Parmaklar üzerinde
yürüme söz konusudur.
Tedavi DenisBrown Ateli
Gelişimsel Kalça Displazisi
Gelişimsel Kalça Displazisi ve Çıkığı
 Gelişimsel kalça displazisinde femur başı ve
asetabulum çukurunun gelişimde fonksiyonlarında
anormallik vardır. Asetebulum tam gelişmediği için
femur başı asetabulum içinde yeterince dönemez ve
asetabulumdan dışarı çıkar. Femur başı, derinliği az
olan asetabulumdan ya kısmen (subluksasyon) yda
tamamen çıkar (dislokasyon).
GKD Oluşumunu etkileyen
Faktörler
 Ailevi Yatkınlık
 İntrauterin dönemde annenin bazı hormonlarının
kalça eklem kapsülü ve buna eşlik eden
ligamentlerde gevşeklik yapması
 İntrauterin duruş bozukluğu
 Doğumdan sonra bebebeğin kundaklanması ve
ayakların çok sıkı addüksiyonda tutulması nedeni ile
asetabulum çukurunun gelişmemesi
Konjenital Kalça Çıkığı
Konjenital Kalça Çıkığında Muayene
Tedavi
Download