Muh Ekonomisi Kararlari

advertisement
Bölüm 1
Mühendislik Ekonomisi Kararları
• Rasyonel karar verme
süreci
• Ekonomik kararlar
• Geleceği öngörme
• Mühendislerin iş
hayatındaki rolleri
• Büyük ölçekli mühendislik
projeleri
• Stratejik mühendislik
ekonomisi karar türleri
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
1
Rasyonel Karar Verme Süreci
1. Karar problemini kabul
etme
2. Hedefleri veya amaçları
tanımlama
3. Gerekli verileri toplama
4. Olurlu karar
alternatiflerini belirleme
5. Karar kriterlerini seçme
6. En iyi alternatifi seçme
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
2
Hangi aracı kiralayalım?
1. Karar problemini kabul
etme
2. Hedef veya amaçları
tanımlama
3. Gerekli verileri toplama
4. Olurlu karar
alternatiflerini belirleme
5. Karar kriterlerini
tanımla
Araç ihtiyacı
Araç güvenli olmalı
Teknik ve finansman
verilerini topla
Saturn ve Honda
seçenekleri
Minimum toplam nakit
çıkışı
Honda’yı seç
6. En iyi alternatifi seçme
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
3
Araç Kiralama - Veriler
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
4
Mühendislik Ekonomisi Kararları
İmalat
Planlama
Kar
Yatırım
Pazarlama
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
5
Geleceği Öngörme
• Gelecek yatırımlar
• Talebin tahmini
• Satış fiyatlatlarının
tahmini
• Üretim maliyetlerinin
tahmini
• Ürün ömür süresinin
tahmini
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
6
Mühendislerin İş Hayatındaki
Rolleri
• Üretimden,
pazarlamaya ve finansa
kadar değişik alanlarda
karar verme sürecine
katılma
• Yeni donanım ve
ekipmanların satın
alınması
• Tasarım fikrinden
teslimata kadar ürün
tasarımı ve planlaması
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
7
Büyük Ölçekli Mühendislik
Projeleri
• Büyük yatırım
maliyetleri gerektirir.
• Finansal sonuçlarını
görmek uzun zaman
alır.
• Gelir ve gider
akışlarının
öngörmek zordur.
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
8
Stratejik Mühendislik
Ekonomisi Karar Türleri
•
•
•
•
•
•
•
Donanım ve proses seçimi
Donanım yenileme
Yeni ürün geliştirme
Maliyet düşürme
Servis iyileştirme
Kamu hizmetleri
Yatırım etkinliği
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
9
Hangi Malzeme Seçilmeli?
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
10
Donanım Yenileme
• Makinayı şimdi
değiştirmek doğru
karar mı?
• Değilse, yenileme
için doğru zaman
nedir?
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
11
PCB transformerların yenilenmesi
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
12
Yeni Ürün ve Ürün Geliştirme
• Artan talebi
karşılamak için yeni
bir tesis mi inşa
edelim yoksa satın
mı alalım?
• Yeni ürünü piyasa
sunmak için para
harcamaya değer
mi?
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
Gillette MACH3
Projesi
13
Hızlı Prototip Sistemi
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
14
Maliyet Düşürme
• El ile yapılan bir
işlemin otomasyonu
için yeni bir makine
almak gerekli mi?
• İleride kazançlı
çıkmak için şimdi
yatırım yapmak
mantıklı mı?
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
15
Hizmet İyileştirme
• Ek “robot terzi” lerin maliyetini karşılamak için ek
satılması gereken jeans miktarı nedir?
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
16
Özet
• Mühendislik ekonomisi kararı mühendislik
projeleri ile ilgili tüm yatırım kararlarını
kapsar.
• Beş temel mühendislik ekonomisi karar
alanları: (1) donanım ve proses seçme, (2)
donanım yenileme, (3) ürün geliştirme, (4)
maliyet düşürme ve (5) servis iyileştirme.
• Zaman ve belirsizlik faktörleri yatırım
projelerini ortak tanımlayıcı karakteristiğidir.
MTY 500 – Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi- Bolum1: Mühendislik Ekonomisi Kararları
17
Download