Patoloji III

advertisement
Bölüm
Veteriner Hastalıklar ve Klinik Bilimler / Patoloji
II
Ders Kodu
PAT302
Ders Dili
Durumu
Ön şartlar
Dersin Adresi
Kredi
Ders Adı
3
Öğretim Üyesi
Ders Yardımcısı
2
Doç. Dr. Aydın ÇEVİK
-----
Ders
İçeriği
Patoloji III.
PATOLOJİ-3
Öğretim Yıl
2014-2015
Tarih
30/ 06/ 2015
Dönem/Yıl
BAHAR/ 3.Sınıf
AKTS Kredisi
Laboratuar
Sunum
Türkçe
Zorunlu
Yok
Teori
Uygulama
Ders Planı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
Konular
Sinir Sistemi Patolojisi
Sinir Sistemi malformasyonları
Sinir sistemi sitolojisi
Santral Sinir Sisteminin Yangıları
Sinir Sisteminin Piyojenik Enfeksiyonları
Serebral Apseler
Listeriyozisi
S. S’inin Viral Enfeksiyonları
Kuduz
Aujesky
Louping İll
Borna Hastalığı
Köpek Gençlik Hastalığı
Sığırların Gangrenli Nezlesi
Köpeklerin Enfeksiyöz Hepatitisi
Protozoal Enfeksiyonlar
Toksoplazmozis
Encephalitozoonozis
Neosporozis
Kardiyovasküler Sistem
Kalp (Kardiyovasküler Sistem Patolojisi)
Genel Bilgi
Kalp Yetmezliğinde Kalbin Reaksiyonu
Konjestif Kalp Yetmezliği
Kalp ve Büyük Damarların Anomalileri
Hidroperikardiyum
Hemoperikardiyum
Perikarditis
Endokardiyal Bozukluklar
ARASINAV
Miyokard, Nekroz ve Yangıları
Vaskuler Sistem
Yangısı, Dejeneratif ve Nekrotik Değişimleri
Proje/Alan
Çalışması
10
11
Venöz ve Lenfatik Sistem Değişimleri
Genital Sistem
Dişi Genital Sistem
Ovaryum
Kistleri
Neoplastik Hastalıkları
Yumurta Yolları
12
Uterus
Yer Değişiklikleri
Atrofi
Kistler
Metaplazi
Hidrometra
Mukometra
Endometritis
Miyometritis
Uterusun Özel Hastalıkları
Abortus
Abortusa sebep olan bakteriyel ve Viral Hastalıklar
13
Erkek Genital Sistem
Anomalileri
Yangıları
Tümörleri
14.
15.
GENEL SINAV
Ders Kitapları
/Kaynakları
Yardımcı
Kitaplar
1.
Ders notları : Prof. Dr. Yesari Eröksüz ve Prof. Dr. Hatice Eröksüz (VETERİNER
PATOLOJİ III DERS NOTLARI)
-Alibaşoğlu, M., Yeşildere, T., 1989. Veteriner Sistemik Patoloji, Cilt 1, Kardeşler
Basımevi, İstanbul.
-Alibaşoğlu, M., Yeşildere, T., 1989. Veteriner Sistemik Patoloji, Cilt 2, Kardeşler
Basımevi, İstanbul.
-Erer, H., Kıran, MM., Çiftçi, MK., 2000. Veteriner Genel Patoloji, Bahçıvanlar Basım
Sanayii A.Ş. Konya.
-Milli, Ü.H., Haziroğlu, R., 1997. Veteriner Patoloji, 1. Cilt Tamer Matbaacılık, Yayıncılık,
Tan. Hiz. Tic. ve Paz. Ltd Şti., Ankara.
-Haziroğlu, R., Milli, Ü.H. 1997. Veteriner Patoloji, 2. Cilt Tamer Matbaacılık, Yayıncılık,
Tan. Hiz. Tic. ve Paz. Ltd Şti., Ankara.
Erer, H., Kıran, M., 2003. Veteriner Onkoloji, Genişletilmiş 2. Baskı, Damla Ofset A.Ş.,
Konya.
Jubb, K.V.F., Kennedy, P.C., Palmer, N., 1993. Pathology of Domestic Animals, Fourth
Edition, Vol. 2, Academic Press, San Diego, USA.
DeLahunta, A., 1983. Veterinary Neuroanatomy and Clinical Neurology Second Ed. W. B.
Saunders Company, Philedelphia, USA.
Cheville, N.F., 1988. Introduction to Veterinary Pathology. Iowa State University Press,
Ames, Iowa.
Yalçın, Ş., Alçığır, G., 2000. Nekropsi Yöntem, Medisan Yayın Serisi No:34 Ankara.
Urman, H.K., 1983. Evcil Hayvanların Özel patolojik Anatomisi. Sinir Sistemi. II. Cilt,
Ankara Üniversitesi Basımevi, Yay. No: 387, Ankara.
Değerlendirme
Ölçütleri
Adet
Ara Sınavlar
Adet
1
Yüzde (%)
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
1
Sinir Sistemi Patolojisi
35
Genital Sistem
40
Kardiyovasküler Sistem
25
60
Değerlendirme
Ölçütleri
Hakkında
İçerik Ağırlıkları
Yüzdesi (%)
Ders Çıktıları
(Kazanımlar)
Öğrencilere sinir sistemi, genital system ve kardiyovasküler systemle ilgili olarak yapılış
bozuklukları, bakteriyel, viral ve paraziter hastalıkların ve bu system tümörlerini etiyolojisi,
patogenezisi, makroskobik ve mikroskobik bulgularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bu dersin temel hedefi ilgili sistemlerin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi olacaktır .
Dersin İşleniş
Biçimi
Ders işleyişi teorik olarak anlatım ve slaytlar ile görsel olarak desteklenmesi şeklinde
gerçekleştirilmektedir.
Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi
Program çıktıları
1
2
3
1
2
Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle
Düzenleyen Kişi(ler): Doç. Dr. Aydın ÇEVİK
Hazırlanma Tarihi: 09.03.2011
Download