İRLANDA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ`NİN ODAMIZI ZİYARETİ İrlanda

advertisement
İRLANDA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ’NİN ODAMIZI ZİYARETİ
İrlanda Ankara Büyükelçisi Tom Russell 25 Ağustos Perşembe günü Odamızı ziyaret etmiştir. Büyükelçi,
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş tarafından karşılanmıştır. İstanbul, Antalya, Ankara gibi
Türkiye’nin birkaç önemli şehrini gezdiğini ifade eden Büyükelçi Russell, İzmir’in apayrı eşsiz bir
güzelliğe sahip olduğunu ifade etmiştir. Yılda yaklaşık 150 bin İrlandalı turistin İzmir’i ziyaret ettiğini
ifade eden Russell, turistlerin İzmir’i çok sevdiğini ve buradan memnun ve güzel hatıralarla ayrıldıklarını
dile getirmiştir. Başta Kuşadası olmak üzere İzmir çevresindeki tatil beldelerinde İrlandalılar tarafından
işletilen otellerin olduğunu da ifade eden Russell, resmi makamların yabancı sermaye ile işletilen
otellere son derece anlayışlı ve misafirperver yaklaştığını sözlerine eklemiştir.
Türkiye ile İrlanda arasında 1,1 milyar Euroluk bir dış ticaret hacmi olduğuna dikkat çeken Büyükelçi,
özellikle 2008 küresel ekonomik krizinden sonra bu hacmin artmaya başladığını belirtmiştir. İki ülke
arasındaki resmi temasların son yıllarda ivme kazandığını belirten Russell, Avrupa Birliği’nden Sorumlu
Bakan Egemen Bağış’ın geçen yıl İrlanda’ya resmi bir ziyarette bulunduğunu belirterek önümüzdeki
dönemde de İrlanda Ticaret Bakanı ve Avrupa Birliği’nden Sorumlu Bakanı, Türkiye’ye resmi bir ziyaret
gerçekleştirmeleri yönünde çabalarının bulunduğunu ifade etmiştir.
İrlandalı işadamlarının Türkiye’ye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Russell, Türk ekonomisinin, sahip
olunan nüfusa rağmen, küresel ekonomik krizleri başarılı bir şekilde atlattığını bununda Türk
ekonomisinin gittikçe daha da iyiye gitmesine katkı sağladığını belirtmiştir. İrlanda’nın 4 milyonluk
küçük bir ülke olmasına rağmen, son ekonomik krizlerden yoğun olarak etkilendiğini belirten Russell,
İrlanda’daki bankacılık sektöründeki çöküntünün bu krize ortam hazırladığını ifade etmiştir. Buna
rağmen yıllık yüzde 4 oranında bir büyüme kaydettiklerini söyleyen Russell, İrlanda’da başta Eczacıbaşı
olmak üzere Vitra, Zorlu Holding ve Garanti Bankası’nın yatırımlarının olduğuna değinmiştir. İrlanda’nın
Google, Facebook gibi bir çok yazılım şirketinin yatırım üssü olduğunu da belirten Büyükelçi Russell,
bilişim teknolojisine yönelik yatırımların ülkede büyük pay teşkil ettiğini ve Türkiye’den bu sektöre
yönelik yatırım beklediklerini belirtmiştir.
Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İrlanda’nın geçmişten günümüze kadarki süreçte tüm
dünyaya örnek teşkil eden büyük bir ekonomik model olarak algılandığını ifade etmiştir. İrlanda’nın
yabancı yatırımlara yönelik son derece uygun teşvikleri olduğunu ifade eden Demirtaş, iki ülke
arasındaki dış ticaret hacminin yüksek olduğunu fakat ticarete konu olan malların daha da
çeşitlendirilmesi gerektiğini sözlerine eklemiştir. Türkiye’nin dünyaya yaklaşık 20.000 kalem mal ihraç
ettiğini ifade eden Demirtaş, İrlandalı ithalatçıların Türkiye’yi ziyaret etmelerini ve Türkiye’nin rekabet
üstünlüğünden faydalanmaları önerisinden bulunmuştur. Özellikle İzmir’in turizm alanında oldukça
geliştiğini ifade eden Demirtaş, İrlandalı yatırımcıların Kuşadası dışında Çeşme’yi de değerlendirmeye
almalarında fayda gördüğünü belirtmiştir.
Son olarak, Türkiye’de yaşayan ve İngilizce öğrenmek isteyen 200 bin öğrenciye İrlanda’da dil kursu
hizmeti sağlanmasına yönelik bir projelerinin olduğuna ve bu öğrencilere vize kolaylığı sağlanacağına
değinen Büyükelçi Russell, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin İrlanda’daki dil kursları ile irtibata geçmesinin
son derece yararlı olacağının altını çizmiştir.
İzmir’in EXPO 2020 adaylığının desteklenmesi konusunda Büyükelçi’den destek talebinde bulunan
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Uluslararası Sergiler Bürosu’na (BIE) üyelik ve İzmir’in
adaylığına yönelik bilgilerin en kısa zamanda Büyükelçilik ile paylaşılacağını ifade etmiştir.
Download