aydınlatılmış hasta onamı akış şeması

advertisement
V –P ŞANT AMELİYATI YAPILACAK HİDROSEFALİ HASTALAR
İÇİN
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
KODU: HD.RB.13
YAYIN TARİHİ: ŞUBAT 2015
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: --
Saat:
SAYFA NO: 1/1
Tarih:
Hidrosefali beynin içinde “ ventrikül: karıncık “ denen boşluklarda beyin- omurilik sıvısının
aşırı birikmesi ve beyne baskı yapması sonucu ortaya çıkan bir klinik tablodur. Bu rahatsızlık
doğumsal olabilir veya beyin kanaması, enfeksiyon, kafa travması ya da beyin urlarına bağlı
gelişebilir. Eğer bu rahatsızlığa sahip hasta bebekse ve daha, fontaneli ( bıngıldak ) kapanmamış
ise baş cevresinde hızlı artış ve ön fontonelinde aşırı gerginlik olur. Büyük çocuk ve erişkinlerde ise
hızlı nörolojik kötüleşme, bilincin kaybolması ve koma hali gelişir. Her iki hasta grubunda da eğer
tedavi yapılmazsa hastalık koma ve ölümle sonuçlanabilir.
Hidrosefalinin tedavisi ameliyatla, beyin- omurilik sıvısı denen suyun beyindeki karıncıklardan
bir şant sistemi aracılığıyla vücudun diğer bir diğer organ boşluğuna aktarılmasıdır. Sıvıyı aktarım
için en yaygın kullanılan organ boşluğu peritondur. Bu sıvıyı aktarmak için piyasada pek çok şant
sistemi olmasına rağmen ideal bir şant sistemi yoktur. Bu şantlar silikondan yapılmış, yaklaşık 3
mm çapında ve arada basınç ya da akıma ayarlı bir valv sistemi bulunduran sistemlerdir. Bu
ameliyat esnasında ya da sonrasında beyin kanamaları gelişebilir. Ameliyat sonrası dönemde de
enfeksiyon, şant sisteminde tıkanmalar ve kopmalar veya şant sisteminin aşırı sıvı boşaltmasına
bağlı beyin zarı altında kanamalar ve kafanın aşırı küçülmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlar
genellikle yeni ameliyat veya ameliyatlar gerektirebilir. Hastanın yatış süresini ve tedavisini
uzatabilir. Hastanın nörolojik durumunun bozulmasına ve kaybedilmesine neden olabilir.
Hasta tedavisi ile ilgili olarak taşıdığı özel risk faktörleri:
Hastalığım ( çocuğumun hastalığı ) ile ilgili olarak bu bilgileri sözel olarak doktorumdan
dinledim ve bilgilendirildim. Olası sorunları kabul ederek ameliyat olunmasına karar verdim.
Hasta:
Dosya no
Hasta yakını:
1. Asistan
2. Uzman Doktor:
3.
Tarih
Download