Gökhan GÜLHAN - Gebze Ticaret Odası

advertisement
Doç. Dr. MEHMET MELEMEN
Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. MYO
Dış Ticaret Öğretim Üyesi
10 . 02 . 1971 – TARSUS
Adres ( üniv.) : Soğanağa Nur Sokak No : 9-11 Beyazıt / İstanbul
e-mail
: [email protected]
Tel
Fax
:0212-517 20 14-15-16 (üniv., dahili :135)
:0212-516 22 94
____________________________________________________________
DOÇENT
:Aralık 2007 (Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı)
YARD.DOÇENT
:Ekim 2002 (Marmara Üniv.Sosyal Bil. MYO)
DOKTORA
:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat
Politikası Ana Bilim Dalı
Tez Konusu : Türkiye’de KOBİ’ lere Yönelik İhracat
Teşviklerinin Etkinliğini Artırıcı Bir Model Olarak Sektörel
Dış Ticaret Şirketlerinin İncelenmesi
1996 – 2000
Y.LİSANS
:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası
İktisat Ana Bilim Dalı
Tez Konusu : İhracat Teşviklerinin Avrupa Birliği Üyesi
Ülkelerdeki Uygulamaları ile Türkiye Uygulamasının
Mukayese Edilmesi
1994 - 1996
LİSANS
:Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümü
1988 - 1993
EĞİTİM VERİLEN KURUMLAR
MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL
BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANA BİLİMDALI
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
BİLİM DALI Y.L.(TEZLİ-TEZSİZ )
:Dış Ticaret Öğretim Üyesi (1994 -kadrolu)
İhracat, İthalat ve Kambiyo Uygulamaları
:Uluslararası Ticaret
(2000- )
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
MYO DIŞ TİCARET
:Dış Ticaret Mevzuatı ve
Uygulamaları,Uluslararası Ticarette
Temel Kavramlar Kambiyo ve
Gümrük
(1998 - 2010 )
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİL.ENSTİTÜSÜ
TİCARİ BİLİMLER ANA BİLİM DALI
ULUSLARARASI TİCARET BİLİM DALI
Y.L.
: Kambiyo ve Dış Ticaret
(2002- )
FATİH ÜNİVERSİTESİ SOS.BİL.MYO.
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
: Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret
Teşvik ve Kredileri
(2008-)
FATİH ÜN.İŞLETME (İng.)
: International Business (2011-)
FATİH ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (Türkçe)
: Uluslararası Ticaret (2011-)
HAFTASONU SEMİNERLERİ
Boğaziçi Ün. Sürekli Eğitim Merkezi (BUYEM) : Dış Ticaret Mevzuatı ve
Uygulamaları (2009-)
Gelişim Platformu
: Dış Ticarette Mevzuatı (2008- )
Akademik Platform
: Dış Ticarette İngilizce Yazışma
Teknikleri (2009-)
: Incoterms 2010, Dış Ticaret
Mevzuatı (2011-)
TürkTrade
ESERLER LİSTESİ:
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
D1. Melemen, M. ve Gülhan, G., “Bavul Ticaretinin Karşılaştığı Engeller ve Çözüm
Önerileri”, Sosyal Bilimler Dergisi (Sütçü İmam Üniversitesi), Sayı 2, Cilt 1, 1-7
(2004).
D2.Melemen, M., “Uluslararası Ticarette Usulsüz İşlemler ve Hayali İhracat”, Vergi
Sorunları, Sayı 198, 89-98 (2005).
D3.Melemen, M., “Türk İhracat Şirketlerine İnternetin Katkıları Üzerine Bir Saha
Araştırması”, Öneri, Sayı 25, Cilt 7, 1993-198 (Ocak 2006).
D4.Melemen, M., “Türkiye İhracatının 2003, 2004 ve 2005 Yıllarındaki Yüksek
Artışının Nedenleri Üzerine Bir Saha Araştırması”, Öneri, Sayı 26, Cilt 7, 1993-198
(Haziran 2006).
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan
Bildiriler:
E1.Melemen, M., “Dış Pazarlara Açılan Küçük ve Orta Boy İşletme(KOBİ)’lerin
İhracatta Karşılaştıkları Engeller ve Çözüm Önerileri”, 1.KOBİ’ler ve Verimlilik
Kongresi, 11-12 Aralık, İstanbul, 2004.
F1. Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitaplar:
F1.1.Melemen, M. ve Pirtini S, “İhracat Uygulamaları, Pazarlama Yönlü Bir
Yaklaşım”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, (2004).
F1.2.Melemen, M., “Uluslararası Ticarette Yazışma Teknikleri”, Türkmen Kitabevi,
İstanbul, (2005).
F1.3.Melemen, M., “Uluslararası Ticarette Yükselen Pazar Ekonomisi : ÇİN”,
Türkmen Kitabevi, İstanbul, (2007).
F2. Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölüm
F2.1.Melemen,M., “Küreselleşme ve Türkiye :Küreselleşme Önündeki Tarife Dışı
Engeller ve Türkiye Uygulamaları”, “Küreselleşme Üzerine Notlar, ( E.D.:Oğuz
Kaymakçı), 17.Bölüm, 5.Kısım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.429-449, (2007)
F2.2. Melemen, M., “The Cultural Effect of International Trade and Turkey”,
Globalization and Nation State, ( E.D.:Oğuz Kaymakçı), 4th Unit, Ekin Kitabevi,
ss.65-97., Bursa, (2007).
F3.Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Ders Kitabı
F3.1.Melemen, M, “Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri”, Türkmen Kitabevi, İstanbul
(2003).
F3.2. Melemen, M, “Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri”, Türkmen Kitabevi,
İstanbul (2008)
F3.3.Uluslararası Ticaret Kültürü (Yazım Aşamasında)
F3.4.Dış Ticaret Sözlüğü (Yazım Aşamasında)
F4. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler
F4.1.Melemen, M., “Dalgalı Kurun Dış Satıma Etkisi (Devalüasyon ve Dış Ticaret),
Vergi Sorunları Dergisi, Nisan 2001, Sayı :151, s.170-172, (2001).
F4.2.Melemen, M., “İhracatçının Sıklıkla Yaptığı Hatalar”, Hedef Dergisi, 15
Temmuz-15 Ağustos, s.66-67, (2004).
F4.3.Melemen, M., “KOBİ’lerde Eleman Sürekliliği ve Nöbet Devir Sistemi”, Hedef
Dergisi, 15 Temmuz- 15 Ağustos, s.72-73, (2005).
F4.4.Melemen, M., “Uluslararası Ticaret Açısından Incoterms 2010 ve Getirdiği
Yenilikler”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2011, Sayı : 269, Yıl :34, s.110-117,
(2011).
Yabancı Dil :
Ekler :
İngilizce (KPDS : 72)
-Gümrük Müşavir Yardımcı Belgesi (1992)
-KOSGEB’de Dış Ticaret Seminerleri
-Superonline İnternet Sertifikası (2002)
-Asliye Ticaret Mahkemesinde Bilirkişilik
-KOBİ’lere Dış Ticaret Sistemi Kurulması
VERİLEN SEMİNERLER (Bazıları)
Abalıoğlu Tekstil (Denizli)
: Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları
Ünlü Tekstil (Ümraniye)
: Akreditif Analizleri
AirFel (Sanko)
: Stand By Akreditifler
Yılmaz Kimya (Tuzla)
: Dış Ticarette Etkili Yazışma Teknikleri
Tezcan Galvaniz (İzmit)
: Dış Ticaret Uygulamaları
Yapı Kredi Bankacılık Üssü
: Dış Ticaret Mevzuatı
TurkTrade Üyeleri (DTSŞ)
: Incoterms 2010
İçdaş (Open House)
: Dış Ticarette Etkili Yazışma Teknikleri
Golden Rose (Erkul)Kozmetik : Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Danışmanlık Yapılan Firmaların Bazıları
Zafer Kablo A.Ş. / Kurtköy( İhracat Danışmanlığı-2008)
Aksu Ambalaj A.Ş. / Kurtköy (İthalat Danışmanlığı-2005-2008)
Özteknik Rulman A.Ş./ Konya (İthalat Danışmanlığı-2009-)
Özcan Teksilt Ltd. Şti. /Güngören (İhracat Danışmanlığı 1997-)
Download