Temmuz 2015 Literatürleri

advertisement
TEMMUZ AYI ASTIM KONULU YAYINLAR:
NSAID-tetiklenen solunum hastalığı: astım morbiditesinin, aspirin provokatif dozunu ve
prevalansın meta-analizi (Allergy 2015;70: 828–835)
Oral aspirinle astım atak tetiklenmesi sık, ve prevalans provokasyon testine karşılık sözel
sorgulamayla benzer bulunmuş. Bu hastalarda morbidite yüksek olup daha sıkı takip
gerekmektedir.
Astım ve intihar davranışı ilişkisi (Eur Respir J 2015 46:1, 96-106)
Bu derlemede fatal ve non-fatal astımlılarda intihar eğilimi araştırılmış. 746 makaleden
seçilmiş 19 tanesinde astım ve intihar girişimli mortalitede artış olduğu gösterilmiş.
Hayvan kürküyle beraber
J 2015 46:1, 107-114)
uyumak
ve
çocuklukta
astımla
ilişkisi
(Eur
Respir
LISAplus (n=2441) çalışmasında Munich ve Leipzig’de yapılan çalışmada hayvan kürkü
üzerine uyumanın %55 sıklıkta olduğu ve bunun 4 yaşında vizingle ters ilişkili olduğu
gösterilmiş. Yaşamın ilk 3 ayında hayvan kürküne temas 3 yaşına dek devamlı interferon-γ
salınımına yol açmaktadır.
Çocuklarda çölyak ve astım ilişkisi: antibiyotik tüketiminin rolü (Eur Respir J 2015 46:1, 115122)
Italyada yapılan cohort çalışmasında (n: 143 144) 717 çlöyak ve 34 969 astımlı varmış.
Astımlılarda çölyak gelişme riskinin tüksek olduğu ve bunun antibiyotik tüketimiyle ilişkili
olmadığı gösterilmiş.
Kitinaz 3 benzeri-1 (CHI3L1) ve YKL-40 astım şiddetiyle korele (JACI 2015:136;51-58)
CHI3L1’de single nucleotide polymorphisms (SNPs) ve YKL-40 astım şiddetiyle ilişkili
bulunmuş.
Şehirde yaşayanlarda DNA metilasyonu ve çocukluk astımı (JACI 2015:136;60)
DNA metilasyon belirteçleri astımla ilişkili bulunmuş ve bu da epigenetik değişikliklerin
astımdaki rolünü göstermektedir.
Erken yaşamda solunum enfeksiyonlarının geç dönemde astımla ilişkisi virüs tipinden
bağımsızdır (JACI 2015:136;81-86)
Erken yaşamda solunum enfeksiyonları ileride astım gelişme riskini arttırmaktadır. Ancak bu
konuda viral nedenler özellik göstermemektedir.
Astım bronş epitelinde “nuclear suppressor of cytokine signaling 1” artışı (JACI 2015:136
(1); 177-188)
Rinovirus infeksiyonları astımda önemli atak nedenidir. SOCS-1’in rinovirüsle indüklenen
interferon salınımını inhibe ettiği gösterilmiş ve astımda yeni bir tedavi seçeneği olabileceğine
dikkat çekilmiş.
Atopik astımı başlatan mekanizmalar (JACI 2015 136(6):15-22)
Erken çocuklukta viral infeksiyonlar, alerjen duyarlılığı gibi etyolojiler toplum populasyon
çalışmaları eşliğinde irdelenmiş.
Download