özgeçmiş ve eserler listesi - İstanbul Bilim Üniversitesi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Halil Türkoğlu
Doğum Tarihi: 16/11/1953
Öğrenim Durumu :
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans-Y.Lisans
Hacettepe Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi
1979
Tıpta Uzmanlık
Kalp ve Damar Cerrahisi
Hacettepe Üniversitesi
1985
Yrd.Doc.
Kalp ve Damar Cerrahisi
İ.Ü. Kardioloji Enstitüsü
1985-93
Doçentlik
Kalp ve Damar Cerrahisi
İ.Ü. Kardioloji Enstitüsü
1991
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanları: Mitral Valv replasmanı yapılan
hastalarda Ekokardiografik olarak ölçülen Sol ventrikül Fonksiyonlarının Miyokard Histopatolojisi
ile İlişkisi
Tez Danışmanları : Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu, Prof. Dr. Erkmen Böke, Prof. Dr. Yüksel Bozer
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Dr.Ar.Gör.
Hacettepe Üniversitesi , Hacettepe Tıp Fakültesi
1979-85
Yrd.Doç.
İstanbul Üniversitesi, Kardioloji Enstitüsü
1985-93
Uzman Hekim
İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi
1986-87
Fellow-surgeon
Deutsches Herzzentrum, Berlin- Almanya
1990
Uzman Hekim
Florence Nightingale Hastanesi
1990-93
Doç.Dr.
V.K.V. Amerikan Hastanesi
1993-2008
Board üyesi
European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2002
Doç.Dr.
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Prof.Dr.
İstanbul Bilim Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi
2008
2009
Projelerde yaptığı Görevler: Uluslararası Klinik Araştırma projelerinde ; proje danışmanı
İdari Görevler: Dergi yayın kurulu üyelikleri ve Hakemlikleri, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi
Dergisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Ulusal Girişimsel Kardioloji Dergisi ve Türk Kardioloji Arşivi
Dergisinde yayın kurulu üyeliği ve Hakemlik
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi (Yönetim Kurulu Üyeliği)
Türk Kardioloji Derneği
Türk Pediatrik Kardioloji Derneği
European Society of Cardiovascular Surgery
Prof.Dr. Halil Türkoğlu
ESERLER :
DOCENTLIK SONRASI BASILI OLAN YAYINLARIM:
Yurtdisi yayinlar :
A1
1. Alkan T. Akçevin A, Ündar A, Türkoğlu H, Paker T, Aytaç A.
Benefits of pulsatile perfusion on vital organ recovery during and after pediatric open heart surgery..
ASAIO J. 2007 Nov-Dec; 53(6):651-4.
2. Alkan T. , Akcevin A, Turkoglu H , Paker T, Sasmazel A, Bayer V, Ersoy C, Askin D, Aytac A.
Postoperative prophylactic peritoneal dialysis in neonates and infants after complex congenital
cardiac surgery.ASAIO J. 2006 Nov-Dec ;52 (6) : 693-7
3. Turkoglu H, Alkan T , Okcun B , Akcevin A, Paker T , Ersoy C, Sasmazel A, Aytac A.
Symptomatic lipoma in the interventricular septum.ASAIO J. 2006 Nov-Dec; 52(6): e35-6.
4. Alkan T, Akcevin A, Turkoglu H, Paker T , Aytac A,
Shprintzen (velo-cardio-facial ) syndrome: rare case. ASAIO J. 2006 Nov-Dec; 52(6):e33-4
5. Alkan T, Sarioglu A, Samanli UB, Sarioglu T, Akcevin A, Turkoglu H, Paker T, Aytac A. Atrial
natriuretic peptide: Could it be a maeker for postoperative recurrent effusions after Fontan
circulation in complex congenital heart defekts ? ASAIO J. 2006 Sep-Oct ; 52(5) :543-8
6. Alkan T, Akcevin A , Undar A, Turkoglu H, Paker T, Aytac A,
Effects of pulsatile and nonpulsatile perfusion on vital organ recovery in pediatric heart surgery:a
pilot clinical study. ASAIO J. 2006 Sep-Oct ; 52 (5):530 –5
7. Akcevin A, Mert M, Turkoglu H , Paker T.
Right ventricular mass and pulmonary embolism in a patient with essential thrombocythemia.
Bl ood Coagul Fibrinolysis. 2003 Jan;14(1):79-81.
8. Mert M, Cetin G, Turkoglu H, Ozkara A, Akcevin A, Saltik L, Paker T,Gunay I.
Early results of valved bovine jugular vein conduit for right ventricular outflow tract reconstruction.
Int J Artif Organs. 2005 Mar;28(3): 251-5.
A2
1. Sasmazel A, Akcevin A, Turkoglu H, Ersoy C, Alkan T, Paker T, Bayer V, Aytac A.
A surgical salvage case with active endocarditis and aortic coarctation.
Anadolu Kardiyol Derg. 2006 Sep;6(3): 304. No abstract avaible.
2. Sasmazel A, Alkan T, Ersoy C, Paker T, Akcevin A, Bayer V, Turkoglu H, Aytac A.
(Our surgical experiences with aortopulmonary window)
Anadolu Kardiyol Derg. 2006 Mar;6(1):77-8.Turkish.No abstract avaible.
3.Oztunc F, Babaoglu K, Turkoglu H.
Left cervical aortic arch with proximal obstruction.
Cardiol Young. 2004 Aug; 14(4): 453-5
4. Oztunc F, Saltik IL, Turkoglu H ,
Mitral perforation: a rare cause of congenital mitral regurgitation.
Cardiol Young. 2003 Oct; 13(5):472-4.
5. Oztunc F, Besikci R, Turkoglu H , Saltik IL: Prenatal echocardiographic diagnosis of situs
inversus totalis and transposition of the great arteries: a case report.Turk J Pediatr.2001; Oct-Dec;
43(4): 345-7
Yurtici Yayinlar:
B
1. Turkoglu H, Alkan T. Buyuk damarlarin konjenital duzeltilmis transpozisyonu cerrahi
tedavi secenekleri. Turkiye Klinikleri Konjenital Kalp Hastaliklari Ozel Sayisi. 2008 (
Basimda).
2. Sasmazel A, Alkan T, Paker T, Ersoy C, Akcevin A, Bayer V, Turkoglu H, Aytac A. St. Jude
Silzone mekanik kalp kapaklarinda paravalvuler kacak ve emboli riskinin
degerlendirilmesi. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006;34(4):230-232
3. Sasmazel A, Paker T, Ersoy C, Akcevin A, Alkan T, Bayer V, Turkoglu H, Aytac A. Kombine
karotis ve koroner arter cerrahisinde klinik deneyimimiz. Turkish J Vasc Surg.
2005;14(1):9-12
4. Alkan T, Turkoglu H, Akcevin A, Paker T, Ersoy C, Sasmazel A, Bayer V, Askin D, Aytac A.
Kronik atriyal fibrilasyonlu hastalarda mitral kapak esnasinda elektrokoter ile cerrahi
ablasyon ;Orta vadeli takip sonuclari. TGE Derg 2005;2:95-101
5. Batmaz G, Turkoglu H, Sasmazel A, Bayer V, Aytac A. Bir sut cocugunda aortopulmoner
defekt ve kesintili aort arkusunun tek seansta duzeltilmesi. Turk Kardiyol Dern Ars.
2005;33(4):225-228
6. Turkoglu H, Akcevin A, Mert M, Cetin G, Paker T, Ersoy C, Bayer V ,Aytac A: Cikan aort
anevrismasi ve aort yetmezligi olan olgularda aort kapaginin korunmasi (David-I
Operasyonu) TGKDCD.2000; 8:2:641-5
7. Paker T, Mert M, Akcevin A, Turkoglu H , Bayer V, Ersoy C, Aytac A : Sol on inen koroner
arter myocardiyal Bridging cerrahi tedavisi ve sonuclari.GKD Cer. Derg. 1998; 6:125-129
8. Koner A,Akcevin A, Bayer V, Ersoy C, Turkoglu H, Paker T, Aytac A, : 70 yasin uzerinde
acik kalp ameliyatlari: 2 yillik sonuclarin degerlendirilmesi.Turk Kardioloji Dern.Ars.
1996;24:43-46
9. Yalcinbas Y, Akcevin A, Turkoglu H, Paker T, Polat B, Aytac A.Ventrikuler septal defekt
olusmasina neden olan bir delici kalp yaralanmasi olgusu.Cerrahpasa Tip Fak. Der.1994;
25:423-428.
10. Sarioglu T, Turkoglu H, Akcevin A, Paker T, Kinoglu B, Yalcinbas Y, Sarioglu A, Ertugrul
A, Aytac A: Buyuk aterlerin transpozisyonunda Senning ameliyati (erken ve gec donem
sonuclari).GKD Cer. Derg. 1992; 1-3:74-79
11. Kinoglu B, Turkoglu H , Paker T,Sarioglu T, Aytac A:Ekstra korporeal dolasimda pulsatil
akimin bobrek fonksiyonlarina etkisi.GKD Cer. Gerg. 1992; 1:90-93
Kitap bölüm yazarlığı (Türkçe)
C
1. Türkoğlu H. Sinüs Valsalva Anevrizmaları. Paç M, Akçevin A, edi. Kalp Damar
Cerrahisi.İstanbul: MN Medikal & Nobel, 1463-1472, 2004
2. Türkoğlu H. Aort-Sol ventriküler Tünel. Paç M, Akçevin A, edi. Kalp Damar
Cerrahisi.İstanbul: MN Medikal & Nobel, 1473-1475, 2004
BASILI OLAN BILDIRILERIM
F ( a ) : Uluslararası kongrelerde sunulan, basılı bildiriler :
1.
2.
3.
4.
5.
Alkan-Bozkaya T., Akcevin A., Ündar A*., Türkoğlu H., Paker T, Aytaç A.
Pulsatile Perfusion on Vital Organ Recovery During and After Pediatric Open-Heart
Surgery in Ventricular Septal DefectsThe Proceedings of the Fourth International
Conference on Fourth International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory
Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 21-24, 2008 Hilton
Portland & Executive Tower Portland, Oregon,USA p 49
Alkan-Bozkaya T., Akcevin A., Ündar A., Türkoğlu H., Paker T., Aytaç A.
Thyroid Hormones Homeostasis in Pediatric Patients During and After
Cardiopulmonary Bypass: Is There a Difference Between the Pulsatile and
Nonpulsatile Perfusion Modes? The Proceedings of the Fourth International
Conference on Fourth International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory
Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 21-24, 2008 Hilton
Portland & Executive Tower Portland, Oregon,USAp61
Alkan T., Akcevin A., Ündar A*., Türkoğlu H., Paker T, Aytaç A.Benefits of
Pulsatile Perfusion on Vital Organ Recovery during and after Pediatric Open-Heart
Surgery The Proceedings of the Third International Conference on Pediatric
Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion
May 17–19, 2007 The Hotel Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 32
Alkan T, Akçevin A, Türkoğlu H, Paker T, Bayer V, Ersoy C, Askın D.,
Aytaç A.Postoperative Prophylactic Peritoneal Dialysis in Neonates and Infants after
Complex Congenital Cardiac Surgery The Proceedings of the Third International
Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric
Cardiopulmonary Perfusion May 17–19, 2007 The Hotel Hershey Hershey,
Pennsylvania, USA p 39
Alkan T, Turkoglu H, Akcevın A , Oztunc F**, Saltık L**, Dindar A*, Paker T,
Ersoy C, Bayer V, Duman U, Ozsoy F, Aytac A. Congenitally Isolated Defect on the
Anterior Mitral Valve and Surgical Repair: Two Rare Cases The Proceedings of the
Third International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support
Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 17–19, 2007 The Hotel
Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 49
6.
Alkan T, Akcevin A, Ercelen N*, Türkoglu H, Paker T, Aytac A. Congenital
Heart Surgery Cases Accompanied with Genetic Syndromes The Proceedings of the
Third International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support
Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 17–19, 2007 The Hotel
Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 50
7.
Alkan T ,Turkoglu H,Akcevin A, Paker T, Aytac A, Cardiac Surgery of
Prematures and Low Birth Weight Newborns: Is It Possible to Change Fate? The
Proceedings of the Third International Conference on Pediatric Mechanical
Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 17–19,
2007 The Hotel Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 87
8.
Alkan T , Türkoğlu H, Akçevin A, Dindar A*, Paker T, Duman U , Öklü L**,
Aytaç A. A Rare Case with Holt-Oram Syndrome and “Swiss Cheese” VSD: Surgical
Treatment andFollow-up The Proceedings of the Third International Conference on
Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary
Perfusion May 17–19, 2007 The Hotel Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 91
9.
Alkan T, Turkoğlu H, Dindar A*, Akcevin A, Paker T, Ersoy C, Bayer V, Aytac
A. Surgical Correction of Iatrogenic Severe Aortic Insufficiency and LAD Dissection
in a Case with Congenital Coronary Artery Fistula during Coil Embolization The
Proceedings of the Third International Conference on Pediatric Mechanical
Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion May 17–19,
2007 The Hotel Hershey Hershey, Pennsylvania, USA p 92
10.
Alkan T., Akçevin A.,Türkoğlu H., Paker T., Aytaç A.Shprintzen (Velo-cardiofacial) Syndrome: A rare case (poster presentation)The Second International
Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric
Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20, 2006 in Toronto, Ontario, Canada.
11.
Turkoğlu H., Alkan T.,Ökçün B., Akçevin A., Paker T., Ersoy C., Şaşmazel A.,
Aytaç A. Case report : Symptomatic Lipoma in the interventricular septum. (poster
presentation) The Second International Conference on Pediatric Mechanical
Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20,
2006 in Toronto, Ontario, Canada.
12.
Alkan T., Ersoy C., Akçevin A., Türkoğlu H., Paker T., Aytaç A. Commerrel
Diverticulum: Case Report and Surgical Approach to Vascular Rings. (poster
presentation). The Second International Conference on Pediatric Mechanical
Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20,
2006 in Toronto, Ontario, Canada.
13.
Alkan T., Sarıoğlu A., Samanlı Ü.B., Sarıoğlu T., Akçevin A.,
Türkoğlu H.,
Paker T., Aytaç A. Atrial Natriuretic Peptide: Could it be a marker for postoperative
recurrent effusions after Fontan circulation in complex congenital heart defects? The
Second International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support
Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20, 2006 in Toronto,
Ontario, Canada. (oral presentation)
14.
Alkan T., Akcevin A., Ündar A*., Türkoğlu H., Paker T., Aytaç A.Effects of
Pulsatile and Nonpulsatile perfusion on vital organ recovery in Pediatric Heart
Surgery : A Pilot Clinical Study (oral presentation). The Second International
Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric
Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20, 2006 in Toronto, Ontario, Canada.
15.
Alkan T, Akçevin A, Türkoğlu H, Paker T, Şaşmazel A, Bayer V, Ersoy C, Askın
D., Aytaç A. Postoperative Prophylactic Peritoneal Dialysis in Neonates and Infants
after Complex Congenital Cardiac Surgery. (poster presentation). The Second
International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and
Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, May 18-20, 2006 in Toronto, Ontario,
Canada.
16.
Türkoglu H, Alkan T, Duman U, Paker T, Samanlı UB, Akçevin A, Aytaç A.
Therapeutic value of somatotropin in treatment of postoperaive recurrent
serious/chylous drainage in patients with Fontan circulation.(poster presentation).
The Second Clinical Vascular Biology Congress, April 26-30, 2006. (European
Journal of Clinical Investigation'da abstractı yayınlanmıştır : Vol 36 No 4 : 211-292,
Apr 2006)
17.
Türkoğlu H, Akçevin A, Paker T, Sarıoğlu T, Olga R, Ersoy C, Bayer MV,
Aşkın D, Kaya S, Alkan T, Aytaç A: Surgical Approach To Intracardiac Myxomas. 28
Years’ Experiences and Results. 51st International Congress of the European Society
for Cardiovascular Surgery. June 29- July 1, 2002 . C13.2 Helsinki, Finland.
18.
Aytaç A, Akçevin A, Paker T, Türkoğlu H, Bayer V, Ersoy C, Sarıoğlu T, Olga R,
Aşkın D, Bayındır O, Kaya S, Yurdakul Y, İkizler C: Thirty Nine Years of
Experience in Total Repair of Tetralogy of Fallot. 51st International Congress of the
European Society for Cardiovascular Surgery. June 29- July 1, 2002. C15.3
Helsinki, Finland.
19.
Türkoğlu H. Case report (workshop II) : Surgical approach in a patient with
cardiogenic shock dependent on papillary muscle rupture developed after myocardial
infarction. Symposium : The latest developments in Plastic and reconstructive
surgery, cardiology and cardiovascular surgery. July 4-5, 1996 – İstanbul.
20.
Türkoğlu H. Case report (workshop II) : Surgical approach in a patient with
ventricular aneurysm and ischemic acute mitral insufficiency after myocardial
infarction. Symposium : Ortopedi, Travmatoloji, Kardioloji, Kardiovasküler Cerrahi,
Gastroenteroloji, Hematoloji alanındaki son gelişmeler. Haziran, 1995 – İstanbul.
21.
Alkan T, Uzunhasan I, Türkoglu H, Akçevin A, Şaşmazel A, Paker T, Aytaç A.
Comparison of Surgical approach for Ischemic and Non-Ischemic Mitral
Regurgitation : Repair versus Replacement. (e-poster presentation). Heart Surgery
Forum, Vol 9, Supplement I, P. 80, 2006. 2nd Annual Congress on Update in
Cardiology and Cardiovascular Surgery, September 20-24, 2006.
22.
Alkan T, Türkoglu H, Akçevin A, Paker T, Aytaç A. Surgical Correction with
single approach to the combination of Aorticopulmonary window and Interrupted
Aortic Arch in Neonatal period and results.(e-poster presentation). Heart Surgery
Forum, Vol 9, Supplement I, P. 74,2006. 2nd Annual Congress on Update in
Cardiology and Cardiovascular Surgery, September 20-24, 2006.
DOCENLIK SONRASI BASILI OLAN BILDIRILERIM:
F ( b ) : Ulusal kongrelerde sunulan, basılı bildiriler :
1. Cicek AE, Ersayin H, Kose B, Turkoglu H, Akcevin A, Paker T : Postoperatif myokard
yetersizliginin desteklenmesinde CPB’nin kullanilmasi (olgu sunumu).XI. Ulusal Kalp
Damar Cerrahisi Kong. Antalya , 21-25 Ekim 2000.
2. Aytac A, Turkoglu H, Paker T, Ersoy C, Bayer V , Kaya S : Delici kalp yaralanmasina bagli
interventrikuler septal defekt ve mitral anterior liflette yirtilma.X. Ulusal Kardiyoloji Kong.
Izmir, 1- 4 Ekim , 1994
3. Akcevin A, Paker T, Turkoglu H, Sarioglu T, Bakay C, Ozturk M, Yalcinbas Y, Karaoglan K,
Aytac A: Aort anevrizmalarinin cerrahi tedavi stratejisi .VIII. Ulusal Kardiyoloji kong.
Istanbul, 27 Eylul –1 Ekim , 1992
4. Paker T, Sarioglu T, Turkoglu H, Akcevin A, Sarioglu A, Kiziltan T, Cakali E, Aytac A:
Fontan operasyonlarinda postoperatif prognozun pulmoner arter olcumleri ile olan
korrelasyonu.VIII. Ulusal Kardiyoloji Kong. Istanbul, 27 Eylul –1 Ekim , 1992
5. Aytac A , Sarioglu T, Turkoglu H, Paker T, Akcevin A, Sarioglu A, Polat B, Aydogan U,
Askin D: Buyuk arterlerin transpozosyonunda atrial ve arterial switch ameliyatlari .VIII.
Ulusal Kardioloji Kong. Istanbul ,27 Eylul –1 Ekim , 1992
6. Paker T, Akcevin A, Turkoglu H, Bayindir O, Mert M, Sonmez B, Ayta A: Bridging’e bagli
miyokard iskemisinde supraarteriyel myotomi indikasyonlari ve cerrahi sonuclari.VIII.
Ulusal Kong. Istanbul 27 Eylul- 1 Ekim 1992
7. Sarioglu T, Turkoglu H, Akcevin A, Paker T, Polat B. Aytac A : Aort koartasyonunun
tedavisinde yeni bir cerrahi teknik.VIII. Ulusal Kardiyoloji Kong. Istanbul , 27 Eylul- 1
Ekim 1992.
8. Alkan T, Paker T, Akcevin A, Turkoglu H , Bayer MV, Ersoy C, Sasmazel A, Kaya S, Aytac
A: Koroner Bypass cerrahisinde kullanilan radial arter grefti cikarildiktan sonra el
fonksiyonlarinin ve sonuclarinin degerlendirilmesi.XII. Ulusal Turk kalp Damar Cerr. Dern.
Kong. Antalya, 23-27 Ekim , 2002.
9. Alkan T, Paker T, Turkoglu H , Akcevin A, Ersoy C, Bayer MV, Sezer D, Askin D, Aytac A:
Ring Annuloplastiler : Ne zaman ve neden yapalim? XII . Ulusal Turk Kalp Damar Cerr.
Dern. Kong. Antalya, 23-27 Ekim, 2002.
10. Turkoglu H , Akcevin A ,Paker T , Sarioglu A, Ikizler C , Olga R, Ersoy C, Bayer MV ,
Alkan D, Kaya S, Aytac A: Intrakardiyak yerlesimli miksomalara cerrahi yaklasim ,28 yillik
tecrubemiz ve sonuclar.XII. Ulusal Turk Kalp Damar Cerr. Kong. Antalya , 23-27
Ekim,2002.
11. T.Alkan, A.Hasanefendioğlu Bayrak, B.Çolakoğlu, A.Akçevin, ,H.Türkoğlu, T. Paker,
A.Aytaç. Karotis endartektomi sonrası operasyon tarafında ve karşı tarafta aterosklerotik
plak gelişim ve progresyonunun Dupleks Dopler ile taranması ve kısa-orta vade
sonuçlarımız. (sözlü sunum). Türk Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, SB-138,
s.68. XXII. Ulusal Kardioloji Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya
12. H. Türkoğlu, T. Alkan, A. Dindar, A.Akçevin, T.Paker, Ü.Duman, L. Öklü, A.Aytaç. HoltOram Sendromu ve Multipl VSD’li nadir bir olgu : Tanı, Cerrahi tedavi ve İzlem. (poster
sunumu). Türk Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, P-194, s.102. XXII. Ulusal
Kardioloji Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya
13. T. Alkan, A. Akçevin, H. Türkoğlu, T. Paker, U. Zor, A. Aytaç. Kalbin primer tümörlerine
cerrahi yaklaşım ve sonuçlarımız : 23 olgu. (sözlü sunum). Türk Kardiyol Dern Arş Vol 34,
Suppl 1 , Oct, 2006, SB-140, s.68. XXII. Ulusal Kardioloji Kongresi, 24-28 Kasım, 2006,
Antalya
14. T.Alkan, A.Akçevin, T. Paker, H. Türkoğlu, C. Ersoy, V. Bayer, Ü. Duman, A. Aytaç.
Koroner Bypass Cerrahisinde Kullanılan Radial Arter Greft kullanılan olguların anjiyografik
yönden açık kalım oranları değerlendirilmesi ve Sonuçlarımız:(sözlü sunum). Türk Kardiyol
Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, SB-154, s.72. XXII. Ulusal Kardioloji Kongresi, 2428 Kasım, 2006, Antalya
15. Paker T, Türkoğlu H, Akçevin A, Bayer V, Alkan T, Öklü L, Aytaç A. Tüm subvalvüler
yapıların korunarak mitral kap replasmanı yapılmasının sonuçları: Sol ventrikül volümü ve
fonksiyonları üzerine etkiler. (sözlü sunum). Türk Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct,
2006, SB-62, s.18. XXII. Ulusal Kardioloji Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya
16. Paker T, Akçevin A, Türkoğlu H, Bayer V, Ersoy C, Aşkın D, Aytaç A. Romatizmal orijinli
mitral kapak hastalığında mitral kapak tamirinin orta süreli sonuçları. (sözlü sunum). Türk
Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, SB63, s.18. XXII. Ulusal Kardioloji
Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya
17. Paker T, Özsoy F, Türkoğlu H, Akçevin, Bayer V, Duman Ü, Öklü L, Aytaç A. Biküspit aorta
kapağı ve çıkan aorta dilatasyonu birlikteliğinde cerrahi strateji. (poster sunumu). Türk
Kardiyol Dern Arş Vol 34, Suppl 1 , Oct, 2006, P-200, s.103.XXII. Ulusal Kardioloji
Kongresi, 24-28 Kasım, 2006, Antalya
Download