H-CETVELİ MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK

advertisement
H-CETVELİ
MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR CETVEL
KURUM ADI :
BÜTÇE YILI :
MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2009
YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI
Büyükşehir Belediye Başkanı
Büyükşehir Belediye Başkan Yrd.
Meclis Üyesi
Diğerleri
Sayfa : 1/1
TL/Kr
VERİLECEK YEVMİYE MİKTARI
6245 S. Harcırah Kan. göre belirlenecek gündelik
6245 S.Harcırah Kan.göre belirlenecek gündelik
6245 S.Harcırah Kan. göre belirlenecek gündelik
6245 S.Harcırah Kan.göre belirlenecek gündelik
VERİLECEK YOL GİDERİ
6245 S.Harcırah Kan. göre mutat taşıt bedeli
6245 S.Harcırah Kan. göre mutat taşıt bedeli
6245 S.Harcırah Kan. göre mutat taşıt bedeli
6245 S.Harcırah Kan. göre mutat taşıt bedeli
Örnek : 22
Download