"Cezbekârâne mevzun hareketleri, yapraklar adedince, yine o Sâni

advertisement
Sorularlarisale.com
"Cezbekârâne mevzun hareketleri, yapraklar adedince,
yine o Sâni-i Hakîmin vücub-u vücudunu ve vahdetini ve
kemâl-i rububiyetini gösterir." cümlesini izah eder
misiniz?
"Hem nasıl sahrâlarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü
türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri, her biri bir Sâni-i Hakîmin
vücubuna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i
mecmuasıyla haşmet-i saltanatını ve kemâl-i rububiyetini gösterir.
Öyle de bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü
eşkâl-i muntazamaları ve ayrı ayrı vaziyetleri ve cezbekârâne
mevzun hareketleri, yapraklar adedince, yine o Sâni-i Hakîmin
vücub-u vücudunu ve vahdetini ve kemâl-i rububiyetini gösterir."(1)
"Mevzun", kelime olarak vezinli, ölçülü, tartılı, düzgün, yakışıklı anlamlarına
geliyor. "Mevzun hareket" ise bir şeyin ölçülü ve vezinli hareket etmesi anlamına
geliyor.
Bitki ve ağaçlardaki yaprakların her hâllerinde ölçülü ve düzgün olması, bir hikmet
ve ahenk üzere büyümeleri ve hareket etmeleri hep “cezbekârâne mevzun
hareketler” kapsamına giriyor.
Yaprak, bitkilerde fotosentez, transpirasyon ve solunumun gerçekleştiği temel
organlardır. Yapraklar, gövde ve yan dalların üzerindeki boğumlardan çıkan ve
büyümesi sınırlı olan yapılardır.
"Cezbekârâne" ifadesi, yaprağın Allah’tan aldığı emri aşk ve cezbe ile yapmasıdır.
(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Altıncı Pencere.
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards