Epivizyon 2016

advertisement
Epivizyon 12‐13 Kasım 12 Kasım 2016/Cumartesi Açılış: Dr. Naz Yeni 09:00‐10:00 10:20‐11:20 11:20‐12:30 Oturumlar: Konuşmacılar: Tanı sorunları  Epilepside tanı sorunları  Epilepside ayırıcı tanı  Çocukluk çağı epilepsisinde ayırıcı tanı Tanı yöntemleri ve tetkikler  Epilepsi tanısında metabolik ve biyokimyasal incelemeler  Rutin EEG’den maksimal oranda nasıl faydalanırız?  Epilepsili hastada uyku kayıtları, PSG’nin getirileri Klinik semiyolojik özellikler  Temporal lob epilepsisi  Frontal lob epilepsisi  Posterior korteks epilepsisi 12:30‐13:30 Öğle Yemeği 13:30 ‐15:00 Atölye Çalışmaları: Epilepsi tanı sorunları, tanı yöntemleri ve klinik semiyoloji özellikler 15:20‐16:20 Epilepside ileri inceleme yöntemleri
 Video EEG monitorizasyon endikasyon ve teknik altyapı  Epilepside görüntüleme yöntemlerinden maksimal faydalanmak  Epilepside yapısal lezyon ve epilepsi nöbetleri olgu sunumları Atölye Çalışmaları: Epilepsi tanı ve tedavisinde ileri inceleme yöntemlerini yorumlama, vaka örnekleri sunumları 16:30‐18:00 18:15‐19:00 Epilepsi Hastaları ve Askerlik
Dr. Erhan Bilir Dr. İrsel Tezer Dr. Yasemin Gömceli Dr. Babürhan Güldiken Dr. Veysi Demirbilek Dr. Özlem Çokar Dr. Naz Yeni Dr. FF Erdoğan Dr. Kemal Tutkavul Dr. Barış Baklan Dr. Sibel Velioğlu Dr.Kezban Aslan Dr. Çiğdem Özkara Dr. Candan Gürses Dr.Canan Aykut Bingöl Dr. Özlem Çokar Dr. Yasemin Gömceli Dr. Sibel Velioğlu Dr. Çiğdem Özkara Dr. Candan Gürses, Dr. Babürhan Güldiken Dr. Canan Aykut Bingöl Dr. FF Erdoğan Dr. Nilgün Araç Dr. Aytaç Yiğit Dr. İrem Yıldırım Dr. Serra Sencer Dr. Demet Kınay Dr. Aytaç Yiğit Dr. İrem Yıldırım Dr. Zeki Gökçil Dr. Gülnihal Kutlu Dr. Erhan Bilir Dr. Destina Yalçın Dr. Nilgün Araç Dr. Nilgün Cengiz Dr. Zeki Gökçil Dr. Semai Bek Dr. Güray Koç Epivizyon 12‐13 Kasım 13 Kasım 2016/Pazar Oturumlar: 09:00‐09:50 Epilepside sendromlar  Epilepside sendromlar (fokal)  Epilepside sendromlar (jeneralize) Epilepside tedavi  Epilepsi tedavisinde ilkeler (başlama, sürdürme ve bitirme)  Status epileptikusta tedavi ilkeleri  Dirençli epilepside yaklaşım Epilepside tedavi sorunları
 Psikiyatrik komorbiditeler  Rasyonel polifarmasi  Antiepileptik ilaçlar ve diğer ilaçlarda etkileşimler Öğle Yemeği Dr. Zeki Gökçil, Dr. Berrin Aktekin Dr. Destina Yalçın Dr. İbrahim Öztura Dr. Nerses Bebek Dr. Sevim Baybaş Dr. İbrahim Bora Dr. Neşe Dericioğlu Dr. Berrin Aktekin 13.00‐14:30 Atölye Çalışmaları:  Epilepsi tedavi ilkeleri  Tedavi sorunlarına pratikte nasıl yaklaşıyoruz?  Rasyonel polifarmasi ve vaka örnekleri sunumları Dr. Berrin Aktekin, Dr. BO Genç Dr. Hikmet Yılmaz Dr. İbrahim Aydoğdu Dr. Hacer Bozdemir Dr. Semai Bek Dr. İbrahim Bora Dr. Kadriye Ağan 14:30‐14:45 
09:50‐10:50 11:00‐12:00 12:00‐13:00 Konuşmacılar: Akılcı ilaç kullanımı
Dr. Ebru Aykutlu Dr. İbrahim Öztura Dr. Hacer Bozdemir Dr. Semai Bek Dr. Bülent Oğuz Genç 
Download