KARA DELİK

advertisement
KARA DELİK
İdil Eroğlu 7-A 1038
KARA DELİK
Karadelikler aslında yoğunluğu oldukça yüksek kozmik yapılardır. Bu yüksek
yoğunluktan dolayı da çekim güçleri fazladır. Öyle ki kendilerinin çevreye
yaydığı ışıkları karadeliği terk edemez ve geri dönerler. Bu nedenle de gözle,
teleskopla görülmezler. Onları bulmak kolay değildir. Ancak çevrelerindeki
cisimlerin hareketlerinde bir anormallik görülürse tespit edilebilirler. Çünkü
gökcisimlerinin yörüngelerinden sapmaları için onlara fazladan bir kuvvet etki
etmesi gerekir. Böyle bir kuvvet etki etmediği içindir ki Dünya yörüngesinden
sapmadan yoluna devam edebiliyor. Ancak bir cisme karadelik çekim kuvveti
etki ederse o vakit cisim yörüngesini terk etmeye ve lavabodaki suyun lavabo
deliği tarafından çekildiğindeki gibi bir girdap hareketi yapmaya başlar.
KARA DELİK NEDİR?
Bir süre sonra da imdat mesajları denilen ışınımlar yollamaya başlar. Bu
sayede o bölgede bir karadelik olduğu ortaya çıkarılır.
Kara delikler en basit anlatımıyla, çok büyük kütleli olan ve çok güçlü çekim
kuvvetleri nedeniyle yeteri kadar yakın mesafede bulunan her şeyi yutan
kozmik yapılardır.
Neden oluştuklarının cevabı ise kütle çekim kuvveti ile yıldız iç basıncının
çatışmasında gizli. Ömrünün sonuna doğru yaklaşan yıldızlarda bir süre
sonra merkezdeki nükleer tepkimeler kütle çekim kuvvetini dengeleyemez
hale gelir, bu nedenle yıldızın tüm kütlesi merkeze doğru çekilmeye başlar.
Kara delikleri göremiyorsak var olduklarını nereden
çıkarıyoruz?
Cevap basit; etraflarındaki maddeler üzerindeki etkilerinden. Örnek vermek
gerekirse, evrende ikili yıldız sistemlerine benzer şekilde dönen yıldızlar var.
Bu yıldız sistemlerinde bir yıldızın hareketi gözlemlenebilirken, diğeri
ortalıkta gözükmüyor. Bunun nedeni olarak da ortada artık bir yıldız
olmaması, yani kara deliğe dönüşmüş olması öne sürülüyor.
Keşfedilen ilk kara delik hangisi ve ne zaman
keşfedildi?
Cygnus X-1 (Signus X1) adlı gök cismi keşfedilen ilk kara deliktir.
1964'te ilk defa varlığından haberdar olduğumuz bu yapının kara
delik
olduğunun
anlaşılması
ise
1971-1972
yıllarındaki
araştırmalara kadar mümkün olmamıştır. 6 milyon yıl önce
oluştuğu düşünülen ve bizlerden 6000 ışık yılı uzaklıkta olan
Cygnus X-1 (Signus X1) hala bilinen en hızlı dönen kara delikler
arasındaki yerini korumaktadır. (saniyede 800 kez).
Kara delikler her şeyi yutuyorsa tek bir kara delik tüm
evreni yavaş yavaş yutamaz mı?
Yürütülen deneyler sonucunda oluşabilecek muhtemel küçücük kara
deliklerin bile tüm Dünya'yı yutacağına dair teoriler vardı.
Bu yanlışı hemen düzeltelim; yutamaz. Neden? Çünkü kara deliğe dönüşen
bir madde kütlesine kütle katmıyor, önceki kütlesi ne ise aynı kütlesine sahip
oluyor. Yani siz normal halinizdeyken benim üzerimde ne kadar büyük bir
kütle çekim kuvveti uyguluyorsanız, kara deliğe dönüştüğünüzde de aynı
miktarda çekim kuvveti uygulayacaksınız; yani neredeyse hiç. Bu yüzden
Güneş birdenbire kara deliğe dönüşecek olursa Dünya bundan hiç
etkilenmez, sanki kara deliğin etrafında değil de Güneş'in etrafında
dönüyormuş gibi takılmaya devam eder.
Peki Güneş bir gün kara deliğe dönüşecek mi?
• Hayır. Güneş kütlesindeki yıldızların iç basıncı, kütleleri çok büyük
olmadığı için kütle çekim kuvvetini bir noktadan sonra durdurabiliyor.
Örneğin kendi Güneş'imiz için konuşursak, Dünya'nın boyutlarına kadar
çöktükten sonra çökme eylemi duracak.
• "Peki bir yıldızın kara delik olana kadar çökmesi için kütlesinin en az ne
kadar olması gerekiyor" diye soracak olursanız da, Güneş'in en az 15-25
katı kadar bir kütleye sahip olması lazım. Bu durumda yıldızın iç basıncı bu
kadar büyük bir kütlenin çöküşünü hiçbir noktada durduramayacak ve
yıldız adım adım kara deliğe dönüşecek.
Kara delikler başka evrenlere veya boyutlara
açılan kapılar olabilir mi?
• Bu soruya verilebilecek tek cevap var: Neden olmasın? Kara deliklerle ilgili
belki
de
en
ilginç
fikirlerden
biri
bu.
Yanlışlığını
da
şimdilik
ispatlayamıyoruz, tabi doğruluğunu da. Öyle ki, bizim evrenimizin bile
başka bir evrenin veya boyutun içerisindeki bir kara delik olması ihtimal
dahilinde.
• Tüm bunlar oldukça uçuk ihtimaller. Daha az uçuk bir ihtimale değinmek
gerekirse, kara delikler evrenimizde başka bir noktaya açılan kapılar
olabilir.
Dünya'ya en yakın kara delik hangisi, herhangi bir tehlike
yaratıyor mu?
• V616 Mon adlı kara delik şuana kadar bilinen kara delikler arasında bize
en yakın olanı. Aramızda yaklaşık 3000 yılı mesafe var.
• Bu kara delik Dünyamız için bir tehlike yaratmamaktadır.
Download