bifurkasyon lezyonları olgu sunumları

advertisement
BİFURKASYON LEZYONLARI
OLGU SUNUMLARI
DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE
DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
ASİST.DR.TUĞBA KEMALOĞLU
VAKA 1: F.K., 59 YAŞINDA,
ERKEK HASTA
 BAŞVURU ŞİKAYETİ:
İSTİRAHAT ANJİNASI
HİKAYESİ:
 GİS KANAMA NEDENİYLE DIŞ
MERKEZDE YATIŞI ESNASINDAN
NSTEMI GEÇİREN HASTA
HASTANEMİZE YÖNLENDİRİLDİ.
 ÜST GİS ENDOSKOPİSİ:ANTRAL
GASTRİT, HİATAL HERNİ
 31/MAYIS/2011 DE DİYABETİK AYAK
NEDENİYLE SAĞ BACAK DİZ ALTI 30CM
DEN AMPUTE
RİSK FAKTÖRLERİ:
 HİPERLİPİDEMİ
 DİABETES MELLİTUS
 HİPERTANSİYON
FİZİK MUAYENE:
 KVS: S1(+),S2(+), RİTMİK, EK
SES VE ÜFÜRÜM YOK
• SS: NORMAL
• TA: 130/70 mmHg,NABIZ: 70/dk
LABORATUAR TETKİKLERİ:
 BİYOKİMYA: ÖZELLİK YOK.
 HEMOGRAM: Hb:9.6, MCV:77, GGK(-)
 EKG: NSR, V1-V3 QS, V1-V5 T(-)
 EKO: EF %50, ANTEROSEPTAL
HİPOKİNEZİ
KORONER ANJİOGRAFİSİ:
 LMCA: NORMAL
 LAD: D1 HİZASINDA, D1 OSTİUMUNU
İÇİNE ALAN %90-95 DARLIK
 CX: PLAKLI
 RCA: NORMAL
 LV GRAFİ: ANTEROLATERAL VE
APİKAL HAFİF HİPOKİNEZİ
VAKA 2: M.V., 54 YAŞINDA,
ERKEK HASTA
 BAŞVURU ŞİKAYETİ:
EFOR ANJİNASI
HİKAYESİ:
 DAHA ÖNCEDEN BİLİNEN KORONER
ANAMNEZİ OLMAYAN HASTANIN SON 3
AYDIR OLAN EFOR ANJİNALARI
MEVCUT.
RİSK FAKTÖRLERİ:
 AİLE ÖYKÜSÜ
 24 PAKET/YIL SİGARA
FİZİK MUAYENE:
 KVS: S1(+),S2(+), RİTMİK, EK
SES VE ÜFÜRÜM YOK
• SS: NORMAL
• TA: 130/85 mmHg,NABIZ: 70/dk
LABORATUAR TETKİKLERİ:
 BİYOKİMYA: ÖZELLİK YOK.
 EKG: NSR, İSKEMİK DEĞİŞİKLİK YOK
 EFOR: SEMPTOM (+)
 EKO: EF %60, SEPTUM BAZALİ
HİPOKİNETİK
KORONER ANJİOGRAFİSİ:
 LMCA: NORMAL
 LAD: PROKSİMALDE D1 SEVİYESİNİ
İÇİNE ALAN %90 LEZYON, MİD. %60-70
ÇAP AZALMASI YAPAN MİYOKARDİAL
BRİDGE
 CX: PLAKLI, PL OSTEAL %80
 RCA: MİD. %40 TROMBOZE
 LV GRAFİ: ANTERİOR HİPOKİNEZİ
Download